37 Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 5 đến 8 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 – Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện

 – Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.

 1.2. Kĩ năng:

 – Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện,

 – Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.

 1.3. Thái độ: – HS biết lắng nghe lời kể của cc bạn

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 C nhn.: – Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài: “Chiếc bt mực”

 3.2. Các hoạt động dạy học:

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
124Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 5 đến 8”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn
CHIẾC BÚT MỰC
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
	- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.
 1.2. Kĩ năng:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn.
 1.3. Thái độ: - HS biết lắng nghe lời kể của các bạn
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân.: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Chiếc bút mực”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh
* Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
* Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu truyện
* Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: Nhận xét giọng kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài Mẩu giấy vụn.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
KĨ chuyƯn
MẨU GIẤY VỤN
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
 1.2. Kĩ năng:
 - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
 1.3. Thái độ: 
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân.: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Mẩu giấy vụn”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
* Mục tiêu :Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
* Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện
* Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu truyện theo vai
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện
* Cách tiến hành:
- Giao các vai trong câu truyện cho HS
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ  của từng nhân vật
- GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai
- Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện kể
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Nhận vai, tập kể
-Nhận xét, bình chọn
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: Nhận xét giọng kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài Người thầy cũ và tập kể
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
KĨ chuyƯn
NGƯỜI THẦY CŨ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Xác định được 3 nhân vật trong truyện: chú bộ đội, thầy giáo, Dũng 	 
 - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
 1.2. Kĩ năng
- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
1.3. Thái độ: 
 - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện,
 - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân.: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Người thầy cũ”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động1: Kể toàn bộ câu truyện
* Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Cách tiến hành:
- GV chia nhóm, hướng dẫn các nhóm tập kể lại câu truyện
- HS đại diện các nhóm kể lại truyện
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu truyện theo vai
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện
* Cách tiến hành:
- Giao các vai trong câu truyện cho HS
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ  của từng nhân vật
- GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai
- Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
-
- Đọc yêu cầu của bài
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Nhận vai, tập kể
-Nhận xét, bình chọn
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: Nhận xét giọng kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài Người mẹ hiền và tập kể.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
KĨ chuyƯn
NGƯỜI MẸ HIỀN
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
 1.2. Kĩ năng:
 - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.
 - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
 1.3. Thái độ: 
 - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện,
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân.: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Người mẹ hiền”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh
* Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
* Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu truyện
* Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu truyện theo vai
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện
* Cách tiến hành:
- Giao các vai trong câu truyện cho HS
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ  của từng nhân vật
- GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai
- Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Nhận vai, tập kể
-Nhận xét, bình chọn
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Sản phẩm học tập của cá nhân: Nhận xét giọng kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài Ơn tập giữa học kì 1.
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_ke_chuyen_2_tuan_5_den_8.docx