37 Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 13 đến 16 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 – Biết kể đoạn mở đầu theo hai cách: theo trình tự trong chuyện và thay đổi một phần trình tự

 – Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được đoạn 2,3, biết tưởng tượng thêm chi tiết trong đoạn cuối câu chuyện

 1.2. Kĩ năng:

 – Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.

 1.3. Thái độ:

 – Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 – C nhn: Biết kể đoạn mở đầu theo hai cách: theo trình tự trong chuyện và thay đổi một phần trình tự

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài mới: Bơng hoa niềm vui (giới thiệu tranh)

 3.2. Các hoạt động dạy học :

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
59Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 13 đến 16”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn
BÔNG HOA NIỀM VUI
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
	- Biết kể đoạn mở đầu theo hai cách: theo trình tự trong chuyện và thay đổi một phần trình tự
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được đoạn 2,3, biết tưởng tượng thêm chi tiết trong đoạn cuối câu chuyện
 1.2. Kĩ năng: 
 - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.
 1.3. Thái độ:
 - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Biết kể đoạn mở đầu theo hai cách: theo trình tự trong chuyện và thay đổi một phần trình tự
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: Bơng hoa niềm vui (giới thiệu tranh)
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Kể đoạn mở đầu theo tranh
* Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung đoạn, có thể kể đoạn 1 với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
* Cách tiến hành:
* GV hướng dẫn HS kể đoạn 1 theo trình tự đã đươcï học
- GV chia nhóm đọc yêu cầu, đặt câu hỏi gợi ý để HS kể được
- HS tập kể theo nhóm
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
* Gv hướng dẫn HS kể lại đoạn 1 theo trình tự mới
- Gv thay đổi trình tự câu chuyện, thay đổi vai
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 2: Kể đoạn 2, 3 câu truyện bằng lời của mình
* Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Cách tiến hành:
- GV chia nhóm, giao nhiệm vụ từng nhóm
- Treo tranh lên bảng, hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung các bức tranh
- Tổ chức HS tập kể trong nhóm
- GV gọi một số HS đại diện kể 
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Kể đoạn cuối câu truyện theo ý HS
- GV hướng dẫn HS tưởng tượng thêm lời của nhân vật
- Giao các vai trong câu truyện cho HS
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ...của từng nhân vật
- GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai
- Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn.
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể đoạn 1 trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể lại theo hướng dẫn
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Tập kể trong nhóm
- Kể trước lớp
-Nhận xét, bình chọn
- Suy nghĩ, thêm lời của nhân vật
- Tập kể trong nhóm
- Kể truyện trước lớp
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: Nhận xét giọng kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài Câu chuyện bĩ đũa.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
KĨ chuyƯn
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức:
 - Dựa vào gợi ý kể từng đoạn bài Câu chuyện bĩ đũa.
 - Phân vai, dựng lại câu chuyện
1.2. Kĩ năng: 
 - Kể được từng đoạn bài Câu chuyện bĩ đũa, cĩ sử dụng lời của mình khi kể
 - Dựng lại được câu chuyện.
1.3. Thái độ: 
 - Nghe lời bạn kể và nhận xét được lời kể của bạn. 
 - Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân:	
 - Kể từng đoạn của câu chuyện.
2.2. Nhĩm học tập:
 - Phân vai, dựng lại câu chuyện.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp.
 3.1. Giới thiệu bài mới: Câu chuyện bĩ đũa (giới thiệu tranh)
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu chuyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện theo vai
Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện
Cách tiến hành:
- Giao các vai trong câu truyện cho HS
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ  của từng nhân vật
- GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai
- Tổ chức HS tự kể chuyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
-3HS lần lượt kể từng đoạn
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Nhận vai, tập kể
-Nhận xét, bình chọn
4. Kiểm tra, đánh giá
- Dựa vào gợi ý kể từng đoạn bài Câu chuyện bĩ đũa.
- Phân vai, dựng lại câu chuyện 
- GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay.
 5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Qua câu chuyện này em rút ra điều gì? 
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc đoạn Người cha lền bảo đến hết bài Câu chuyện bĩ đũa SGK trang 112 và tìm từ khĩ viết. 
KĨ chuyƯn
TIẾT 15
HAI ANH EM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện
	- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
2. Rèn kỹ năng nghe:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa
III. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- HS kể lại câu truyện bài trước
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể chuyện trước lớp
Cách tiến hành:
- Gv cho HS đọc gợi ý
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động : Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện kể
-3HS lần lượt kể từng đoạn
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
KĨ chuyƯn
TIẾT 16 
CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện
	- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
2. Rèn kỹ năng nghe:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh họa
III. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- HS kể lại câu chuyện bài trước
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
Cách tiến hành:
- Gv gợi ý cho HS
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét, GV nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
-3HS lần lượt kể từng đoạn
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_ke_chuyen_2_tuan_13_den_16.docx