37 Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 29 đến 32 mới nhất

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Rèn kỹ năng nói:

 – Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện

 – Biết tóm tắt đoạn và cả câu chuyện, biết phân vai dựng lại câu chuyện

 – Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung

2. Rèn kỹ năng nghe:

 – Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,

 – Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn

II. Đồ dùng dạy học :

 – Tranh minh họa

 

docx
9 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
119Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 29 đến 32”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn
TIẾT 29
 NHỮNG QUẢ ĐÀO
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện
	- Biết tóm tắt đoạn và cả câu chuyện, biết phân vai dựng lại câu chuyện
	- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
2. Rèn kỹ năng nghe:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa
III. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- HS kể lại câu truyện bài trước
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Tóm tắt nội dung từng đoạn
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, tóm tắt nội dung từng đoạn
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung câu chuyện
- Hướng dẫn Hs thảo luận tóm tắt lại nội dung từng đoạn
- Đại diện các nhóm trình bày tóm tắt
- Cả lớp nghe, nhận xét 
- GV nhận xét
Hoạt động 3: Kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS kể từng đoạn theo tóm tắt
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu truyện theo vai
Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện
Cách tiến hành:
- Tổ chức các nhóm,tự phân vai trong câu truyện 
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ  của từng nhân vật
- Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện kể
-3HS lần lượt kể từng đoạn
- Đọc yêu cầu của bài
- Tóm tắt nội dung từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Nhận vai, tập kể
-Nhận xét, bình chọn
KĨ chuyƯn
TIẾT 30
AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện
	- Biết kể lại đoạn cuối của câu chuyện bằng lời của nhân vật TỘ
	- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
2. Rèn kỹ năng nghe:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa
III. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra HS kể lại câu chuyện bài trước, hỏi về nội dung câu chuyện
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng bức tranh 
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể chuyện trước lớp
Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 4: Kể đoạn cuối câu chuyện theo lời bạn Tộ
Mục tiêu: Giúp HS biết nhập vai, kể lại đoạn cuối theo lời nhân vật
Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS nắm được yêu cầu của bài
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ của nhân vật Tộ
- Tổ chức HS nhập vai TỘ tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện kể
- 3 HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Nhận vai, tập kể
-Nhận xét, bình chọn
KĨ chuyƯn
TIẾT 31
CHIÊC RỄ ĐA TRÒN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
	- Biết sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung
2. Rèn kỹ năng nghe:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa
III. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra HS kể lại câu chuyện bài trước, hỏi về nội dung câu chuyện
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV treo tranh vẽ, yêu cầu HS sắp xếp lại theo đúng nội dung
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng bức tranh 
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể chuyện trước lớp
Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện kể
- 3 HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
KĨ chuyƯn
TIẾT 32
CHUYỆN QUẢ BẦU
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
	- Biết kể lại chuyện theo cách mở đầu mới
	- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
2. Rèn kỹ năng nghe:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. Đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh họa
III. Các hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra HS kể lại câu chuyện bài trước, hỏi về nội dung câu chuyện
3. Bài mới 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng bức tranh 
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể chuyện trước lớp
Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu chuyện theo cách mở đầu mới
Mục tiêu: Giúp HS biết cách kể câu chuyện theo cách mở đầu mới
Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu Hs kể lại câu chuyện theo cách mở đầu mới
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ  của từng nhân vật
- GVhướng dẫn HS kể phần mở đầu và đoạn 1
- Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện kể
- 3 HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Tập kể theo lời mở đầu mới
-Nhận xét, bình chọn

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_ke_chuyen_2_tuan_29_den_32.docx