37 Giáo án Tập đọc 2 – Tuần 17 đến 20 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức: – Hiểu nghĩa các từ mới.

 – Hiểu ý nghĩa truyện : khen ngợi những vật nuôi trong nhà tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người.

 1.2. Kĩ năng: – Đọc trôi chảy toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ dài.

 1.3. Thái độ: Giáo dục HS biết yêu thương các vật nuôi trong nhà.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 2.1. C nhn: Đọc trước bài ở nhà. Trình by ý kiến c nhn. Chia sẻ thơng tin c nhn.

 2.2. Nhĩm học tập: Thi đọc đoạn trong nhóm.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài mới: “ Tìm ngọc”

 3.2. Các hoạt động dạy học :

 

docx
31 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
115Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Tập đọc 2 – Tuần 17 đến 20”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP ĐỌC
TÌM NGỌC
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: - Hiểu nghĩa các từ mới. 
 - Hiểu ý nghĩa truyện : khen ngợi những vật nuôi trong nhà tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người.
 1.2. Kĩ năng: - Đọc trôi chảy toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ dài.
 1.3. Thái độ: Giáo dục HS biết yêu thương các vật nuôi trong nhà.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân.
 2.2. Nhĩm học tập: Thi đọc đoạn trong nhĩm.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “ Tìm ngọc” 
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : Long Vương, thợ kim hoàn, đánh tráo,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : Long Vương, thợ kim hoàn, đánh tráo,
-Hướng dẫn luyện đọc câu.
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
 TIẾT 2 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu :Hs biết được tình cảm của con mèo và con chó đối với người chủ.
-Y/C hs đọc thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý.
-Giáo dục hs : Biết thương yêu các vật nuôi trong nhà.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài..
F GV đọc lại bài.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc theo nhóm.
-Thi đọc toàn bài
4. Kiểm tra, đánh giá
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
- Trả lời đúng các câu hỏi và rút ra được nội dung bài
- GV nhận xét, biểu dưỡng những cá nhân cĩ giọng đọc hay, nhắc nhở HS đọc yếu cố gắng luyện đọc nhiều.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
 - Nội dung bài cho biết điều gì ? (Tình nghĩa của các con vật thông minh đối với người chủ của mình)
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài: Gà “tỉ tê” với gà và trả lời các câu hỏi.
TẬP ĐỌC
GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Hiểu nghĩa các từ khó : tỉ tê, tín hiệu, xôn xao, hớn hở.
 - Hiểu nội dung bài : Loài gà cũng biết nói với nhau, có tình cảm với nhau, che chở, bảo vệ, yêu thương nhau như con người. 
 1.2. Kĩ năng: 
 - Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi đúng.
 1.3. Thái độ:
 - Giáo dục hs biết : Con người biết yêu quý lẫn nhau.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 2.1. Cá nhân: Đọc trước bài ở nhà. Trình bày ý kiến cá nhân. Chia sẻ thơng tin cá nhân.
 2.2. Nhĩm học tập: Thi đọc đoạn trong nhĩm.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “ Gà “tỉ tê” với gà”. (Dùng tranh để giới thiệu)
 3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : tỉ tê, tín hiệu, xôn xao, hớn hở, nủng nịu,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : tỉ tê, xôn xao, hớn hở, tín hiệu,
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Hs cảm nhận được tình cảm loài gà.
-Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý
-Giáo dục hs : Con người phải biết yêu thương lẫn nhau.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc bài lần 2.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc cá nhân
-Thi đọc toàn bài
4. Kiểm tra, đánh giá
- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.
- Trả lời đúng các câu hỏi và rút ra được nội dung bài
