37 Giáo án Lớp 2 – Tuần 27 – Năm học 2018-2019 – Nguyễn Thị Châu Hiệp mới nhất

TIẾNG VIỆT :

BÀI 27A: ÔN TẬP 1 (Tiết 1)

1. Dự kiến trước khi dạy:

a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu, phiếu ghi tên bài tập đọc

b. Hoạt động dạy – học:

A-HĐCB:

*Bài 1: Cho HS kể nhanh những điều em biết về muông thú

*Bài 2:Cho cá nhân bốc thăm đọc những bài tập đọc đã học từ tuần 19-22

*Bài 3: GV hỏi một vài câu hỏi trong bài đọc-Cá nhân trả lời-GV nhận xét,ghi điểm

*Bài 4:-Cho HSTLN2,tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu?

 *GV chốt: Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?dùng để nói về địa điểm

2. Củng cố:

GV nhận xét tiết

 

doc
15 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
06/06/2022
Lượt xem
109Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Lớp 2 – Tuần 27 – Năm học 2018-2019 – Nguyễn Thị Châu Hiệp”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT TÂN KÌ LÞch b¸o gi¶ng -LỚP 2A
TRƯỜNG TH GIAI XUÂN TUẦN : 27 Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019
Thø
Buæi
TiÕt
Líp
M«n
Tªn bµi d¹y
§å dïng d¹y häc
2
_
18
Sáng
1
Chào Cờ
2
T.Việt
Bài 27A: Ôn tập 1( T1)
Tranh ở TL
3
Toán
Số 1 và số 0 trong phép nhân ...(T1)
TLHDHT
4
T.Việt
Bài 27A: Ôn tập 1( T2)
TLHDHTV
3
_
19
Sáng
1
2C
L.Toán
Luyện tập chung
2
L.TV
Luyện tập chung
3
2A
T.Việt
Bài 27A: Ôn tập 1( T3)
TLHDHTV
4
Toán
Số 1 và số 0 trong phép nhân ...(T2)
TLHDHT
Chiều
1
T.Việt
Bài 27B:Ôn tập 2 (T1)
TLHDHTV
2
L.Toán
Luyện tập chung
3
LTV
Luyện tập chung
4
4 
_
20
Sáng
1
T.Việt
Bài 27B:Ôn tập 2 (T2)
TLHDHTV
2
Toán
Em ôn lại những gì đã học(T1)
TLHDHT
3
LTV
Luyện tập chung
TLHDHTV
4
HDTH
Hướng dẫn HS hoàn thành các BT
5
_
21
Sáng
Chiều
1
T.Việt
Bài 27B:Ôn tập 2 (T3)
TLHDHTV
2
Toán
Em ôn lại những gì đã học(T2)
TLHDHT
3
T.Việt
Bài 27C: Ôn tập 3 (T1)
TLHDHTV
4
6
_
22
Sáng
1
T.Việt
Bài 27C: Ôn tập 3 (T2)
TLHDHTV
2
Toán
Em đã học được những gì?
Bảng con
3
L.Toán
Luyện tập chung
4
L.TV
Luyện tập chung
Chiều
1
T.Việt
Bài 27C: Ôn tập 3 (T3)
2
L.Toán
Luyện tập chung
3
SHL
Nhận xét đánh giá Tuần 27
4
Hiệu Trưởng: Tổ Phó : GV:
Cao Đăng Minh Nguyễn Thị Châu Hiệp Lê Thị Bạch Tuyết
TUẦN 27 Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019
TIẾNG VIỆT :
BÀI 27A: ÔN TẬP 1 (Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu, phiếu ghi tên bài tập đọc
b. Hoạt động dạy - học:
A-HĐCB:
*Bài 1: Cho HS kể nhanh những điều em biết về muông thú
*Bài 2:Cho cá nhân bốc thăm đọc những bài tập đọc đã học từ tuần 19-22
*Bài 3: GV hỏi một vài câu hỏi trong bài đọc-Cá nhân trả lời-GV nhận xét,ghi điểm
*Bài 4:-Cho HSTLN2,tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu?
 *GV chốt: Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?dùng để nói về địa điểm
2. Củng cố:
GV nhận xét tiết
TOÁN :
BÀI 77: SỐ 1 VÀ SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ( Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị :
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 87 – 88
A-HĐCB:
*Bài 1: Cho HS nêu miệng nhanh kết quả
*Bài 2:Cho HS rút ra kết luận về số 1 trong phép nhân và phép chia như SHD
*Bài 3:Cho HSHĐ cặp đôi đố nhau các phép tính nhân,chia với 1
*Bài 4: Cho HS đọc kĩ ND-rút ra kết luận về nhân,chia với số 0
*Bài 5: GV tổ chức trò chơi như SHD
2. Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại quy tắc về nhân,chia với số 1 và số 0.GV nhận xét tiết,dặn về nhà.
TIẾNG VIỆT :
BÀI 27A: ÔN TẬP 1 (Tiết 2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu, phiếu ghi tên bài tập đọc
