37 Giáo án Tập làm văn 2 – Tuần 9 đến 12 mới nhất

I. Mục tiêu :

 – Biết kể về ông, bà hoặc một người thân, thể hiện tình cảm đối với ông, bà người thân.

 -Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (3-5 câu).

 -Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.

II. Đồ dùng dạy học :

 GV : Tranh minh hoạ BT1.

 HS : Xem trước bài, VBT.

III.Các hoạt động dạy học :

 1.Khởi động : (1 phút) Hát

 2.Kiểm bài cũ : (4 phút)

 – Cho hs nêu lại đoạn văn các em đã viết ở BT3 tuần 8.

 – GV nhận xét.

 3.Bài mới:

 a) Giới thiệu bài : “Kể ngắn về người thân”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx
6 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
112Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập làm văn 2 – Tuần 9 đến 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP LÀM VĂN
Luyện tập: KỂ VỀ NGƯỜI THÂN
I. MỤC TIÊU :
 - Biết kể về ông, bà hoặc một người thân, thể hiện tình cảm đối với ông, bà người thân.
 -Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (3-5 câu).
 -Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Tranh minh hoạ BT1.
 HS : Xem trước bài, VBT. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1 phút) Hát
 2.Kiểm bài cũ : (4 phút)
 - Cho hs nêu lại đoạn văn các em đã viết ở BT3 tuần 8.
 - GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài : “Kể ngắn về người thân”
 b) Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
13 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1.
Mục tiêu: Kể về ông bà hoặc người thân.
Bài tập 1 : GV đính tranh.
-GV nêu gợi ý các tình huống SGK.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT2.
Mục tiêu : Viết được đoạn văn kể về ônng bà hoặc người thân (3-5 câu)
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Gợi ý, hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
-Quan sát tranh, đọc yêu cầu.
-Hs thảo luận nhóm đôi.
-Đại diện trình bày trước lớp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs làm vào VBT.
-Hs đọc lại.
 4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đọc lại đoạn văn mà em đã viết ở BT2.
	 -GV nhận xét. 
TẬP LÀM VĂN
Luyện tập: CHIA BUỒN, AN ỦI
I. MỤC TIÊU :
1 - Biết nói lời chia buồn, an ủi.
 - Biết viết bưu thiếp, thăm hỏi.
 - Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.
2. Kỹ năng sống
-Thể hiện sự cảm thơng 
-Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Tự nhận thức bản thân 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bưu thiếp.
 HS : Bưu thiếp. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1 phút) Hát
 2.Kiểm bài cũ : (4 phút)
 - Cho hs đọc lại đoạn văn đã viết ở BT2 tuần 10.
 - GV nhận xét .
 3.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài : “Chia buồn, an ủi”
 b) Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
13 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1,2.
Mục tiêu: HS biết nói lời chia buồn, an ủi.
Bài tập 1 : Cho hs đọc yêu cầu.
-GV gợi ý.
-Nhận xét chốt ý.
Bài tập 2 : Cho hs đọc yêu cầu
-Y/C hs quan sát tranh SGK nói lời an ủi.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT3
Mục tiêu : Viết được bưu thiếp thăm hỏi ông bà.
Bài tập 3 : Cho hs đọc yêu cầu.
-Gợi ý, hướng dẫn.
-Nhận xét.
-Hs đọc Y/C.
-Nhiều hs phát biểu.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs quan sát tranh phát biểu ý kiến.
-Nhận xét ý kiến của bạn.
-Hs đocï yêu cầu. 
-Hs viết vào bưu thiếp đã chuẩn bị.
-Hs đọc lại.
 4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đọc bưu thiếp vừa viết.
	 -GV nhận xét. 
TẬP LÀM VĂN
GỌI ĐIỆN
I. MỤC TIÊU :
 1 - Đọc hiểu bài Gọi điện, nắm được một số thao tác khi gọi điện.
 - Trả lời được các câu hỏi về : thứ tự các việc cần làm khi gọi điện, tín hiệu điện thoại, cách giao tiếp qua điện thoại.
 - Phát triển học sinh năng lực tư duy ngôn ngữ.
2. Kỹ năng sống
-Giao tiếp: cởi mở, tự tin, lịch sự trong giao tiếp.
-Lắng nghe tích cực 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Máy điện thoại.
 HS : VBT. 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1 phút) Hát
 2.Kiểm bài cũ : (4 phút)
 - Cho hs đọc lại bức thư ngắn thăm hỏi ông bà đã viết tuần 11.
 - GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a) Giới thiệu bài : “Gọi điện”
 b) Các hoạt động dạy học : 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
12 ph
*Hoạt động 1: HD làm bài tập 1.
Mục tiêu: Đọc bà Gọi điện và sắp xếp thứ tự các việc cần làm khi gọi điện.
Bài tập 1 : Y/C hs đọc bài Gọi điện.
-GV gợi ý a,b,c SGK
-Y/C hs dùng máy điện thoại trình bày.
-Nhận xét chốt ý.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm BT2
Mục tiêu : Viết được 4-5 câu trao đổi qua điện thoại.
Bài tập 2 : Chọn BT 2a.
-Gợi ý, hướng dẫn.
-Chấm chữa bài.
-Hs đọc.
-Hs trao đổi nhóm đôi.
-Đại diện nhóm trình bày trước lớp.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs viết vào VBT.
-Hs đọc lại.
 4.Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs đọc lại đoạn văn các em vừa viết ở BT2.
	 -GV nhận xét. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_lam_van_2_tuan_9_den_12.docx