37 Giáo án Tập đọc 2 – Tuần 13 đến 16 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức: – Hiểu được nghĩa các từ mới : lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, .

 – Hiểu nội dung bài : cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh.

 1.2. Kĩ năng: Đọc trơn toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng.

 1.3. Thái độ: Giáo dục hs biết kính yêu cha mẹ.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 2.1. C nhn: Đọc trước bài ở nhà. Trình by ý kiến c nhn. Chia sẻ thơng tin c nhn.

 2.2. Nhĩm học tập: Thi đọc đoạn trong nhóm.

 3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài mới: “Bông hoa niềm vui”. (Dùng tranh để giới thiệu)

 3.2. Các hoạt động dạy học :

 

docx
17 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
111Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập đọc 2 – Tuần 13 đến 16”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP ĐỌC
BÔNG HOA NIỀM VUI
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: - Hiểu được nghĩa các từ mới : lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, . 
 - Hiểu nội dung bài : cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh..
 1.2. Kĩ năng: Đọc trơn toàn bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng.
 1.3. Thái độ: Giáo dục hs biết kính yêu cha mẹ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân.
 2.2. Nhĩm học tập: Thi đọc đoạn trong nhĩm.
 3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Bông hoa niềm vui”ï. (Dùng tranh để giới thiệu)
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : chần chừ, lộng lẫy,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : chần chừ, lộng lẫy, nhân hậu,
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
TIẾT 2
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu :Hs biết được tấm lòng hiếu thảo của bạn học sinh trong truyện đối với cha mẹ.
-Y/C hs đọc thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý.
-Giáo dục hs biết yêu thương cha mẹ.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài theo vai.
F GV đọc lại bài.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc theo nhóm.
-Thi đọc toàn bài
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - Nội dung bài nói lên điều gì ? (Tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn học sinh.)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố.
 Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Nhận xét giờ học.
 - Đọc trước bài Quà của bố và trả lời các câu hỏi.
TẬP ĐỌC
QUÀ CỦA BỐ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: 
 - Nắm được nghĩa các từ mới : thúng câu, cà cuống, niềng niễng,. 
 - Hiểu nội dung bài : tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho các con.
 1.2. Kĩ năng: 
 - Đọc trơn toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi ở các câu có dấu hai chấm, dấu phẩy.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục hs biết kính yêu cha mẹ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân.
 Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân.
 2.2. Nhĩm học tập.
 Thi đọc đoạn trong nhĩm
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Quà của Bố”. (Dùng tranh để giới thiệu)
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : niềng niễng, cà cuống, muỗm,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : thúng câu, cà cuống, niềng niễng,
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Hs cảm nhận được tình cảm của người bố dành cho con.
-Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý
-Giáo dục hs kính yêu cha mẹ.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc bài lần 2.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc cá nhân
-Thi đọc toàn bài
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 - Nội dung bài nói lên điều gì ? (tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho con..)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
 Nhiệm vụ học tập của bài sau.
 - Đọc trước bài Câu chuyện bĩ đũa và trả lời các câu hỏi.
 - Nhận xét giờ học.
TẬP ĐỌC
CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
1. Mục tiêu dạy học
	Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 
 1.1. Kiến thức
 - Hiểu được nghĩa các từ mới :chia lẻ, họp lại, đùm bọc,. 
 - Hiểu nội dung bài : đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em trong nhà phải đoàn kết thương yêu nhau.
 1.2. Kỹ năng
 - Đọc trơn toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu.
 1.3. Thái độ
 - Giáo dục hs biết anh em phải đoàn kết thương yêu nhau.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
 2.1. Cá nhân	
 - Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi.
 2.2. Nhĩm học tập
 - Luyện đọc trong nhĩm 4.
 - Thảo luận nhĩm đơi rút ra nội dung bài.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Câu chuyện bó đũa”. (Dùng tranh để giới thiệu)
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : rể, đùm bọc, đoàn kết,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : chia lẻ, họp lại, đùm bọc,
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
 TIẾT 2 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu :Hs biết được đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.
-Y/C hs đọc thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý.
-Giáo dục hs phải đoàn kết thương yêu nhau.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài theo vai.
F GV đọc lại bài.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc theo nhóm.
-Thi đọc toàn bài
4. Kiểm tra, đánh giá
 - Đọc trơn, ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật.
 - Trả lời đúng các câu hỏi và hiểu nội dung bài.
 - GV nhận xét, tuyên dương những cá nhân đọc tốt, những cá nhân cĩ tiến bộ và nhắc nhở HS đọc kém, ít chú ý, chưa tích cực phát biểu xây dựng bài.
5. Định hướng học tập tiếp theo
 5.1. Bài tập củng cố
 - Bài tập đọc khuyên em điều gì?
 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 Đọc bài: Nhắn tin và trả lời các câu hỏi.
TẬP ĐỌC
NHẮN TIN
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
 1.1. Kiến thức: Hiểu nội dung mẫu nhắn tin. Nắm được cách viết nhắn tin (ngắn gọn, đủ ý) 
1.2. Kỹ năng: Đọc trơn hai mẫu nhắn tin.
1.3. Thái độ: Giáo dục hs biết viết một mẫu nhắn tin. 
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân	
 - Đọc bài tập đọc và trả lời các câu hỏi.
2.2. Nhĩm học tập
- Luyện đọc trong nhĩm đơi
- Thảo luận nhĩm đơi rút ra nội dung bài.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: Nhắn tin (Dùng mẫu lời nhắn tin để giới thiệu)
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nhắn tin,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : nhắn tin