- GV nhận xét, biểu dưỡng những cá nhân cĩ giọng đọc hay, nhắc nhở HS đọc yếu cố gắng luyện đọc nhiều.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- Nội dung bài nói lên điều gì ? (Tình cảm của loài gà, biết che chở, bảo vệ, yêu thương nhau như con người)
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Đọc bài: Ơn tập cuối học kì I và trả lời các câu hỏi.
 - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.
TUẦN : 18
TIẾNG VIỆT
Tiết 1 : ÔN TẬP CUỐI KỲ I 
I.MỤC TIÊU : 
 -Chủ yếu kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc ở học kỳ 1.
 -Trả lời được 1,2 câu hỏi về nội dang bài đọc.
 - Oân các từ chỉ sự vật. Củng cố các viết tự thuật.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc, bnảg phụ viết BT2.
 HS: Vở bài tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Gà “tỉ tê” với gà” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét .
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Ôn tập cuối kỳ 1, tiết 1”.
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc 
Mục tiêu : Đọc được các bài tập đọc, HTL .
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2,3.
Mục tiêu : Tìm các từ chỉ sự vật trong câu.
Bài tập 2 : Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau:
-Đính bài tập lên bảng.
-Nhận xét.
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Chấm chữa bài, nhận xét.
-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.
-Trả lời câu hỏi.
-Đọc yêu cầu bài tập.
-Cá nhân lên tìm từ.
-Đọc yêu cầu.
-Hs viết lại bản tự thuật theo mẫu đã học.
-Đọc lại bài tự thuật đã làm.
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Cho hs nêu lại một số từ chỉ sự vật.
 - Nhận xét tiết học – Xem lại bài.
TIẾNG VIỆT
Tiết 2 : ÔN TẬP CUỐI KỲ I 
I.MỤC TIÊU : 
 -Tiếp tục kiểm tra tập đọc.
 -Ôn cách về cách giới thiệu.
 -Ôn luyện về dấu chấm.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc. Bảng phụ ghi BT3. Tranh minh hoạ.
 HS: Vở bài tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 -Cho hs đọc lại bảng tự thuật ở tiết trước.
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 2”.
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc 
Mục tiêu : Đọc được các bài tập đọc và học thuộc lòng trả lời câu hỏi về nội dung bài.
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2, 3.
Mục tiêu : Đặt câu theo tranh. Dùng dấu chấm ngắt đoạn văn..
Bài tập 2 : Em hãy đặt câu.
-Gv đính tranh SGK
-Chấm chữa bài.
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Gv đính đaon văn lên bảng.
-GV gợi ý, hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.
-Trả lời câu hỏi.
-Đọc yêu cầu bài tập.
-Hs quan sát, trao đôi nhóm đôi.
- hs nối tiếp tự giới thiệu theo tình huống.
-Cả lớp làm vào VBT.
-Đọc yêu cầu.
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày
-Cả lớp làm vào vở.
-Hs đọc.
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Cho hs đoạn văn vừ làm ở BT 3
 - Nhận xét tiết học – Xem lại bài.
TIẾNG VIỆT
Tiết 3 : ÔN TẬP CUỐI KỲ I 
I.MỤC TIÊU : 
 -Tiếp tục kiểm tra tập đọc.
 -Ôn luyện kỹ năng sử dụng mục lục sách.
 -Rèn kỷ năng viết chính tả.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc.
 HS: Vở bài tập.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 -Cho 3 hs tự giới thiệu về mình
 -GV nhận xét.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Ôn tập giữa kỳ 1, tiết 3”.
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Kiểm tra đọc 
Mục tiêu : Đọc được các bài tập đọc đã học.
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
-Nhận xét 
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2,3.
Mục tiêu : Tìm nhanh một số bài tập đọc, nghe viết chính xác đoạn văn.
Bài tập 2 : Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng việt 2, tập một theo mục lục sách.
-Gv gợi ý hướng dẫn
-Nhận xét.
Bài tập 3 : Nghe viết.
-GV đọc đoạn văn.
-Gv đọc cho hs viết.
-Chấm chữa bài.
-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.
-Trả lời câu hỏi.
-Đọc yêu cầu bài tập.
