37 Giáo án Tập viết 2 – Tuần 33 đến 35 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học

 Sau bài học, học sinh có khả năng:

1.1. Kiến thức

– Viết đúng chữ hoa V kiểu 2 (1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Việt (1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ ), Việt Nam thân yêu (3 lần)

1.2. Kĩ năng

– kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy.

1.3. Thái độ

– Góp phần rèn luyện tính cẩn thận.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu

2.1 .Cá nhân

– Quan sát cấu tạo của chữ hoa V – kiểu 2

2.2. Nhóm học tập

– Nêu độ cao, các nét cơ bản của chữ hoa V

3. Tổ chức hoạt động học tập tiếp theo

3.1. Giới thiệu bài mới: “Chữ hoa V kiểu 2”

 

docx
7 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
118Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập viết 2 – Tuần 33 đến 35”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP VIẾT
CHỮ HOA V (kiểu 2)
1. Mục tiêu dạy học
 Sau bài học, học sinh cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức
- Viết đúng chữ hoa V kiểu 2 (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), chữ và câu ứng dụng: Việt (1 dịng cỡ vừa,1 dịng cỡ nhỏ ), Việt Nam thân yêu (3 lần) 
1.2. Kĩ năng
- kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy.
1.3. Thái độ
- Gĩp phần rèn luyện tính cẩn thận.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1 .Cá nhân
- Quan sát cấu tạo của chữ hoa V – kiểu 2
2.2. Nhĩm học tập	
- Nêu độ cao, các nét cơ bản của chữ hoa V
3. Tổ chức hoạt động học tập tiếp theo
3.1. Giới thiệu bài mới: “Chữ hoa V kiểu 2”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa V kiểu 2 và chữ Việt.
*GV đính chữ mẫu V kiểu 2.
-GV viết mẫu V và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu chữ Việt và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Việt và câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo cỡ vừa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng chữ hoa V, chữ và câu ứng dụng
- Nhận xét vở Tập viết HS
- Khen những HS viết đúng, đẹp. Nhắc nhở HS viết chưa cẩn thận.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- HS lên bảng viết chữ hoa V, viết cụm từ ứng dụng.
5.2. Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Chuẩn bị: Chữ hoa: A,M,N,Q,V (kiểu 2)
TẬP VIẾT
ÔN TẬP CÁC CHỮ HOA A, M, N, Q, V (kiểu 2)
1. Mục tiêu dạy học
 Sau bài học, học sinh cĩ khả năng:
1.1. Kiến thức
 - Ơn tập, củng cố kĩ năng viết chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2.
 - Ơn cách nối nét từ các chữ hoa (kiểu 2) đặt trong khung chữ (như SGK)
1.2. Kĩ năng
- kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy.
1.3. Thái độ
- Gĩp phần rèn luyện tính cẩn thận.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
2.1 .Cá nhân
- Nêu độ cao, các nét cơ bản của chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2.
3. Tổ chức hoạt động học tập tiếp theo
3.1. Giới thiệu bài mới: “Ơn tập các chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2.”
3.2. Các hoạt động dạy học : 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng.
Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa A, M, N, Q, V kiểu 2.
*GV đính chữ mẫu kiểu 2.
-GV viết mẫu A, M, N, Q, V và nêu cách viết.
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Việt nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh”
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng.
-Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao,...
-GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
*Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài.
Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa và câu ứng dụng “Việt Nam, Nguyễn Aùi Quốc, Hồ Chí Minh” theo cỡ vừa và nhỏ.
-GV nêu yêu cầu.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh.
-Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết.
*Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét.
-Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ.
-Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt.
-2 hs đọc.
-Hs nêu.
-Quan sát nhận xét.
-Theo dõi viết bảng con 2 lượt.
-Hs viết vào vở.
-Theo dõi tự chữa bài.
4. Kiểm tra, đánh giá
- Viết đúng chữ hoa A, M, N, Q, V, chữ và câu ứng dụng
- Nhận xét vở Tập viết HS
- Khen những HS viết đúng, đẹp. Nhắc nhở HS viết chưa cẩn thận.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố
- HS lên bảng viết chữ hoa A, M, N, Q, V.
5.2. Nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
- Chuẩn bị: Ơn tập kiểm tra uối học kì 2.
TUẦN 35
TẬP VIẾT
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_viet_2_tuan_33_den_35.docx