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Hs hiểu được mẫu nhắn tin, cách viết nhắn tin.
-Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý
-Giáo dục hs biết viết một tin nhắn.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc bài lần 2.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc cá nhân
-Thi đọc toàn bài
4. Kiểm tra, đánh giá
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
- Trả lời đúng các câu hỏi và rút ra được nội dung bài
- GV nhận xét, biểu dưỡng những cá nhân cĩ giọng đọc hay, nhắc nhở HS đọc yếu cố gắng luyện đọc nhiều.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Nội dung bài cho biết điều gì ? (hướng dẫn viết một tin nhắn)
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài: “Hai anh em” và trả lời các câu hỏi.
TUẦN : 15
MÔN : TẬP ĐỌC
Bài 29 : HAI ANH EM
I.MỤC TIÊU : 
1-Hiểu nghĩa các từ chú giải : công bằng,kỳ lạ. Hiểu ý nghĩa câu chuỵên : ca ngợi tình anh em-anh em yêu thương, lo lắng cho nhau, nhường nhị nhau.
 -Đọc trôi chảy toàn bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu, cụm từ dài.
 - Giáo dục hs : Anh em phải biết yêu thương nhau.
2. Kỹ năng sống
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Thể hiện sự cảm thơng 
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 Gv : Tranh minh hoạ SGK.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Nhắn tin” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Hai anh em” (Dùng mẫu lời nhắn tin để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : sống, công bằng,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : công bằng, kì lạ,
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
TIẾT 2
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu :Hs biết được tình cảm của anh em chung một nhà..
-Y/C hs đọc thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý.
-Giáo dục hs : Anh em phải biết yêu thương nhau.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài..
F GV đọc lại bài.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc theo nhóm.
-Thi đọc toàn bài
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài cho biết điều gì ? (ca ngợi tình cảm anh em-anh emyêu thương, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau.)
 - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.
TẬP ĐỌC
BÉ HOA
I.MỤC TIÊU : 
 -Hiểu được nghĩa các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung bài : Hoa rất thương yêu em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ.
 -Đọc lưu loát toàn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa cụm từ dài. 
 - Giáo dục hs biết: Anh em yêu quý lẫn nhau.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Tranh minh hoạ SGK.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Hai anh em” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Bé Hoa”. (Dùng tranh để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : trông, đỏ hồng, võng, nắn nót,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : đen láy, trông
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Hs cảm nhận được tình cảm của bé Hoa dành cho em.
-Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý
-Giáo dục hs : Anh em biết yêu thương lẫn nhau.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc bài lần 2.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc cá nhân
-Thi đọc toàn bài
4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài nói lên điều gì ? (Hoa rất thương em, biết chăm sóc em và giúp đỡ bố mẹ.
 - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.
TUẦN : 16
TẬP ĐỌC
CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
I.MỤC TIÊU : 
1-Đọc trôi chảy toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.
	2-Hiểu nghĩa các từ mới. Hiểu nghĩa các từ chú giải. Nắm được diễn biến câu chuyện : Qua một thí dụ đẹp về bạn nhỏ và con chó hàng xóm, nêu bật vai trò của các vật nuôi trong đời sống tình cảm của các em.
3.Thái độ : Giáo dục HS biết yêu thương các vật nuôi trong nhà.
4. Kỹ năng sống
-Kiểm sốt cảm xúc 
-Thể hiện sự cảm thơng 
-Trình bày suy nghĩ
-Tư duy sáng tạo. 
-Phản hồi, lắng nghe tích cực, chia sẻ
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 Gv : Tranh minh hoạ SGK.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Bé Hoa” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Con chó nhà hàng xóm” (Dùng tranh để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : nhảy nhót, tung tăng, lo lắng,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : tung tăng, mắt cá nhân, bó bột, bất động,
-Hướng dẫn luyện đọc câu.
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
TIẾT 2 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu :Hs biết được tình cảm của một bạn nhỏ với con chó nhà hàng xóm.
-Y/C hs đọc thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý.
-Giáo dục hs : Biết thương yêu các vật nuôi trong nhà.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài..
F GV đọc lại bài.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc theo nhóm.
-Thi đọc toàn bài
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài cho biết điều gì ? (Tình thân của một bạn nhỏ đối với con chó nhà hàng xóm)
 - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.
TẬP ĐỌC
THỜI GIAN BIỂU
I.MỤC TIÊU : 
 -Đọc đúng các chỉ số giờ. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu giữa các cột, các dòng.
 -Đọc chậm rãi, rõ ràng, rành mạch.
 - Giáo dục hs biết : sắp xếp lịch học cho bản thân.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: SGK.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Con chó nhà hàng xóm” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét 
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Thời gian biểu”.
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : thời gian biểu, rửa mặt, sách vở,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : thời gian biểu, vệ sinh cá nhân.
-Hướng dẫn luyện đọc câu.
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Hs cảm biết được thời gian làm những việc trong ngà. 
-Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý
-Giáo dục hs : hs biết sắp xếp thời gian làm việc hợp lý cho bản thân trong một ngày.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc bài lần 2.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc cá nhân
-Thi đọc toàn bài
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài nói lên điều gì ? (thời gian biểu làm việc thích hợp trong ngày)
 - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_doc_2_tuan_13_den_16.docx