-Trao đổi nhóm.
-Đại diện nhóm thi tìm.
-Đọc yêu cầu.
-Hs đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.
-Viết bảng con từ khó : quyết, giảng,
-Hs viết bài vào vở.
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Cho hs lên bảng viết lại các từ còn viết sai.
 - Nhận xét tiết học – Xem lại bài.
TIẾNG VIỆT
Tiết 4 : ÔN TẬP CUỐI KỲ I 
I.MỤC TIÊU : 
 -Tiếp tục kiểm tra tập đọc và HTL.
 -Ôn luyện về từ chỉ hoạt động và về các dấu câu. Ôn luyện về cách nói lời an ủi và ... Đọc được các bài HTL.
-Cho hs bốc thăm chọn bài.
-Nêu câu hỏi ứng với nội dung bài đọc.
-Nhận xét 
*Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 2,3.
Mục tiêu : Hs nói được lời đáp, đặt câu.
Bài tập 2 : Nói lời đáp của em .
-Gv nêu các tình huống.
-Nhận xét tuyên dương.
Bài tập 3 : Viết khoảng 5 câu nói về một bạn lớp em.
-Gv hướng dẫn
-Gv nhận xét
-Cá nhân bốc thăm chọn bài, đọc.
-Trả lời câu hỏi.
-Đọc yêu cầu bài tập.
-Hs theo dõi. Trao đổi nhóm đôi.
-Hs thực hành theo cặp : 1 em đề nghị, 1 em đáp theo tình huống
-Hs đọc đề.
-Hs làm vào vở bài tập
-Hs nối tiếp nhau đọc lại bài của mình.
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Cho hs đọc lại các câu vừa tìm ở BT3.
 - Nhận xét tiết học – Xem lại bài.
TIẾNG VIỆT
Tiết 9 : KIỂM TRA ĐỌC
TIẾNG VIỆT
Tiết 10 : KIỂM TRA VIẾT
TUẦN : 19
TẬP ĐỌC
CHUYỆN BỐN MÙA
I.MỤC TIÊU : 
1-Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
	2-Hiểu nghĩa các từ mới : đâm chồi, nảy lộc,...Hiểu ý nghĩa truyện : Bốn mùa Xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa mỗi vẽ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống.
3.Thái độ : Giáo dục HS biết yêu thiên nhiên.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 Gv : Tranh minh hoạ SGK. Bảng phụ.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 -GV nhận xét lại kết quả kiểm tra cuối kỳ 1.
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Chuyện bốn mùa” (Dùng tranh để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : Vườn bưởi, rước, tựu trường.
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : đâm chồi, nảy lộc, đơm, bập bùng,, tựu trường.
-Hướng dẫn luyện đọc câu.
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
TIẾT 2
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu :Hs biết được vẽ đẹp của bốn mùa và lợi ích của chúng trong cuộc sống.
-Y/C hs đọc thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý.
-Giáo dục hs : Biết thương yêu quý thiên nhiên.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài..
F GV đọc lại bài.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc theo nhóm.
-Thi đọc toàn bài
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài cho biết điều gì ? (Vẽ đẹp riêng của bốn mùa và lợi ích của bốn mùa đối với cuộc sống)
 - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.
TẬP ĐỌC
THƯ TRUNG THU
I.MỤC TIÊU : 
 1-Đọc trơn cả bài. Đọc đúng nhịp thơ.
 -Hiểu nghĩa các từ chú giải.. Hiểu nội dung bài thơ: cảm nhận được tình yêu thương của Bác Hồ đối với các em. Nhớ lời khuyên của Bác. Yêu Bác. HTL bài thơ. 
 - Giáo dục hs biết kính trọng Bác Hồ.
2. Kỹ năng sống
-Tự nhận thức
-Xác định giá trị bản thân 
-Lắng nghe tích cực 
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Tranh minh hoạ SGK.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Chuyện bốn mùa” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét 
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Thư trung thu”. (Dùng tranh để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng : Trung thu, tết, ngoan ngoãn, hoà bình, xinh xinh.
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : Trung thu, thi đua, hành, kháng chiến, hoà bình.
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Hs cảm nhận được tình cảm loài gà.
-Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý
-Giáo dục hs : Hs biết kính trọng, yêu quý Bác Hồ.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc bài lần 2.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc cá nhân