b. Hoạt động dạy - học:
*Bài 5: -Cho HS viết vở,gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?
*Bài 6: -Cho HSTLN2 đặt câu hỏi và trả lời cho bộ phận in đậm trong mỗi câu
*GV chốt: Dùng Khi nào để nói về thời gian.
B-HĐTH:
*Bài 1: Cho HSHDDN2 hỏi –đáp về 4 mùa
*Bài 2: Cho HS thi Tiếp sức tìm từ chỉ đặc điểm của mỗi mùa như SHDH
2. Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND tiết học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà
Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019
LỚP 2C +2A: LUYỆN TOÁN
 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Củng cố bảng nhân, chia 2,3,4,5
- Củng cố cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
II. Nộidung
HĐ 1 : Chơi trò chơi (củng cố kiến thức đã học) “Đố bạn”
a) Ôn lại các bảng nhân,chia 2,3,4,5
b) Nêu cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
HĐ 2 : HS làm vào vở BTTNC
Làm phần : Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác- Luyện tập ( Tran 48- 50)
HS đọc và lµm bµi vµo vë
 Gv theo dõi HD HS còn lúng túng
- Giải đáp thắc mắc cho học sinh (nếu có)
Về nhà đọc lại bảng nhân, chia đã học và thực hiện lại các bài còn sai. 
LUYỆN TIẾNG VIỆT:
 LUYỆN TẬP: ÔN ĐỌC CÁC BÀI ĐÃ HỌC
I. MỤC TIÊU :
- Luyện đọc và hiểu nội dung các câu chuyện đã được học.
 II. NỘI DUNG :
Bài 1: (HĐ nhóm) GV tổ chức cho hs luyện đọc nối tiếp đoạn trong bài theo nhóm. Yêu cầu các nhóm trưởng HD thêm cho các bạn đọc còn yếu.
GV theo dõi - sửa sai cho HS 
Bài 2: (HĐ cả lớp) GV tổ chức cho hs thi đọc toàn bài: 
 Yêu cầu: phân biệt rõ lời nhân vật
 HS và GV nhận xét
Bài 3: (HĐ theo cặp )
TIẾNG VIỆT :
BÀI 27A: ÔN TẬP 1 (Tiết 3)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Tranh ở TL
b. Hoạt động dạy – học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 122
*Bài 3: Cho HS chơi đố Nói tên mùa theo cặp đôi
*Bài 4: Cho HS nói và đáp lời cẩm ơn theo tình huống 1 và 2
*GV chốt: Cần nói và đáp lời cảm ơn với thái độ lịch sự,tôn trọng
2. Củng cố.Dặn dò:
GV nhận xét tiết
TOÁN:
BÀI 77: SỐ 1 VÀ SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA (Tiết 2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị:
b. Hoạt động dạy - học:
Thực hiện theo hướng dẫn học trang 88 – 89
B_HĐTH:
*Bài 1: Cho HS làm vở,nối tiếp nêu kết quả
-Cho HS nhắc lại quy tắc nhân,chia với số 1 và 0
*Bài 2: Cho HS nối tiếp làm miệng kết quả-So sánh giữa kết quả của phép cộng và phép nhân,chia
*Bài 3: Cho HS làm bảng con điền số thích hợp vào ô trống-giải thích lí do điền số
2.Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND tiết học.Gv nhận xét tiết,dặn về nhà.
TIẾNG VIỆT :
BÀI 27B: ÔN TẬP 2 (Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Phiếu ghi bài tập đọc, tranh ở tài liệu
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 123 – 125
A-HĐCB:
*Bài 1: Cho HS kể nhanh những điều em biết về chim chóc
*Bài 2: Cho HS bốc thăm đọc những bài tập đọc đã học từ tuần 23 -26
*Bài 3: GV hỏi một vài câu hỏi về bài đọc-HS trả lời-Gv nhận xét,ghi điểm
*Bài 4: Cho HS xem tranh-nêu tên loài chim
*Bài 5: Cho HS viết câu theo mẫu Ai thế nào? Về loài chim
2. Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND.GV nhận xét tiết,dặn về nhà.
Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2019
TIẾNG VIỆT :
BÀI 27B: ÔN TẬP 2 (Tiết 2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị:
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 126
*Bài 6: Cho HSHĐ cặp đôi theo HDH hỏi theo mẫu câu Ai thế nào?
B-HĐTH:
