37 Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 9 đến 12 mới nhất

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Rèn kỹ năng nói:

 – Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện

 – Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung

2. Rèn kỹ năng nghe:

 – Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện,

 – Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :

 – Tranh minh họa

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: -3 HS lần lượt kể từng đoạn câu chuyện bài trước

 

docx
7 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
59Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Kể chuyện 2 – Tuần 9 đến 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn
TIẾT 10:
SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện
	- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
2. Rèn kỹ năng nghe:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
	- Tranh minh họa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: -3 HS lần lượt kể từng đoạn câu chuyện bài trước
3. Bài mới :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
* Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
* Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện
* Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu truyện theo vai
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện
* Cách tiến hành:
- Giao các vai trong câu truyện cho HS
- Hướng dẫn giọng, điệu bộ  của từng nhân vật
- GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai
- Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện kể
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Nhận vai, tập kể
-Nhận xét, bình chọn
KĨ chuyƯn
TIẾT 11: 
BÀ CHÁU
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
	- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện
	- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
2. Rèn kỹ năng nghe:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
	- Tranh minh họa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: -3HS lần lượt kể từng đoạn câu chuyện bài trước
3. Bài mới
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh
* Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
* Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh
- Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện
* Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Cách tiến hành:
- GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học 
- Tuyên dương.
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể từng đoạn trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể từng đoạn trước lớp
- Nhận xét bạn kể
KĨ chuyƯn
TIẾT 12
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Rèn kỹ năng nói:
	- Biết kể đoạn mở đầu bằng lời của mình
	- Biết dựa vào từng ý tóm tắt kể lại phần chính của câu chuyện
	- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung
2. Rèn kỹ năng nghe:
	- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,
 	- Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
	- Tranh minh họa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: -3 HS lần lượt kể từng đoạn câu chuyện bài trước
3. Bài mới :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Kể đoạn 1 câu chuyện bằng lời của HS
 * Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung đoạn, có thể kể đoạn 1 với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật
* Cách tiến hành:
- GV chia nhóm
 - Gv đọc yêu cầu của bài
 - Hướng dẫn HS suy nghĩ, nhận xét nội dung đoạn văn
- HS lần lượt kể lại đoạn 1 bằng lời của mình
- Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn
- Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp
- Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn
- GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện
Hoạt động 3: Kể phần chính câu truyện theo ý tóm tắt
* Mục tiêu: Giúp HS có thể kể phần chính câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp
* Cách tiến hành:
- Cho HS từng nhóm kể lại phần chính câu chuyện theo ý tóm tắt
- GV gọi một số HS đại diện kể lại phần chính
- Tổ chức lớp nhận xét
- GV nhận xét
Hoạt động 4: Kể đoạn kết câu truyện theo mong muốn
- Giao các các nhóm kể lại phần kết câu truyện theo ý mình
- Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp
- Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn
- GV nhận xét, tuyên dương
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hướng dẫn HS liên hệ thực tế.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện kể
- Đọc yêu cầu của bài
- Kể lần lượt trong nhóm
- Nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm kể trước lớp
- Kể phần chính trong nhóm
- Kể lại trước lớp
- Nhận xét bạn kể
- Hoạt động theo nhóm
-Nhận xét, bình chọn

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_ke_chuyen_2_tuan_9_den_12.docx