-Thi đọc toàn bài
4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài nói lên điều gì ? (Tình cảm của Bác Hồ danhc ho thiếu nhi)
 - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.
TUẦN : 20
TẬP ĐỌC
ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ
I.MỤC TIÊU : 
1-Đọc trơn toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.
•	-Hiểu nghĩa các từ khó: đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ,...Hiểu ý nghĩa truyện : Ông Mạnh tượng trưng cho con người, thần giõ tượng trưng cho thiên nhiên,
-Thái độ : Giáo dục HS biết kiên trì vượt khó.
2. Kỹ năng sống
-Giao tiếp: ung xử văn hĩa
-Ra quyết định: ứng phĩ, giải quyết vấn đề
-Kiên định
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 Gv : Tranh minh hoạ SGK. Bảng phụ.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “Thư Trung thu” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét 
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “ộng Mạnh thắng thần gió” (Dùng tranh để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảng ; hoành hành, lăn quay, ngạo nghễ,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ, vững chải,
-Hướng dẫn luyện đọc câu.
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Nhận xét tuyên dương.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
 TIẾT 2 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu :Hs biết được cuộc đấu trí và đấu sức của Oâng Mạnh và thần gió
-Y/C hs đọc thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý.
-Giáo dục hs : Biết kiên trì vượt khó.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn baì theo vai.
F GV đọc lại bài.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs phân vai đọc trong nhóm.
-Thi đọc toàn bài
 4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài cho biết điều gì ? (Con người chiến thắng thần gió, chiến thắng thiên nhiên nhờ lòng quyết tâm và lao động.)
 - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.
TẬP ĐỌC
MÙA XUÂN ĐẾN
I.MỤC TIÊU : 
 -Đọc trơn cả bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.
 -Hiểu nghĩa các từ ngữ : nồng nàn, đỏm dáng, trầm ngâm,... Hiểu nội dung bài : ca ngợi vẽ đẹp mùa xuân. Mùa xuân đến làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, trở nên tươi đẹp bội phần.
 - Giáo dục hs biết yêu quí thiên nhiên.
II.ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 GV: Tranh minh hoạ SGK.
 HS: Xem bài trước.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
 1.Khởi động : ( 1 phút ) Hát
 2.KT bài cũ : (4 phút)
 - Cho 3 hs đọc bài “â Ông Mạnh thắng thần gió” và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
 -GV nhận xét .
 3.Bài mới :
 a) Giới thiệu bài: “Mùa xuân đến”. (Dùng tranh để giới thiệu)
 b) Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: Luyện đọc 
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài 
F Giáo viên đọc mẫu lần 1 
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
 +Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó, gv ghi bảngểnực rỡ, nảy lộc, nồng nàn, khướu,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
 +Y/C hs phát hiện từ mới, ghi bảng : nồng nà, đỏm dáng, trầm ngâm
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Mục tiêu : Hs cảm nhận được vẽ đẹp của thiên nhiên.
-Y/C hs đọc đồng thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý
-Giáo dục hs : Hs biết yêu quí thien nhiên.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài.
F GV đọc bài lần 2.
-Cho hs đọc lại bài.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó cá nhân+ đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
-Đọc bài và trả lời câu hỏi
-Hs trả lời.
- Hs đọc cá nhân
-Thi đọc toàn bài
4.Củng cố: ( 4 phút)
 -Nội dung bài nói lên điều gì ? (Ca ngợi vẽ đẹp mùa xuân. Mùa xuân đến làm cho cảnh sắc thiên nhiên thay đổi, trở nên tươi đẹp bội phần.)
 - Nhận xét tiết học – Chép bài, học bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_doc_2_tuan_17_den_20.docx