*Bài 1: Cho HS chơi Đố tên chim
*Bài 2: -GV đọc chính tả-HS viết vở
 - GV theo dõi,chấm nhanh một số bài,nhận xét chung
2.Củng cố.Dặn dò:
GV nhận xét tiết
TOÁN:
BÀI 78: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị :
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 90- 91
*Bài 1: Cho Hs đọc thuộc nối tiếp các bảng nhân,chia đã học
*Bài 2: Cho HS làm vở ô li,nối tiếp nêu kết quả
*GV chốt: Từ phép nhân lập được phép chia,quy tắc nhân,chia một số với số 0....
*Bài 3: GVHD cách nhân nhẩm số tròn chuch
 -HS làm bảng con
2. Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND tiết học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà
LUYỆN TIẾNG VIỆT:
LUYỆN VIẾT:MẶT TRỜI ĐI LẠC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về phân biệt ch/tr; uc/ut; r/d/gi.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.
3. Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.
* Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá lựa chọn làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động chính:
- Hát
- Lắng nghe.
a. Hoạt động 1: Viết chính tả (12 phút):
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn chính tả cần viết trên bảng phụ.
- Giáo viên cho học sinh viết bảng con một số từ dễ sai trong bài viết.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết lại bài chính tả.
- 2 em đọc luân phiên, mỗi em đọc 1 lần, lớp đọc thầm.
- Học sinh viết bảng con.
- Học sinh viết bài.
Bài viết
Đàn chim về ngủ trên cành
Con đò về ngủ bồng bềnh bến quê
Mẹ ơi! Con thấy tội ghê!
Mặt trời đi lạc biết về ngủ đâu?
b. Hoạt động 2: Bài tập chính tả (12 phút):
Bài 1. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống cho phù hợp:
	Chiều nay, Dũng đứng ...ơi ...ước cửa ...ờ đón bố về. Dũng nhìn xe cộ và mọi người qua đường. Một bác ...ở bó củi sau xe đạp, định ...ánh ổ gà thì một ...iếc xe khác ở phía ...ước xô tới. Bác luống cuống lái xe xuống luôn cái ổ gà ...ên đường. Bác suýt ngã, bó củi đứt dây, rơi vung vãi.
Đáp án: 
	Chiều nay, Dũng đứng chơi trước cửa chờ đón bố về. Dũng nhìn xe cộ và mọi người qua đường. Một bác chở bó củi sau xe đạp, định tránh ổ gà thì một chiếc xe khác ở phía trước xô tới. Bác luống cuống lái xe xuống luôn cái ổ gà trên đường. Bác suýt ngã, bó củi đứt dây, rơi vung vãi.
Bài 2. Đặt ưc hoặc ưt vào chỗ nhiều chấm:
	hoa c...	b... vẽ
	r... thăm	c... áo
Đáp án: 
	hoa cúc	bút vẽ
	rút thăm	cúc áo
Bài 3. Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống :
	cặp ........	 	......... chơi
	giặt ..... 	..... đình
	héo ........ 	......... điện
(giũ, rũ, gia, ra, da, giật)
Đáp án:
	cặp da	 	ra chơi
	giặt giũ 	gia đình
	héo rũ	giật điện
c. Hoạt động 3: Sửa bài (8 phút):
- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- Giáo viên nhận xét, sửa bài.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh về viết lại những từ còn viết sai; chuẩn bị bài buổi sáng tuần sau.
- Các nhóm trình bày.
- Học sinh nhận xét, sửa bài.
- Học sinh phát biểu.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
I. MỤC TIÊU: 
 Học sinh hoàn thành kiến thức, kỹ năng các bài tập .
II. NỘI DUNG:
- Học sinh nêu các bài tập mà mình chưa hoàn thành
- Học sinh hoàn thành các bài tập
- GV hướng dẫn, giúp đỡ học sinh
- Học sinh nêu những điều mà mình chưa hiểu- GV giải quyết thắc mắc 
Thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019
TIẾNG VIỆT :	
BÀI 27B: ÔN TẬP 2 (Tiết 3)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị:
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 126
