37 Giáo án Tập làm văn 2 – Tuần 25 đến 28 mới nhất

*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1.

Mục tiêu: HS biết nói lời đáp .

Bài tập 1 : Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau :

-Gv cho hs đọc lại đoạn văn và nói lời đáp trong các tình huống.

-Nhận xét tuyên dương.

*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT2

Mục tiêu : Hs biết viết lại câu trả lời tả ngắn về biển.

Bài tập 2 : Viết lại những câu trả lời của em ở bài tập 3 trong tiết tập làm văn tuần trước :

-Gv gợi ý.

 

docx
6 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
96Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập làm văn 2 – Tuần 25 đến 28”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Biết đáp lại lời đồng ý trong giao tiếp thông thường.
1.2. Kỹ năng: Quan sát tranh một cảnh biển, trả lời đúng các câu hỏi về cảnh trong tranh.
1.3. Thái độ: Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Đáp được lời đồng ý ở BT2
- Nhĩm học tập: Thảo luận quan sát tranh trả lời câu hỏi ở BT3.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: “Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh trả lời câu hỏi” 
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
13 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2.
Mục tiêu: HS biết đáp lời đồng ý
Bài tập 1 : Đọc đoạn đối thoại sau. Nhăc lại lời của bạn Hà khi được,
-Gv cho hs đọc đoạn hội thoại.
-Yêu cầu hs nhắc lại lời đáp.
-Gv nhận xét.
Bài tập 2 : Nói lời đáp trong các đoạn hội thoại sau:
-Gv nêu tình huống ở SGK.
-Nhận xét tuyên dương.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3
Mục tiêu : Hs biết quan sát tranh trả lời câu hỏi.
Bài tập 3 : Quan sát tranh và trả lời câu hỏi :
-Gv cho hs quan sát tranh và đọc câu hỏi ở bảng phụ.
-Chữa bài.
-Gv nhận xét.
-Hs đọc Y/C.
-Hs đọc theo cặp.
-Hs nêu cá nhân.
-Hs đọc yêu cầu.
-Từng cặp hs đóng vai theo từng tình huống nêu SGK
-Hs đọc yêu cầu và các câu hỏi .
-Hs quan sát tranh và trả lời các câu hỏi ở SGK.
4.Kiểm tra, đánh giá
- Quan sát tranh, trả lời đúng các câu hỏi (BT3).
- GV khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Nhắc nhở những cá nhân, nhĩm chưa chú ý.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
- Hoa cho tớ mượn thước kẻ nhé?
- Ừ.
-..
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau:
 Chuẩn bị: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển.
TẬP LÀM VĂN
 ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. TẢ NGẮN VỀ BIỂN
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Tiếp tục luyện tập cách đáp lại lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp.
1.2. Kỹ năng: Trả lời câu hỏi về biển.
1.3. Thái độ: Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Đáp được lời đồng ý ở BT1
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
13 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1.
Mục tiêu: HS biết nói lời đáp .
Bài tập 1 : Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau :
-Gv cho hs đọc lại đoạn văn và nói lời đáp trong các tình huống.
-Nhận xét tuyên dương.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT2
Mục tiêu : Hs biết viết lại câu trả lời tả ngắn về biển.
Bài tập 2 : Viết lại những câu trả lời của em ở bài tập 3 trong tiết tập làm văn tuần trước :
-Gv gợi ý.
-Chữa bài, nhận xét.
-Hs đọc Y/C.
-Hs đọc và trả lời cá nhân
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-2 hs nêu lại bài làm.
4.Kiểm tra, đánh giá
- Biết đáp lại lời đồng ý ở các tình huống.
- GV khen ngợi những cá nhân, nhĩm học tốt. Nhắc nhở những cá nhân, nhĩm chưa chú ý.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố:
 Em thấy biển vào buổi sáng cĩ đẹp khơng?
 Chúng ta cần lằm gì để bảo vệ biển luơn sạch, đẹp?
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau:
 Chuẩn bị: Ơn tập giữa học kì 2
TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI
1.Mục tiêu dạy học
 Sau bài học, học sinh cĩ khả năng
1.1.Kiến thức: Biết đáp lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể (BT1)
 Đọc và trả lời được các câu hỏi về bài miêu tả ngắn (BT2); viết được các câu trả lời cho một phần BT2 (BT3)
1.2. Kĩ năng:
Nói lời đáp phù hợp tự nhiên. Lắng nghe và trả lời tớt các câu hỏi
1.3. Thái độ: Ham thích mơn học.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân:
Nĩi lời đáp trong các tình huống BT1
2.2. Nhĩm học tập
Quan sát tranh ,tìm hiểu câu chuyện Sự tích hoa dạ lan hương
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
13 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2.
Mục tiêu: HS biết đáp lời chúc mừng, trả lời câu hỏi.
Bài tập 1 : Em đoạt giải cao trong một cuộc thi (). Các bạn đến chúc mừng,
-Gv cho hs quan sát tranh
-Gv nhận xét.
Bài tập 2 : Đọc và trả lời các câu hỏi :
-Gv cho hs quan sát quả măng cụt.
-Nhận xét tuyên dương.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3
Mục tiêu : Hs biết viết lại cau trả lời ở BT2
Bài tập 3 : Viết vào vở các câu trả lời cho phần a hoặc phần b ở bài tập 2 :
-Chấm chữa bài.
-Gv nhận xét
-Hs đọc Y/C.
-Hs thực hành theo cặp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs quan sát và thảo luận nhóm.
-đại diện nhóm trả lời các câu hỏi trong đoạn văn.
-Hs đọc yêu cầu 
-Hs làm vào VBT.
-Hs nêu lại câu trả lời.
4. Kiểm tra, đánh giá
 Biết đáp lại lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp đơn giản cho trước 
 - Gv nhận xét, khen ngợi hs viết bài tốt, nhắc hs hồn thiện bài viết.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố :
Nói về mợt loại quả mà em thích
 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 Chuẩn bị: Đáp lời chia vui. Nghe – TLCH.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_lam_van_2_tuan_25_den_28.docx