37 Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 9 đến 12 mới nhất

I. Mục tiêu :

 -Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ chỉ người trong gia đình, họ hàng.

 -Rèn kĩ năng sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi.

 -Sử dụng thành thạo các từ chỉ người trong gia đình.

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Giấy khổ to làm BT 3,4.

 HS : Vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy- học :

 1. Khởi động : (1 phút) Hát

 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)

 – Nhận xét chữa bài kiểm tra.

 3. Bài mới :

 a)Giới thiệu bài : “MRVT-Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx
7 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
99Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Luyện từ và câu 2 – Tuần 9 đến 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂUÔN TẬP-KIỂM TRA GIỮA KỲ I@&MRVT_TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG DẤU CHẤM-DẤU CHẤM HỎI I. MỤC TIÊU : -Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ chỉ người trong gia đình, họ hàng. -Rèn kĩ năng sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi. -Sử dụng thành thạo các từ chỉ người trong gia đình.II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Giấy khổ to làm BT 3,4. HS : Vở bài tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Nhận xét chữa bài kiểm tra. 3. Bài mới :  a)Giới thiệu bài : “MRVT-Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi” b) Các hoạt động dạy học :TGHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß24 ph5 ph* Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1, 2,3.Mục tiêu : Tìm từ chỉ người, gia đình, họ hàng và xếp theo nhóm.Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu.-Y/C hs đọc lại câu chuyện “Sáng kiến của Bé Hà”Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu..-GV nhận xét ghi nhanh lên bảng.Bài tâïp 3 : Đính BT lên bảng.-Nhận xét* Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 4.Mục tiêu : Điền dấu vào chỗ trốngBài tâïp 4 : Đính BT lên bảng.-Chấm, nhận xét .-Hs đọc yêu cầu.-Hs đọc và tìm từ chỉ người trong gia đình, họ hàng.-Hs đọc yêu cầu.-Hs tự suy nghĩ tìm.-Hs đọc lại.-Hs đọc yêu cầu.-Trao đổi nhóm đôi.-Đại diện nhóm lên điền.-Hs quan sát, đọc yêu cầu.-1 hs lên bảng làm, lơp làm VBT.-Hs đọc lại. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs đọc lại đoạn văn vừa làm ở BT4. - Giáo dục : hs đặt dấu câu phải chính xác. - Nhận xét – Xem lại bài.LUYỆN TỪ VÀ CÂUMRVT-TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀI. MỤC TIÊU : - Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ liên quan đến đồ dùng và công việc trong nhà. - Sử dụng thành thạo các từ chỉ đồ dùng và công việc trong nhà.- Phát triển tư duy ngôn ngữ.II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Tranh minh hoạ BT1, giấy khổ to ghi BT2. HS : Vở bài tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho hs tìm một số từ ngữ chỉ người trong gia đình họ hàng. - Nhận xét  3. Bài mới :  a)Giới thiệu bài : “MRVT-Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà” b) Các hoạt động dạy học :TGHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß15 ph14 ph* Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1.Mục tiêu : Hs tìm tên đồ vật ẩn trong tranh, nêu tác dụng.Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu.-Y/C hs quan sát tranh và tìm tên đồ vật, nêu tác dụng của đồ vật đó.-Nhận xét ghi bảng. * Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 2.Mục tiêu : Tìm từ ngữ chỉ công việc nhà trong bài thơ “ Thỏ thẻ”.Bài tâïp 2 : Đính BT lên bảng.-GV đọc bài thơ.-Chấm, nhận xét .-Hs đọc yêu cầu.-Hs quan sát và tìm.-Hs đọc yêu cầu.-2 hs đọc lại.-Hs tìm và ghi vào VBT.-Hs đọc lại. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại một số từ chỉ công việc nhà. - Hs biết chăm làm việc nhà. - Nhận xét – Xem lại bài.LUYỆN TỪ VÀ CÂUMRVT-TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM-DẤU PHẨYI. MỤC TIÊU : - Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình. - Biết đặt dấu phẩy ngăn cách các bộ phận giống nhau trong câu. - Phát triển tư duy ngôn ngữ.II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Tranh minh hoạ BT3, giấy khổ to ghi BT1,2. HS : Vở bài tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút) - Cho hs tìm một số từ ngữ chỉ việc làm của bạn nhỏ giúp ông trong bài thơ Thỏ thẻ. - Nhận xét . 3. Bài mới :  a)Giới thiệu bài : “MRVT-Từ ngữ về tình cảm, dấu phẩy” b) Các hoạt động dạy học :TGHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß24 ph5 ph* Hoạt động1: Hướng dẫn làm BT 1,2,3.Mục tiêu : Hs hiểu và biết được những từ ngữ về tình cảm gia đình.Bài tập 1 : Đính BT lên bảng.-GV nêu mẫu-Nhận xét : yêu mến, quý mến, Bài tâïp 2 : Đính BT lên bảng.-Nhận xét tuyên dương.Bài tâïp 3 : Đính tranh lên bảng.-GV gợi ý-Nhận xét chốt ý.* Hoạt động2: Hướng dẫn làm BT 4.Mục tiêu : Dùng dấu phẩy để ngăn cách câu.Bài tâïp 4 : Cho hs đọc yêu cầu.-Chấm, nhận xét .-Hs đọc yêu cầu.-2 hs thi ghép tiếng thành từ có 2 tiếng.-Hs đọc yêu cầu.-Trao đổi nhóm đôi.-Đại diện nhóm thi điền từ.-Hs quan sát đọc yêu cầu.-Hs suy nghĩ phát biểu.-Hs đọc yêu cầu.-1 hs lên bảng làm, lớp làm vào VBT.-Hs đọc lại. 4.Củng cố : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại một số từ ngữ nói về tình cảm gia đình. - Hs biết thương yêu người thân. - Nhận xét – Xem lại bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_2_tuan_9_den_12.docx