*Bài 4: Cho HSTLN đóng vai theo các tình huống
*Bài 5: Cho HS đọc thuộc bài đồng dao về các loài chim
*Bài 6:-Cho HS nói về một loài chim em thích
 -Cho HS viết vào vở ô li
 -GV theo dõi,giúp HS
2. Củng cố.Dặn dò:
GV nhận xét tiết
TOÁN:
BÀI 78: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( Tiết 2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị :
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 90- 91
*Bài 4: Cho HS làm bảng con ,nêu cách thực hiện
*GV chốt: Khi biểu thức có nhân,cộng hoặc chia ,nhânta thực hiện nhận chia trước,cộng trừ sau.
*Bài 5: Cho HS xác định thành phần trong phếp tìm x.nêu quy tắc tìm thừa số,số bị chia
*Bài 6: Giúp HS nhận diện,giải bài toán
?BT thuộc dạng gì?(Vận dụng bảng chia 3)
2.Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại nội dung đã học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà
TIẾNG VIỆT:
BÀI 27C : ÔN TẬP 3 (Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu
b. Hoạt động dạy - học:
A-HĐCB:
*Bài 1: Cho HS chơi Mở rộng vốn từ về muông thú như SHD
*Bài 2: Cho HSHĐ cặp đôi nói cho nhau nghe về một con vật mình thích
*Bài 3:-Cho HS viết vở đoạn văn mình vừa nói
 -Đọc bài viết.Nhận xét,bình chọn bạn viết hay
2.Củng cố.Dặn dò:
Gv nhận xét tiết,dặn về nhà
Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2019
TIẾNG VIỆT:
BÀI 27C : ÔN TẬP 3 (Tiết 2,3)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu
b. Hoạt động dạy - học:
*Bài 5: Cho HS đọc bài “Cá rô lội nước”
*Bài 6: Cho HSTLN 4,chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi về bài đọc
*Bài 7: -Cho HSHĐ cặp đôi hỏi đáp với câu hỏi Vì sao với hai câu cho sẵn ở SHD
 -Cho HS viết vở,gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Vì sao?
B-HĐTH:
*Bài 1: Cho HS hát bài “Cái Bống”
*Bài 2: Cho HSHĐ cặp đôi hỏi dấp cho bộ phận in đậm(câu hỏi với Vì sao?)
*Bài 3:-GV đọc chính tả-HS viết vở
-GV chấm nhanh một số bài,NX chung
*Bài 5: Tổ chức cho HS chơi ô chữ như SHD
2. Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà
TOÁN:
BÀI 79: EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Giấy kiểm tra
b. Hoạt động dạy - học:
- Thực hiện theo hướng dẫn học trang 92 -93
*Bài 1:Cho HS làm vở,nêu miệng kết quả
*Bài 2: HS quan sát tranh,trả lời
*Bài 3: Giúp HS nhận diện,giải bài toán
*Bài 4: các bước tương tự bài 3
2. Củng cố.dặn dò:
Gv nhận xét tiết,dặn về nhà
LUYỆN TIẾNG VIỆT:
LUYỆN TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về dấu phẩy; các kiểu câu; từ ngữ về loài cá.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng.
3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm bài tập 2 và tự chọn 1 trong 2 bài còn lại; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động rèn luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
- Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. yêu cầu học sinh đọc các đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút):
- Hát
- Lắng nghe.
- Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to trước lớp.
- Học sinh lập nhóm.
- Nhận phiếu và làm việc.
Bài 1.a) Khoanh tròn chữ cái trước tên các con vật chỉ sống dưới nước:
	a. tôm	b. sứa	c. ba ba	d. vịt
	đ. rùa	e. sò	g. rắn	h. trai
 1.b) Điền vào ô trống trong bảng sau:
Loài cá sống ở biển
Loài cá sống ở sông, hồ, ao, kênh, ruộng
Đáp án:
1.a) 	a. tôm; b. sứa; e. sò; h. trai.
1.b) Điền vào ô trống trong bảng sau:
Loài cá sống ở biển
Loài cá sống ở sông, hồ, ao, kênh, ruộng
Cá thu, cá nục, cá chim, cá voi, ...
Cá chép, cá mè, cá trê, cá lóc, ...
