37 Giáo án Tập viết 2 – Tuần 25 đến 28 mới nhất

*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.

Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Y và chữ Yêu.

*GV đính chữ mẫu Y.

-GV viết mẫu Y và nêu cách viết.

-GV giới thiệu câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng”

-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.

-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,.

-GV viết mẫu chữ Yêu và hướng dẫn cách viết.

*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.

Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Yêu và câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” theo cỡ vừa và nhỏ.

-GV nêu yêu cầu.

-Theo dõi giúp đỡ học sinh.

-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.

*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
115Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập viết 2 – Tuần 25 đến 28”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP VIẾT
CHỮ HOA V
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Biết viết chữ hoa V theo cỡ vừa và nho.û
1.2. Kỹ năng: Viết đúng câu ứng dụng “Vượt suối băng rừng” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
1.3. Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1 .Cá nhân:
 Quan sát cấu tạo của chữ hoa V
2.2.Nhĩm học tập:	
 Nêu độ cao ,các nét cơ bản của chữ hoa V
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: “Chữ hoa V”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa V và chữ Vượt.
*GV đính chữ mẫu V.
-GV viết mẫu V và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Vượt suối băng rừng”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Vượt và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Vượt và câu ứng dụng “Vượt suối băng rừng” theo cỡ vừa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
4.Kiểm tra,đánh giá
Viết đúng chữ hoa V chữ và câu ứng dụng 
Nhận xét vở Tập viết HS
Khen những hs viết đúng ,đẹp.nhắc nhở hs viết chưa cẩn thận.
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1: Bài tập củng cố
- Hs lên bảng viết chữ hoa V viết cụm từứng dụng.
Mục đích: Hs viết được chữ hoa V và viết được cụm từứng dụng 
5.2: Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
-Cá nhân :Quan sát cấu tạo của chữ hoa X
 -Nhĩm : Nêu độ cao ,các nét cơ bản của chữ hoa X
TẬP VIẾT
CHỮ HOA X
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Biết viết chữ hoa X theo cỡ vừa và nho.û
1.2. Kỹ năng: Viết đúng câu ứng dụng “Xuôi chèo mát mái” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định.
1.3. Thái độ: Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác.
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1 .Cá nhân:
 Quan sát cấu tạo của chữ hoa X
2.2.Nhĩm học tập:	
 Nêu độ cao ,các nét cơ bản của chữ hoa X
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới: “Chữ hoa X”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa X và chữ Xuôi..
*GV đính chữ mẫu X.
-GV viết mẫu X và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Xuôi chèo mát mái”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Xuôi và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Xuôi và câu ứng dụng “Xuôi chèo mát mái” theo cỡ vừa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
4.Kiểm tra,đánh giá
Viết đúng chữ hoa X chữ và câu ứng dụng 
Nhận xét vở Tập viết HS
Khen những HS viết đúng , đẹp. Nhắc nhở HS viết chưa cẩn thận.
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1: Bài tập củng cố
- Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ X hoa.
5.2: Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Xem bài: Ơn tập giữa học kì 2 
Tuần 27 ơn tập học kì 2 
TẬP VIẾT
CHỮ HOA Y
1.Mục tiêu dạy học
 Sau bài học, học sinh cĩ khả năng
 1.1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa Y (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Yêu (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), Yêu lũy tre làng (3 lần) 
1.2. Kĩ năng: kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy.
1.3. Thái độ: Gĩp phần rèn luyện tính cẩn thận.
2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
 2.1 .Cá nhân: 
 Quan sát cấu tạo của chữ hoa Y
2.2.Nhĩm học tập:	
 Nêu độ cao ,các nét cơ bản của chữ hoa Y
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Chữ hoa Y”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
10 ph
17 ph
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Y và chữ Yêu.
*GV đính chữ mẫu Y.
-GV viết mẫu Y và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Yêu và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Yêu và câu ứng dụng “Yêu luỹ tre làng” theo cỡ vừa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
4.Kiểm tra,đánh giá
Viết đúng chữ hoa Y chữ và câu ứng dụng 
Nhận xét vở Tập viết HS
Khen những hs viết đúng ,đẹp.nhắc nhở hs viết chưa cẩn thận.
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1: Bài tập củng cố
- Hs lên bảng viết chữ hoa Y, viết cụm từ ứng dụng.
Mục đích: Hs viết đúng chữ hoa Y và viết được cụm từ ứng dụng 
5.2: Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
 Chuẩn bị: Chữ hoa: A (kiểu 2)

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_viet_2_tuan_25_den_28.docx