37 Giáo án Tập viết 2 – Tuần 21 đến 24 mới nhất

*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.

Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa U,Ư và chữ Ươm.

*GV đính chữ mẫu U, Ư.

-GV viết mẫu U, Ư và nêu cách viết.

-GV giới thiệu câu ứng dụng “Ươm cây rây rừng”

-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.

-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,.

-GV viết mẫu chữ Ươm và hướng dẫn cách viết.

*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.

Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Ươm và câu ứng dụng “Ươm cây rây rừng” theo cỡ vừa và nhỏ.

-GV nêu yêu cầu.

-Theo dõi giúp đỡ học sinh.

-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.

*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.

docx
9 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
115Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập viết 2 – Tuần 21 đến 24”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP VIẾTCHỮ HOA R1.Mục tiêu dạy học:Sau bài học ,HS cĩ khả năng:1.1.Kiến thức: - Biết viết chữ hoa R (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Ríu (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), Ríu rít chim ca (3 lần) 1.2. Kĩ năng:- Viết đúng, viết đẹp chữ R và cụm từ ứng dụng1.3. Thái độ: - Thích viết chữ2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu2.1 .Cá nhân: Quan sát cấu tạo của chữ hoa R2.2.Nhĩm học tập:	 Nêu độ cao ,các nét cơ bản của chữ hoa R3. Tổ chức dạy học trên lớp:3.1. Giới thiệu bài mới: Chữ hoa R3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa R và chữ Ríu*GV đính chữ mẫu R.-GV viết mẫu R và nêu cách viết.-GV giới thiệu câu ứng dụng “Ríu rít chim ca”-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...-GV viết mẫu chữ Ríu và hướng dẫn cách viết.*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Ríu và câu ứng dụng “Ríu rít chim ca” theo cỡ vừa và nhỏ.-GV nêu yêu cầu.-Theo dõi giúp đỡ học sinh.-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.*Chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.-2 hs đọc.-Hs nêu.-Quan sát nhận xét.-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.-Hs viết vào vở.-Theo dõi tự chữa bài.4.Kiểm tra,đánh giáViết chữ hoa R, chữ và câu ứng dụngNhận xét vở Tập viết HSKhen những hs viết đúng ,đẹp, nhắc nhở hs viết chưa cẩn thận.5.Định hướng học tập tiếp theo5.1: Bài tập củng cốHs lên bảng viết chữ hoa R5.2: Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Cá nhân :Quan sát cấu tạo của chữ hoa L - Nhĩm : Nêu độ cao ,các nét cơ bản của chữ hoa LTẬP VIẾTCHỮ HOA S1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:1.1. Kiến thức: - Biết viết chữ hoa S theo cỡ vừa và nho.û1.2. Kĩ năng: - Viết đúng câu ứng dụng “Sáo tắm thì mưa” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.1.3. Thái độ: - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:- Quan sát cấu tạo của chữ hoa L 3. Tổ chức dạy học trên lớp:3.1. Giới thiệu bài mới: “Chữ hoa S” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa S và chữ Sáo*GV đính chữ mẫu S.-GV viết mẫu S và nêu cách viết.-GV giới thiệu câu ứng dụng “Sáo tắm thì mưa”-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...-GV viết mẫu chữ Sáo và hướng dẫn cách viết.*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Sáo và câu ứng dụng “Sáo tắm thì mưa” theo cỡ vừa và nhỏ.-GV nêu yêu cầu.-Theo dõi giúp đỡ học sinh.-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.*Chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.-2 hs đọc.-Hs nêu.-Quan sát nhận xét.-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.-Hs viết vào vở.