37 Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 29 đến 32 mới nhất

I. Mục tiêu :

1-Biết được một số quy tắc ứng sử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của các quy tắc đó

 -Đồng tình ủng hộ với những ai lịch sự khi đến nhà ngừơi khác .Không đồng tình, phê bình, nhắc nhở ai không biêt cư xử lịch sự khi đến nhà người khác

 -Giáo dục : HS biết cư xử lịch sự khi đến nhàbạn bè hoặc người quen.

2. Kỹ năng sống

-Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với người khuyết tật.

-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống liến quan đến người khuyết tật.

-Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Dụng cụ sắm vai.

 HS : VBT

III. Các họat động dạy- học :

 1. Ổn định : (1 phút ) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

 -Vì sao cần phải lịch sự khi đến nhà người khác ?

 – Nhận xét, đánh giá.

 3. Bài mới :

 a/ Giới thiệu bài : “ Lịch sự khi đến nhà người khác”

 b/ Các hoạt động dạy học :

 

docx
9 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
83Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đạo đức 2 – Tuần 29 đến 32”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 29
ĐẠO ĐỨC
BÀI 13 : GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :
1-Biết được một số quy tắc ứng sử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của các quy tắc đó
 -Đồng tình ủng hộ với những ai lịch sự khi đến nhà ngừơi khác .Không đồng tình, phê bình, nhắc nhở ai không biêt cư xử lịch sự khi đến nhà người khác
 -Giáo dục : HS biết cư xử lịch sự khi đến nhàbạn bè hoặc người quen.
2. Kỹ năng sống
-Kĩ năng thể hiện sự cảm thơng với người khuyết tật.
-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống liến quan đến người khuyết tật.
-Kĩ năng thu thập và xử lí thơng tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ sắm vai.
 HS : VBT
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Vì sao cần phải lịch sự khi đến nhà người khác ?
 - Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “ Lịch sự khi đến nhà người khác”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
* Hoạt động 1: Đóng vai
Mục Tiêu : áctapj cách cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ theo từng tình huống.
-GV kết luận về cách cư xử cần thiết trong mỗi tình huống : 
*Hoạt động 2 : Trò chơi “Đố vui”.
 Mục tiêu : Giúp hs củng cố lại cách cư xử khi đến nhà người khác
-Gv phổ biễn luật chơi và chia nhóm thực hành chơi.
-Gv nhận xét đánh giá
-Kết luận chung : Cư xử lịch sự khi đến nhà người khác là thể hiện nếp sống,
-Hs thực hành đóng vai theo nhóm.
-Các nhóm lên đóng vai.
-Hs tiến hành chơi.
4.Củng cố : (4 phút)
 - Vì sao ta cần biết lịch sự khi đến nhà người khác ? 
 -GV nhận xét.
 TUẦN 30
ĐẠO ĐỨC
BÀI 14 : BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU : 
1-Hs hiểu :
 - Hiểu một số ích lợi của các loài vật đối với đời sống con người. 
	- Chúng ta cần bảo vệ các loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành.
	- Đồng tình với những ai biết yêu quý, bảo vệ các loài vật.Không đồng tình, phê bình những hành động sai trái làm tổn hại đến các loài vật.
	- Phân biệt hành vi đúng hoặc sai đối với vật có ích.
	- Biết bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hàng ngày. 
2. Kỹ năng sống
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ lồi vật cĩ ích
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Tranh ảnh, mẫu vật các loài vật có ích.
 HS : Vở bài tập
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Ổn định : (1 phút ) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Tại sao cần phải giúp đỡ người khuyết tật ?
 - Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
