37 Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 29 đến 32 mới nhất

I. Mục tiêu :

-Mở rộng vốn từ về cây cối.

-Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ “Để làm gì ?”.

-Phát triển tư duy ngôn ngữ.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Tranh minh hoạ 3,4 loại cây ăn quả. Bút dạ giấy khổ to

 HS : Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy- học :

 1. Khởi động : (1 phút) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

 -Cho hs kể lại các loài cây theo nhóm.

 – Nhận xét .

 3. Bài mới :

 a)Giới thiệu bài : “Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?.”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx
9 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
60Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 29 đến 32”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 29
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI 29 : TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. 
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐỂ LÀM GÌ ? 
I. MỤC TIÊU :
-Mở rộng vốn từ về cây cối.
-Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ “Để làm gì ?”.
-Phát triển tư duy ngôn ngữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Tranh minh hoạ 3,4 loại cây ăn quả. Bút dạ giấy khổ to
 HS : Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs kể lại các loài cây theo nhóm.
 - Nhận xét .
 3. Bài mới : 
 a)Giới thiệu bài : “Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì ?.”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
* Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1,2
Mục tiêu : Hs biết kể tên các bộ phận ncủa cây ăn quả, dùng từ tả về bộ phận của cây.
Bài tập 1 : Hãy kể tên các bộ phận của một cây ăn quả:
-GV đính tranh.
Bài tâïp 2 : Tìm những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây :
- Gv hướng dẫn mẫu :
 M : Thân cây (to , cao, chắc, bạc phếch)
-Phát giấy khỏ to cho mỗi nhóm
-Nhận xét kết luận : Hs biết các bộ phận của cây ăn quả và dùng từ chỉ các bộ phận đó
* Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 3.
Mục tiêu : Hs biết đặt câu hỏi và trả lời với cụm từ để làm gì ?
Bài tâïp 3 : Đặt các câu hỏi có cụm từ để làm gì để hỏi,
-GV cho hs quan sát tranh SGK.
Kết luận : Hs biết đặt câu hỏi Để làm gì ? và trả lời câu hỏi
-Hs đọc yêu cầu.
-Thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm chỉ các bộ phận của cây ăn quả.
-Hs đọc yêu cầu. 
-Hs trao đổi nhóm .
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs đọc yêu cầu. 
-Hs trao đổi nhóm đôi.
-2 hs lên thực hành hỏi đáp theo tranh.
 4.Củng cố : ( 4 phút)
 - Cho hs nói lại các bộ phận của cây ăn quả.
 - Nhận xét – Xem lại bài.
 -Xem và chuẩn bị bài “ Từ ngữ Bác Hồ“
TUẦN 30
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI 30 : TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ 
I. MỤC TIÊU :
-Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về Bác Hồ
-Củng cố kĩ năng đặt câu
-Phát triển tư duy ngôn ngữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :. Bút dạ giấy khổ to viết nội dung BT1
 HS : Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho 2 hs hỏi đáp với cụm từ Để làm gì ?.
 - Nhận xét .
 3. Bài mới : 
 a)Giới thiệu bài : “Từ ngữ về Bác Hồ”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
* Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1,2
Mục tiêu : Hs biết tìm từ ngữ nói về Bác Hồ và đặt câu với mỗi từ tìm được
Bài tập 1 : Tìm những từ ngữ
-GV hướng dẫn mẫu.
-Gv nhận xét
Bài tâïp 2 : Đặt câu với mỗi từ tìm được ở bài tập 1 :
- Gv hướng dẫn 
-Nhận xét kết luận : Hs biết đặt câu nói về Bác Hồ.
* Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 3.
Mục tiêu : Hs biết đặt câu hỏi và trả lời với cụm từ để làm gì ?
Bài tâïp 3 : Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm, Em hãy ghi lại hoạt động mỗi tranh bằng một câu :
-GV cho hs quan sát tranh SGK.
-Chấm chữa bài