-Theo dõi tự chữa bài.4. Kiểm tra, đánh giá- Viết chữ hoa S, chữ và câu ứng dụng - Nhận xét vở tập viết HS- Khen ngợi những cá nhân viết, đúng, đẹp. Động viên, khích lệ những cá nhân viết chưa đúng cần cố gắng hơn.5. Định hướng học tập tiếp theo5.1: Bài tập củng cố- Yêu cầu HS viết chữ S cỡ chữ vừa- Chữ hoa cỡ chữ vừa S cao mấy li, gồm mấy nét?5.2: Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau- Quan sát câu tạo chữ hoa TTẬP VIẾTCHỮ HOA: T (trang 45)1.Mục tiêu dạy học:Sau bài học ,HS cĩ khả năng:1.1.Kiến thức:- Viết đúng chữ hoa T (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Thẳng (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), Thẳng như ruột ngựa (3 lần) 1.2. Kĩ năng: - Viết đúng, viết đẹp chữ hoa T, chữ và cụm từ ứng dụng1.3.Thái độ: Gĩp phần rèn luyện tính cẩn thận2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu2.1 .Cá nhân: Quan sát cấu tạo của chữ hoa T2.2.Nhĩm học tập:	 Nêu độ cao,các nét cơ bản của chữ hoa T3. Tổ chức hoạt động học tập tiếp theo3.1. Giới thiệu bài mới: “Chữ hoa T” 3.2. Các hoạt động dạy học : TGHo¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß10 ph17 ph*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa T và chữ Thẳng*GV đính chữ mẫu T.-GV viết mẫu T và nêu cách viết.-GV giới thiệu câu ứng dụng “Thẳng như ruột ngựa”-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...-GV viết mẫu chữ Thẳng và hướng dẫn cách viết.*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Thẳng và câu ứng dụng “Thẳng như ruột ngựa” theo cỡ vừa và nhỏ.-GV nêu yêu cầu.-Theo dõi giúp đỡ học sinh.-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.-2 hs đọc.-Hs nêu.-Quan sát nhận xét.-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.-Hs viết vào vở.-Theo dõi tự chữa bài.4.Kiểm tra,đánh giá- Viết chữ hoa T, chữ và câu ứng dụng- Khen những hs viết đúng ,đẹp, nhắc nhở hs viết chưa cẩn thận.5.Định hướng học tập tiếp theo5.1: Bài tập củng cố- Hs lên bảng viết chữ hoa T5.2: Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau- Cá nhân :Quan sát cấu tạo của chữ hoa U-Ư - Nhĩm : Nêu độ cao ,các nét cơ bản của chữ hoa U-ƯTẬP VIẾTCHỮ HOA U,Ư1.Mục tiêu dạy học:Sau bài học ,HS cĩ khả năng:1.1.Kiến thức:- Viết đúng chữ hoa U, Ư (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Thẳng (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ).  - Viết đúng câu ứng dụng “Ươm cây gây rừng” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.1.2. Kĩ năng: - Viết đúng, viết đẹp chữ hoa U,Ư và cụm từ ứng dụng1.3.Thái độ: Gĩp phần rèn luyện tính cẩn thận 2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu2.1 .Cá nhân: Quan sát cấu tạo của chữ hoa U, Ư2.2.Nhĩm học tập:	 Nêu độ cao,các nét cơ bản của chữ hoa U, Ư3. Tổ chức hoạt động học tập tiếp theo3.1. Giới thiệu bài mới: “Chữ hoa U, Ư” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇyHo¹t ®éng cđa trß*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa U,Ư và chữ Ươm.*GV đính chữ mẫu U, Ư.-GV viết mẫu U, Ư và nêu cách viết.-GV giới thiệu câu ứng dụng “Ươm cây rây rừng”-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...-GV viết mẫu chữ Ươm và hướng dẫn cách viết.*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Ươm và câu ứng dụng “Ươm cây rây rừng” theo cỡ vừa và nhỏ.-GV nêu yêu cầu.-Theo dõi giúp đỡ học sinh.-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.-2 hs đọc.-Hs nêu.-Quan sát nhận xét.-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.-Hs viết vào vở.-Theo dõi tự chữa bài.4.Kiểm tra,đánh giá- Viết chữ hoa U, Ư, chữ và câu ứng dụng- Khen những hs viết đúng ,đẹp, nhắc nhở hs viết chưa cẩn thận.5.Định hướng học tập tiếp theo5.1: Bài tập củng cố- Hs lên bảng viết chữ hoa U, Ư5.2: Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau- Cá nhân :Quan sát cấu tạo của chữ hoa V - Nhĩm : Nêu độ cao ,các nét cơ bản của chữ hoa V

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_viet_2_tuan_21_den_24.docx