37 Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 13 đến 16 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học. Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức: – HS biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Lí do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

 1.2. Kĩ năng: – Biết làm một số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

 1.3. Thái độ: – Có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 C nhn: biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Lí do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài mới: “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp”

 3.2. Các hoạt động dạy học :

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
103Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 13 đến 16”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠO ĐỨC
BÀI 6 : QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (Tiết 2)
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: HS biết : Quan tâm giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
 1.2. Kĩ năng: - Sự cần thiết của việc quan tâm giúp đỡ bạn. Quyền không bị phân biệt đối xử của trẻ em.
 1.3. Thái độ: Rèn cho học sinh có hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hằng ngày.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: Quan tâm giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ, thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Quan tâm giúp đỡ bạn”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
* Hoạt động 1: Đoán xem điều gì sẽ xảy ra.
Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong tình huống liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ bạn.
-GV đính tranh. Y/C hs đón cách ứng xử của các bạn trong tranh.
-GV nêu câu hỏi về cách ứng xử.
-Kết luận : Quan tâm giúp đỡ bạn phải đúng lúc.
*Hoạt động 2 : Tự liên hệ.
 Mục tiêu : Định hướng cho hs biết quan tâm giúp đỡ bạn trong cuộc sống.
-Y/C hs nêu một số việc em đã quan tâm giúp đỡ bạn.
-Nhận xét khen ngợi.
*Hoạt động 3 : Trò chơi “Hái hoa dân chủ”
 Mục tiêu : Giúp hs củng cố kiến thức kỹ năng đã học.
-GV cho hs hái hoa trả lời câu hỏi.
-Nhận xét.
 Kết luận chung : Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết của mỗi hs,
-Hs đón. 
-HS thảo luận trả lời.
-Hs phát biểu.
-Hs trả lời.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5.1. Bài tập củng cố.
 Vì sao cần phải quan tâm giúp đỡ bạn ? 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Cá nhân: HS xem trước bài “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp”.
 - Nhận xét giờ học.
ĐẠO ĐỨC
BÀI 7: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1)
Mục tiêu dạy học. Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: - HS biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Lí do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
 1.2. Kĩ năng: - Biết làm một số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
 1.3. Thái độ: - Có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Lí do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
* Hoạt động 1: Phân tích tiểu phẩm “ Bạn Hùng thật đáng khen
Mục Tiêu : HS biết được một số việc làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
-GV nêu tiểu phẩm.
-GV nêu câu hỏi về nộ dung tiểu phẩm
 -Kết luận : Vứt rác đúng nơi qui định,..
*Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ.
 Mục tiêu : Hs bày tỏ thái độ trước việc làm đúng.
-GV phát tranh cho các nhóm và nêu câu hỏi.
-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến.
 Mục tiêu : Hs nhận thức được bổn phận của người hs là phải giừ gìn trường lớp sạch đẹp.
-GV phát phiếu bài tập.
-Nhận xét kết luận : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp,
-Hs sắm vai tiểu phẩm.
-Thảo luận trả lời câu hỏi. 
-Nhóm quan sát tranh, thảo luận. –Đại diện nhóm trình bày theo tranh.
-Hs làm cá nhân.
4.Kiểm tra, đánh giá:
 - HS nêu được cần phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp và kể được nhũng việc làm cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
 - GV tuyên dương nhũng HS đã biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
5. Định hướng học tập tiếp theo:
 5.1. Bài tập củng cố: - Vì sao cần phải giữ gìn trường lớp sạch đẹp ? 
 5.1.Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau:
 -Cá nhân: Đọc trước nội dung bài 7: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp. (tiết 2)
TUẦN 15
ĐẠO ĐỨC
BÀI 7: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :
 1 - Hs biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Lí do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
- Biết làm một số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
- Có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
2. Kỹ năng sống
 -Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
 -Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ sắm vai.
 HS : VBT
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp ?
 - Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
10 ph
 5 ph
* Hoạt động 1: Đóng vai, xử lý tình huống.
Mục Tiêu : HS biết ứng xử trong các tình huống cụ thể.
-GV nêu tình huống.
-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 2 : Thực hành.
 Mục tiêu : Hs biết một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
-Y/C hs quan sát lớp học có sạch chưa.
-Nhận xét kết luận : Mỗi hs cần tham gia làm việc,
*Hoạt động 3 : Trò chơi “ Tìm đôi”.
 Mục tiêu : Hs phải biết làm gì trong các tình huống cụ thể để giữ trường lớp sạch đẹp.
-GV phổ biến cách chơi.
-Nhận xét đánh giá. 
Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là quyền và bổn phận của mỗi học sinh,
-Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình huống.
-Đại diện nhóm trình bày. 
-Hs quan sát nếu lớp chưa sạch, tự sắp xếp lại cho sạch đẹp. 
-Cả lớp cùng chơi.
 4.Củng cố : (4 phút)
 - Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ? 
 -GV nhận xét.
TUẦN 16
ĐẠO ĐỨC
BÀI 8 : GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CỘNG CỘNG (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :
1-Vì sao cần giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.
-Cần làm gì và cần tránh những việc gì để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
-Biết giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
-Có thái độ tôn trọng những quy định về trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
2. Kỹ năng sống
-Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi cơng cộng
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi cơng cộng
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Phiếu học tập. Tranh, Đồ dùng thực hiện trò chơi sắm vai
 HS : Xem bài trước
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Trường lớp sạch đẹp có lợi ích gì ?
 - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Phân tích tranh
Mục Tiêu : HS biết được một biểu hiện cụ thể về giữ gìn trật tự nơi công cộng.
-GV cho hs quan sát tranh.
-GV nêu câu hỏi .
 -Kết luận : Một số học sinh chen lấn xô đẩy như vậy làm ồn ào, gây cản trở,..
*Hoạt động 2 : Xử lý tình huống.
 Mục tiêu : Hs hiểu mọt biểu hiện cụ thể vè giữ vệ sinh nơi công cộng.
-GV nêu tình huống qua tranh, yêu cầu các nhóm thảo luận cách giải quyết. Sau đó thể hiện qua sắm vai.
-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến.
 Mục tiêu : giúp Hs củng cố lại sự cần thiết phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng và những việc các em cần làm.
-GV nêu yêu cầu.
-Nhận xét khen ngợi hs .
Kết luận chung : Mọi người đều phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng,
-Hs quan sát
-Thảo luận trả lời câu hỏi. 
-Nhóm quan sát tranh, thảo luận. -Đại diện nhóm trình bày theo tranh. Sắm vai.
-Hs trình bày đan xen ccs hình thức : Hát, múa, kể chuyện,.
 4.Củng cố : (4 phút)
 - Vì sao cần phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ? 
 -GV nhận xét.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_2_tuan_13_den_16.docx