37 Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 33 đến 35 mới nhất

1. Mục tiu dạy học

 Sau tiết học, HS có khả năng:

1.1. Kiến thức

– Biết sắp xếp các bức tranh đúng trình tự diễn biến của cu chuyện.

– Biết kể từng đoạn câu chuyện theo tranh minh họa.

– Biết kể lại tồn bộ cu chuyện (HS kh giỏi)

1.2. Kĩ năng

– Sắp xếp các bức tranh đúng trình tự.

– Rèn kỹ năng kể từng đoạn câu chuyện theo tranh và kể lại toàn bộ câu chuyện.

1.3. Thái độ

– Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện.

– Gio dục HS tình yu đất nước.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu

2.1. C nhn

– Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

2.2. Nhĩm học tập

– Sắp xếp tranh theo đúng trình tự cu chuyện.

– Kể tồn bộ cu chuyện.

 

docx
5 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
71Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 33 đến 35”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn
BÓP NÁT QUẢ CAM
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết sắp xếp các bức tranh đúng trình tự diễn biến của câu chuyện.
- Biết kể từng đoạn câu chuyện theo tranh minh họa.
- Biết kể lại tồn bộ câu chuyện (HS khá giỏi)
1.2. Kĩ năng
- Sắp xếp các bức tranh đúng trình tự.
- Rèn kỹ năng kể từng đoạn câu chuyện theo tranh và kể lại tồn bộ câu chuyện.
1.3. Thái độ
- Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện.
- Giáo dục HS tình yêu đất nước.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.
2.2. Nhĩm học tập
- Sắp xếp tranh theo đúng trình tự câu chuyện.
- Kể tồn bộ câu chuyện.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Bĩp nát quả cam 
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng bức tranh 
- Yêu cầu HS sắp xếp lại các bức tranh theo đúng trình tự
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể chuyện trước lớp
Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện kể
- 3 HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
4. Kiểm tra, đánh giá
- Sắp xếp các bức tranh đúng trình tự câu chuyện
- Biết kể từng đoạn câu chuyện theo tranh và kể lại tồn bộ câu chuyện.
- GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Qua câu chuyện này, em thấy Trần Quốc Toản là người như thế nào?
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc và trả lời câu hỏi bài: Lượm (trang 130)
KĨ chuyƯn
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
1.1. Kiến thức
- Biết dựa vào gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện người làm đồ chơi
- Biết kể lại tồn bộ câu chuyện Người làm đồ chơi.
1.2. Kĩ năng
- Kể được từng đoạn theo gợi ý
- Kể lại tồn bộ câu chuyện
1.3. Thái độ
- Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện.
- Giáo dục HS học tập nhân vật trong truyện: quý trọng những người xung quanh 
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
- Kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý
2.2. Nhĩm học tập
- Kể lại tồn bộ câu chuyện
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Người làm đồ chơi ( Giới thiệu tranh)
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Kể lại theo nội dung tóm tắt
Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
Cách tiến hành:
- GV chia nhóm, đọc yêu cầu của bài, treo bảng phụ ghi nội dung tóm tắt
 - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu truyện
Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể chuyện trước lớp
Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
- 3 HS lên bảng
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
4. Kiểm tra, đánh giá
 - Biết dựa vào gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện người làm đồ chơi
- Biết kể lại tồn bộ câu chuyện Người làm đồ chơi.
- GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Qua câu chuyện này, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc và trả lời câu hỏi bài Đàn bê của anh Hồ giáo trang 136
KĨ chuyƯn
TIẾT 35
ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ2

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_ke_chuyen_2_tuan_33_den_35.docx