 3. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “Bảo vệ loài vật có ích”
 b/ Các hoạt động dạy học :
tg
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
10 ph
5 ph
* Hoạt động 1: Trò chơi đố vui Đoán xem con gì ?
Mục Tiêu : Giúp hs nhận biết ích lợi của một số loài vật có ích.
-GV phổ biến luật chơi.
-Gv ghi ích lợi của các loài vật có ích lên bảng.
-Kết luận : Hầu hết các loài vật đều có ích cho cuộc sống.
*Hoạt động 2 : Thảo luận theo nhóm .
 Mục tiêu : Giúp hs hiểu được sự cần thiết phải tham gia bảo vệ loài vật có ích.
-GV chia nhóm và nêu câu hỏi.
-Gv kết luận : Cần phải bảo vệ loài vật có ích,
*Hoạt động 3 : Nhận xét đúng sai
 Mục tiêu : Giúp hs phân biệt các việc làm dúng, sai khi đối xử với loài vật.
-GV cho hs quan sát tranh và phân biệt các việc làm đúng sai.
Kết luận : Các bạn trong tranh 1,3,4 biết bảo vệ chăm sóc các loài vật, Bằng và Đạt trong tranh 2 có hành động sai..
-Hs chơi theo tổ.
-Hs nêu lại.
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs thảo luận, bày tỏ ý kiến.
-Đại diện trình bày.`
 4.Củng cố : (4 phút)
 - Vì sao cần phải bảo vệ loài vật có ích ? 
 -GV nhận xét.
 -Chuẩn bị “Tiết 2”
ĐẠO ĐỨC
Tiết31 : BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :
 1- Hs hiểu :
 - Hiểu một số ích lợi của các loài vật đối với đời sống con người. 
	- Chúng ta cần bảo vệ các loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành.
	- Đồng tình với những ai biết yêu quý, bảo vệ các loài vật.Không đồng tình, phê bình những hành động sai trái làm tổn hại đến các loài vật.
	- Phân biệt hành vi đúng hoặc sai đối với vật có ích.
	- Biết bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hàng ngày.
2. Kỹ năng sống
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ lồi vật cĩ ích.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Dụng cụ sắm vai
 HS : VBT
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY- HỌC
 1. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
	 -Vì sao cần phải bảo vệ loài vật có ích ?
 - Nhận xét, đánh giá.
 2. Bài mới :
 a/ Giới thiệu bài : “ Bảo vệ loài vật có ích”
 b/ Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
* Hoạt động 1: 10 ph Thảo luận nhóm
-GV chia nhóm và nêu yêu cầu từng tính huống
-GV kết luận :Em nên khuyên ngăn các người lớn để bảo vệ loài vật có ích.
*Hoạt động 2 : 10 ph Chơi đóng vai 
-Gv nêu tình huống.
-Gv nhận xét đánh giá
-GV Kết luận : Trong tình huống đó, An cần khuyên ngăn bạn không trèo cây,
*Hoạt động 3 : Tự liên hệ
-Gv nêu yêu cầu.
-Gv kết luận , tuyên dương những hs biết bảo vệ loài vật có ích.
Kết kuận chung : Hầu hết các loài vật đều có ích cho 
 4.Củng cố : (4 phút)
Vì sao ta cần phải bảo vệ loài vật có ích ? -GV nhận xét.
con người,
-Hs thảo luận theo nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Các nhóm lên đóng vai.
-Lớp nhận xét.
-Hs tự liên hệ
®¹o ®øc
DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG (tiết 1).
I./ MỤC TIÊU : 
HS nắm đước một số bài thơ, truyện có liên quan đến Đạo đức lớp 2.
Rút ra bài học qua các bài đọc này.
II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Khởi động : 1’
2. Bài cũ : 
3. Bài mới :	
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.
30’ 2. Họat động 2 : 
- Tổ chức cho HS đọc 2 mẫu chuyện.
Cái bình hoa.
- Yêu cầu lớp thảo luận nêu nội dung bài.
Tự giác.
Giáo viên hỏi: Qua hai bài thơ này em rút ra bài học gì ?
3’ 3. Họat động 3 : Củng cố – dặn dò.
- Nhận xét tiết học.
- HS khá giỏi đọc bài.
- Các tổ nhóm thảo luận nêu nội dung bài.
- HS đọc nêu ý nghĩa bài thơ.
- HS nêu ý nghĩa khác nhau.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_2_tuan_29_den_32.docx