37 Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 25 đến 28 mới nhất

1. Mục tiu: Sau tiết học, HS có khả năng

1.1. Kiến thức: – Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện

1.2. Kỹ năng: – Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung

1.3. Thái độ

– Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện.

– Hứng th với mơn học.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu

2.1. C nhn

– Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

2.2. Nhĩm học tập

– Phn vai dựng lại cu chuyện.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

3.1. Giới thiệu bài mới: Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giới thiệu tranh)

 

docx
7 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
103Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 25 đến 28”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn
SƠN TINH, THỦY TINH
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
1.2. Kỹ năng: - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
1.3. Thái độ
- Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện.
- Hứng thú với mơn học.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
2.2. Nhĩm học tập
- Phân vai dựng lại câu chuyện.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: Sơn Tinh, Thủy Tinh (Giới thiệu tranh)
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm, đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu truyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
-3HS lần lượt kể từng đoạn
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết kể từng đoạn, phân vai dựng lại tồn bộ câu chuyện.
- GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Tơm Càng và Cá Con (trang 68)
KĨ chuyƯn
 TÔM CÀNG VÀ CÁ CON
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức:- Biết dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện Tơm Càng và Cá Con
 - Biết phân vai, dựng lại câu chuyện.
1.2. Kĩ năng: - Kể được từng đoạn theo tranh.
 - Đĩng vai dựng lại câu chuyện.
1.3. Thái độ: - Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện.
 - Hứng thú với mơn học.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân: - Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
2.2. Nhĩm học tập: - Phân vai dựng lại câu chuyện.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Tơm Càng và Cá Con.
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
- Gv đọc yêu cầu của bài
- Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu truyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện theo vai
Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện
Cách tiến hành:
- Giao các vai trong câu truyện cho HS
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ  của từng nhân vật
- Tổ chức dựng lại câu chuyện theo từng nhóm
- GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai
- Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
-3HS lần lượt kể từng đoạn
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Nhận vai, tập kể
-Nhận xét, bình chọn
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết kể từng đoạn, phân vai dựng lại tồn bộ câu chuyện.
- GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Qua câu chuyện này, bài học mà em rút ra được cho bản thân là gì?
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Sơng Hương (trang 72)
KĨ chuyƯn
 KHO BÁU
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết dựa vào gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện Kho báu
- Biết kể lại tồn bộ câu chuyện.
1.2. Kĩ năng
- Kể được từng đoạn theo gợi ý
- Kể lại tồn bộ câu chuyện
1.3. Thái độ
- Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện.
- Giáo dục HS thái độ chăm chỉ học tập, làm việc
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý
2.2. Nhĩm học tập
- Kể lại tồn bộ câu chuyện
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: ‘‘Kho báu’’ 
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo gợi ý
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn theo gợi ý với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm, treo bảng phụ ghi sẵn gợi ý nội dung câu chuyện
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn Hs suy nghĩ, nhận xét nội dung, tập kể trong nhóm theo lời gợi ý
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
-3HS lần lượt kể từng đoạn
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết dựa vào gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện Kho báu
- Biết kể lại tồn bộ câu chuyện 
- GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Qua câu chuyện này, bài học mà em rút ra được bài học gì cho bản thân?
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài Cây dừa trang 88

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_ke_chuyen_2_tuan_25_den_28.docx