37 Giáo án Tập làm văn 2 – Tuần 13 đến 16 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng:

 1.1. Kiến thức: Biết kể về gia đình của mình theo gợi ý.

 1.2. Kĩ năng: Biết nghe bạn kể để nhận xét góp ý.Viết được một đoạn (3-5 câu) kể về gia đình.

 1.3. Thái độ: -Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 – C nhn: Viết được một đoạn (3-5 câu) kể về gia đình.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài mới: “Kể về gia đình”

 3.2. Các hoạt động dạy học:

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
79Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập làm văn 2 – Tuần 13 đến 16”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP LÀM VĂN
KỂ VỀ GIA ĐÌNH
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức: Biết kể về gia đình của mình theo gợi ý.
 1.2. Kĩ năng: Biết nghe bạn kể để nhận xét góp ý.Viết được một đoạn (3-5 câu) kể về gia đình. 
 1.3. Thái độ: -Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 - Cá nhân: Viết được một đoạn (3-5 câu) kể về gia đình. 
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Kể về gia đình”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
13 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1.
Mục tiêu: HS biết kể về gia đình mình theo gợi ý.
Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Y/C hs nêu gợi ý SGK.
-Nhận xét chốt ý.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT2.
Mục tiêu : Viết được đoạn văn (3-5 câu) kể về gia đình.
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Y/C hs dựa vào gợi ý BT1 để viết.
-Chữa bài, nhận xét
-Hs đọc Y/C.
-Hs nêu. 
-HS trả lời cá nhân các gợi ý.
-Hs đocï yêu cầu. 
-Hs viết vào VBT
-Hs đọc lại.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
 Thu 4-5 bài của học sinh nhận xét, đánh giá.
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: 
Cho hs đọc lại đoạn văn kể về gia đình các em vừa viết ở BT2.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
- Cá nhân: HS xem trước bài Luyện tập.
 - Nhận xét giờ học.
TẬP LÀM VĂN
QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI. VIẾT NHẮN TIN
1.Mục tiêu dạy học: Sau bài học, HS cĩ khả năng.
1.1. Kiến thức: 
 - Biết quan sát tranh và trả lời đúng câu hỏi về nội dung tranh (BT1)
 - Biết viết được mẩu nhắn tin ngắn gọn, đủ ý (BT2)
1.2. Kĩ năng:
 - Quan sát tranh và trả lời đúng câu hỏi.
 - Viết được nhắn tin
1.3. Thái độ:
 - Ham thích học mơn Tiếng Việt.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân
 Quan sát tranh (trang 118)
2.2. Nhĩm học tập
 Quan sát tranh và trả lời câu hỏi bài tập 1
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
 3.1. Giới thiệu bài mới: “Quan sát tranh trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin”
 3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1.
Mục tiêu: HS quan sát tranh trả lời câu hỏi.
Bài tập 1 : Y/C hs quan sát tranh SGK.
-Y/C hs nêu câu hỏi SGK.
-Nhận xét chốt ý.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT2.
Mục tiêu : Viết được một vài câu nhắn tin.
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý.
- Nhận xét, chữa bài.
-Hs quan sát tranh, đọc Y/C.
-Trao đổi nhóm đôi, trả lời câu hỏi. 
-Hs đocï yêu cầu. 
-Hs viết vào VBT
-Hs đọc lại.
4.Kiểm tra, đánh giá
- Biết quan sát tranh và trả lời đúng câu hỏi về nội dung tranh (BT1)
- Biết được mẩu tin nhắn ngắn gọn, đủ ý (BT2)
- Gv khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Nhắc nhở những cá nhân, nhĩm chưa chú ý
5. Định hướng học tập tiếp theo
 5.1. Bài tập củng cố
 - Nhắn tin cĩ tác dụng gì?
 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 - Xem bài : Chia vui. Kể về anh chi em (SGK/126) 
TUẦN 15
TẬP LÀM VĂN
CHIA VUI, KỂ VỀ ANH CHỊ EM
I. MỤC TIÊU :
1 - Biết nói lời chia vui (chúc mừng) hợp với tình huống giao tiếp.
 - Biết viết đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em của mình.
 -Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.
2. Kỹ năng sống
-Thể hiện sự cảm thơng 
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Tranh minh hoạ BT1.
 HS : Xem bài trước, VBT. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1 phút) Hát
 2.Kiểm bài cũ : (4 phút)
 - GV nêu tình huống cho hs viết tin nhắn.
 - GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài : “Chia vui, kể về anh chị em”
 b) Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
13 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2.
Mục tiêu: HS biết nói lời chia vui theo tình huống giao tiếp.
Bài tập 1 : Cho hs quan sát tranh.
-Y/C hs nêu tình huống của bức tranh và nói lời chia vui.
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu
-Y/C hs nói được lời chia vui theo tình huống ở BT1.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3
Mục tiêu : Viết được 3-4 câu kể về anh chị em.
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Gợi ý, hướng dẫn.
-Chấm chữa bài,nhận xét.
-Hs quan sát, đọc Y/C.
-Hs nói lại lời chia vui của Nam
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs suy nghĩ phát biểu
-Nhận xét ý kiến của bạn.
-Hs đocï yêu cầu. 
-Hs viết vào VBT.
-Hs đọc lại.
 4.Củng cố : (4 phút)
 -GV nêu một vài tình huống cho hs nói lời chia vui.
	 -GV nhận xét. 
 TUẦN 16
TẬP LÀM VĂN
KHEN NGỢI – KỂ NGẮN VỀ CON VẬT
LẬP THỜI GIAN BIỂU
I. MỤC TIÊU :
1-Biết nói lời khen ngợi. Biết kể về một vật nuôi.
-Rèn kĩ năng viết. Biết lập thời gian biểu một buổi trong ngày.
-Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.
2. Kỹ năng sống
 -Kiểm sốt cảm xúc 
 -Quản lí thời gian 
 -Lắng nghe tích cực 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Tranh minh hoạ BT2.
 HS : Xem bài trước, VBT. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1 phút) Hát
 2.Kiểm bài cũ : (4 phút)
 - GV gọi hs đọc lại bài viết về chị em ruột của mình.
 - GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài : “Khen ngợi, kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu”
 b) Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
13 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2.
Mục tiêu: HS biết nói lời khen ngợi theo tình huống. Kể ngắn về con vật nuôi trong nha.ø
Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Y/C hs nêu tình huống và nói lời khen ngợi mẫu
Bài tập 2 : Kể về con vật nuôi trong nhà mà em biết.
-Y/C hs quan sát tranh SGK.
-Gv gợi ý .
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3
Mục tiêu : Hs lập được thời gian biểu.
Bài tập 3 : Lập thời gian biểu buổi tối của em.
-Gợi ý, hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
-Hs đọc Y/C.
-Hs theo dõi và nói lại lời khen ngợi theo cau gợi ý
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs suy nghĩ phát biểu.
-Nhận xét ý kiến của bạn.
-Hs đocï yêu cầu. 
-Hs viết vào VBT.
-Hs đọc lại.
 4.Củng cố : (4 phút)
 -GV nêu một vài tình huống cho hs nói lời khen ngợi.
	 -GV nhận xét. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_lam_van_2_tuan_13_den_16.docx