Kết luận : Hs biết đặt câu theo tranh.
-Hs đọc yêu cầu.
-1 hs lên bảng quay tìm.
-Lớp làm vào VBT.
-Nhận xét bổ sung
-Hs đọc yêu cầu. 
-Hs trao đổi nhóm .
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs đọc yêu cầu. 
-Hs trao đổi nhóm đôi.
-Làm vào VBT.
-3 hs lên bảng làm.
 4.Củng cố : ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại những từ ngữ nói về Bác Hồ.
 - Nhận xét – Xem lại bài.
 -Xem và chuẩn bị bài “ Từ ngữ Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy“
TUẦN 31
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI 31 : TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. MỤC TIÊU :
-Mở rộng vốn từ : Từ ngữ về Bác Hồ
-Tiếp tục luyện tập về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
-Phát triển tư duy ngôn ngữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :. Bút dạ giấy khổ to viết nội dung BT1,3
 HS : Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho 1 hs làm BT1, 2 hs làm lại BT2 (tiết trước)
 - Nhận xét .
 3. Bài mới : 
 a)Giới thiệu bài : “Từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
* Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1,2
Mục tiêu : Hs biết điền từ vào chỗ trống, tìm từ ngữ nói về Bác Hồ.
Bài tập 1 : Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống :
-GV hướng dẫn.
-Gv nhận xét
Bài tâïp 2 : Tìm từ ngữ ca ngợi về Bác Hồ 
- Gv gợi ý, hướng dẫn 
-Nhận xét kết luận : sáng suốt, tài ba, lỗi lạc, có chí lớn, giàu nghị lực,
* Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 3.
Mục tiêu : Hs biết điền dáu thích hợp trong đoạn văn.
Bài tâïp 3 : Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn sau :
-GV cho hs đọc lại đoạn văn ở bảng phụ.
-Chấm chữa bài
Kết luận : Hs biết điền dấu chấm và dấu phẩy thích hợp trong đoạn văn.
-Hs đọc yêu cầu.
-1 hs lên bảng tìm.
-Lớp làm vào VBT.
-Nhận xét bổ sung
-Hs đọc yêu cầu. 
-Hs trao đổi nhóm đôi .
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs đọc yêu cầu. 
-Hs trao đổi nhóm đôi.
-Làm vào VBT.
-1 hs lên bảng làm.
 4.Củng cố : ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại những từ ngữ ngợi về Bác Hồ.
 - Nhận xét – Xem lại bài.
 -Xem và chuẩn bị bài “ Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy“
TUẦN 32
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI 32 : TỪ TRAÍ NGHĨA. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY
I. MỤC TIÊU :
-Bước đầu làm quen với từ trái nghĩa
-Củng cố cách sử dụng dấu câu : dấu chấm, dấu phẩy.
-Phát triển tư duy ngôn ngữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV :. Bảng quay viết nội dung BT2
 HS : Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1. Khởi động : (1 phút) Hát
 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
 -Cho 1 hs làm BT1, 1 hs làm lại BT3 (tiết trước)
 - Nhận xét .
 3. Bài mới : 
 a)Giới thiệu bài : “Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14ph
* Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1
Mục tiêu : Hs biết sắp xếp các cặp từ trái nghĩa
Bài tập 1 iaXeeps các từ cho dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa)
-GV hướng dẫn.
-Gv nhận xét chốt lại : đẹp – xấu, ngắn – dài, nóng – lạnh, thấp – cao,
Kết luận : Hs biết tìm các từ ngữ chỉ nghề nghiệp.
* Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 2
Mục tiêu : Hs biết điền dáu thích hợp trong đoạn văn.
Bài tâïp 3 : Em hãy chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào mỗi ô trống trong đoạn văn sau :
-GV cho hs đọc lại đoạn văn ở bảng phụ.
-Chấm chữa bài
Kết luận : Hs biết điền dấu chấm và dấu phẩy thích hợp trong đoạn văn.
-Hs đọc yêu cầu.
-3 hs lên bảng tìm.
-Lớp làm vào VBT.
-Nhận xét bổ sung
-Hs đọc yêu cầu. 
-Hs trao đổi nhóm đôi.
-Làm vào VBT.
-1 hs lên bảng quay làm.
 4.Củng cố : ( 4 phút)
 - Cho hs nêu lại những cặp từ trái nghĩa ở BT1
 - Nhận xét – Xem lại bài.
 -Xem và chuẩn bị bài “ Từ ngữ chỉ nghề nghiệp“

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_2_tuan_29_den_32.docx