Bài 2. Hãy điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:
Đi giữa Hạ Long vào mùa sương ta cảm thấy những hòn đảo vừa xa lạ vừa quen thuộc mờ mờ ảo ảo.
Đáp án:
Đi giữa Hạ Long vào mùa sương, ta cảm thấy những hòn đảo vừa xa lạ, vừa quen thuộc, mờ mờ, ảo ảo.
Bài 3. Khoanh tròn vào ý đúng:
a) Bộ phận gạch chân trong câu “Đêm khuya, chúng cùng nhau bỏ cả vào rừng.”, trả lời cho câu hỏi nào?
A. Là gì? 	
B. Làm gì? 
C. Như thế nào?
b) Từ nào trái nghĩa với từ “lười biếng”
A. lười nhác
B. nhanh nhẹn 
C. chăm chỉ 
c) Câu “Đêm khuya, chúng cùng nhau bỏ cả vào rừng.” Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”?
A. chúng
B. bỏ cả vào rừng
C. Đêm khuya
Đáp án:
Chọn B
Chọn C
Chọn C
c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
- Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
- Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài.
- Học sinh phát biểu.
 LUYỆN TOÁN: 
 LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Cñng cè bảng nhân , chia ; cách thực hiện phép nhân,phép chia trong đó có số 1 và số 0
II. Nộidung
HĐ 1 : Chơi trò chơi (củng cố kiến thức đã học) “Đố bạn”
a) Ôn lại bảng nhân,chia 
b)Nêu cách thực hiện phép nhan, phép chia trong đó có số 1 và số 0.
HĐ 2 : HS làm vào vở BTTNC
Bài 1: HS làm phần Số 1 trong phép nhân và phép chia ( T 51)
- HS ®äc kÜ bµi to¸n
- HS lµm bµi vµo vë
Bµi 2: HS làm phần Số 0 trong phép nhân và phép chia ( T 52)
- Giải đáp thắc mắc cho học sinh (nếu có)
- Về nhà đọc lại các bảng nhân đã học và thực hiện lại các bài còn sai. 
GDTT : SINH HOẠT LỚP TUẦN 27
I. Mục tiêu:
- HS thấy được những ưu khuyết điểm trong tuần qua, nắm vững kế hoạch, biện pháp thực hiện trong tuần tới.
- Giáo dục HS có tinh thần vươn lên trong học tập. Biết đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau.
II. Nội dung sinh hoạt
1. CTHĐTQ đánh giá hoạt động trong tuần qua:
- Về đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trọng thầy cô giáo, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. 
- Về học tập: Đi học chuyên cần. Học bài, làm bài đầy đủ. Tích cực phát biểu xây dựng bài. Thi đua học tập tốt dành nhiều điểm cao. 
- Về lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh lớp học và khu vực được phân công. Vệ sinh trực nhật trong ngoài lớp hàng ngày sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chăm bón bồn hoa xanh tốt.
- Về hoạt động Đội, Sao: Tham gia đầy đủ các giờ HĐTT, thể dục nhịp điệu, tập Eropic, chơi trò chơi dân gian nhảy dây, ô ăn quan, sinh hoạt Sao, tập luyện nghiêm túc. Chấp hành tốt mọi nội quy cũng như mọi quy định.
 2. Giáo viên triển khai kế hoạch 
- Đạo đức: 
Ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, thầy cô. Đoàn kết, thân ái với bạn bè, biết yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như các hoạt động khác.
- Học tập: Duy trì tốt việc đi học chuyên cần. Học thuộc bài, làm bài đầy đủ, tìm hiểu bài mới trước khi đến lớp. Tích cực học bài. Giữ gìn sách vở, luyện chữ viết. Các bạn HSKG tham gia giúp đỡ các bạn HS trung bình, yếu hoàn thành bài tập. 
- Lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh trong, ngoài lớp học sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân hàng ngày tốt.
- Hoạt động Đội, Sao: Thực hiện tốt các phong trào do Đội đề ra. Mặc đồng phục đúng quy định. Tích cực tham gia các trò chơi dân gian. Nạp phế liệu kế hoạch nhỏ. 
3. Tổng kết: GV tổng kết, nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_2_tuan_27_nam_hoc_2018_2019_nguyen_thi_chau_hiep.doc