37 Giáo án Tập làm văn 2 – Tuần 33 đến 35 mới nhất

*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1

Mục tiêu: Hs biết kể ngắn về người thân

Bài tập 1 : hãy kể về một người thân của em ( bố, mẹ, chú hoặc dì, ) theo các câu hỏi gợi ý sau :

-Gv giúp hs nắm yêu cầu của bài.

-Gv nhận xét.

Kết luận : Hs biết kể về người thân.

*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT2

Mục tiêu : Hs biết viết một đoạn văn về người thân.

Bài tập 2 : Hãy viết lại những điều đã kể ở bài tập 1 thành một đoạn văn :

-Gv gợi ý.

-Gv chấm, nhận xét.

Kết luận: Hs biết viết đoạn văn ngắn tẳ người thân.

 

docx
4 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
70Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập làm văn 2 – Tuần 33 đến 35”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP LÀM VĂN
ĐÁP LỜI AN ỦI. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
1. Mục tiêu dạy học
 Sau bài học, học sinh cĩ khả năng:
1.1.Kiến thức:Biết đáp lời an ủi trong các tình huống giao tiếp đơn giản (BT1, BT2)
1.2.Kĩ năng:Viết đượcmột đoạn văn ngắn kể về một việc tốt của em hoặc của bạn em (BT3)
1.3. Thái độ: Ham thích mơn học
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1. Cá nhân: Nĩi được lời đáp của mình trong những trường hợp cụ thể.
2.2. Nhĩm học tập: Kể được việc tốt mà mình đã làm hoặc đã chứng kiến.
3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 
3.1. Giới thiệu bài mới: “Đáp lời an ủi. Kể được chuyện chứng kiến”
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2
Mục tiêu: Hs biết nhắ lại lời an ủi, nói lời đáp theo tình huống.
Bài tập 1 : Hãy nhắc lại lời an ủi và lời đáp của các nhân vật trong tranh dưới đây:
-Gv cho hs quan sát từng tình huống trong tranh. 
-Gv nhận xét.
Bài tập 2 : Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau :
-Gv nêu từng tình huống.
Kết luận : Hs biết nói lời đáp lời an ủi.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3
Mục tiêu : Hs biết viết một đoạn văn ngắn..
Bài tập 3 : Hãy viết một đoan văn ngắn (3,4 câu ) kể một việc tốt của em (hoặc của bạn em). Ví dụ :
-Săn sóc mẹ khi bị ốm.
-Cho bạn đi chung áo mưa .
-Gv hướng dẫn.
-Gv chấm bài nhận xét.
Kết luận: Hs biết viết một đoạn văn ngắn kể về chuyện được chứng kiến
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs thực hành theo cặp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Thảo luận nhóm đôi.
-Thực hành theo cặp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-2 hs đọc lại bài.
4. Kiểm tra, đánh giá
-Đáp lời an ủi theo tình huống cho trước
-Viết được đoạn văn ngắn kể một việc tốt của em hoặc của bạn em
- Gv nhận xét, khen ngợi hs viết bài tốt, nhắc hs hồn thiện bài viết.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
-Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một việc tốt của bạn em mà em biết.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 Chuẩn bị: Kể ngắn về người thân.
TẬP LÀM VĂN
KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Biết kể về nghề nghiệp của một người thân theo các câu hỏi gợi ý.
1.2. Kỹ năng: Viết lại những điều đã kể thành một đạn văn ngắn, đơn giản, chân thật.
1.3. Thái độ: -Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
GV : Tranh ảnh giới thiệu về một số nghề nghiệp.
 HS : Xem bài trước, VBT. 
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Kể ngắn về người thân”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
13 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1
Mục tiêu: Hs biết kể ngắn về người thân
Bài tập 1 : hãy kể về một người thân của em ( bố, mẹ, chú hoặc dì,) theo các câu hỏi gợi ý sau :
-Gv giúp hs nắm yêu cầu của bài.
-Gv nhận xét.
Kết luận : Hs biết kể về người thân.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT2
Mục tiêu : Hs biết viết một đoạn văn về người thân.
Bài tập 2 : Hãy viết lại những điều đã kể ở bài tập 1 thành một đoạn văn :
-Gv gợi ý.
-Gv chấm, nhận xét.
Kết luận: Hs biết viết đoạn văn ngắn tẳ người thân.
-Hs đọc yêu cầu.Lớp đọc thầm
-Hs kể về người than theo câu hỏi của gv hoặc tự kể.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-2 hs đọc lại bài.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Biết kể ngắn về người thân
-Viết được đoạn văn ngắn kể đoạn văn về người thân.
- Gv nhận xét, khen ngợi HSviết bài tốt, nhắc hs hồn thiện bài viết.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
-Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về về người than của em.
5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 Chuẩn bị: Ơn tập cuối học kì 2

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_lam_van_2_tuan_33_den_35.docx