37 Giáo án Thủ công 2 – Tuần 25 đến 28 mới nhất

1. HĐ1 : GV HD HS QS và nhận xét

– GV giới thiệu dây xúc xích mẫu

– Các vòng dây xúc xích được làm bằng gì

– Hình dáng, kích thước, màu sắc như thế nào ?

– Để có được dây xúc xích ta phải làm thế nào ?

 2. HĐ2 : GV HD mẫu

+ Bước 1 : Lấy 3, 4 tờ giấy thủ công khác màu cắt thành các nan giấy rộng 1 ô, dài 12 ô

+ Bước 2 : Dán các nan giấy thành dây xúc xích : bôi hồ vào một đầu nan và dán nan thứ nhất thành vòng tròn

– Luồn nan thứ hai khác màu vào vòng nan thứ nhất, bôi hồ vào một đầu nan dán tiếp thành vòng tròn thứ hai, tiếp tục dán nan thứ 3, 4, 5, .

– Chú ý thao tác cắt giấy để được nan giấy thẳng theo đường kẻ

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
114Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Thủ công 2 – Tuần 25 đến 28”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công
Làm dây xúc xích trang trí
1. Muùc tieõu dạy học: Sau tiết học, HS cú khả năng:
1.1. Kieỏn thửực: HS biết làm dây xúc xích bằng giấy thủ công.
1.2. Kú naờng: Làm được dây xúc xích để trang trí.
1.3. Thaựi ủoọ: Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu.
 Cỏ nhõn: Giấy thủ cụng, kộo, hồ, dỏn.
3. Tổ chức dạy học trờn lớp.
3.1. Giụựi thieọu baứi mụựi: Làm dõy xớch trang trớ.
3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. HĐ1 : GV HD HS QS và nhận xét
- GV giới thiệu dây xúc xích mẫu
- Các vòng dây xúc xích được làm bằng gì
- Hình dáng, kích thước, màu sắc như thế nào ?
- Để có được dây xúc xích ta phải làm thế nào ?
 2. HĐ2 : GV HD mẫu
+ Bước 1 : Lấy 3, 4 tờ giấy thủ công khác màu cắt thành các nan giấy rộng 1 ô, dài 12 ô
+ Bước 2 : Dán các nan giấy thành dây xúc xích : bôi hồ vào một đầu nan và dán nan thứ nhất thành vòng tròn
- Luồn nan thứ hai khác màu vào vòng nan thứ nhất, bôi hồ vào một đầu nan dán tiếp thành vòng tròn thứ hai, tiếp tục dán nan thứ 3, 4, 5, ...
- Chú ý thao tác cắt giấy để được nan giấy thẳng theo đường kẻ
- Giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng, kéo, hồ dán
+ HS quan sát
- HS trả lời
- Cắt nhiều nan giấy màu dài bằng nhau, dán lồng các nan giấy thành những vòng tròn nối tiếp nhau
+ HS quan sát
- Yêu cầu 1,2 HS nhắc lại cách làm dây xúc xích và thực hiện các thao tác cắt, dán
- HS tập cắt các nan giấy
4.Kiểm tra, đỏnh giỏ
- Nhớ cỏc bước gấp, cắt, dỏn dõy xớch trang trớ.
- Phối hợp gấp ,cắt, dỏn được sản phẩm đó học.
- GV nhận xột sản phẩm của HS. Khen ngợi những HScú sản phẩm đẹp, động viờn, khuyến khớch HS cú sản phẩm chưa đẹp cần cố gắng hơn.
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tọ̃p củng cụ́:
Nờu cỏc bước gấp, cắt, dỏn dõy xớch trang trớ.
5.2 .Cỏc nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Chuẩn bị tiết sau: Làm dõy xỳc xớch trang trớ.
Thủ công
Làm dây xúc xích trang trí
1. Muùc tieõu dạy học: Sau tiết học, HS cú khả năng:
1.1. Kieỏn thửực: HS biết làm dây xúc xích bằng giấy thủ công.
1.2. Kú naờng: Làm được dây xúc xích để trang trí.
1.3. Thaựi ủoọ: Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu.
 Cỏ nhõn: Giấy thủ cụng, kộo, hồ, dỏn.
3. Tổ chức dạy học trờn lớp.
3.1. Giụựi thieọu baứi mụựi: Làm dõy xớch trang trớ.
3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm ta sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới
a. HĐ1 : HS thực hành làm dây xúc xích trang trí
- GV quan sát những em còn lúng túng
- Động viên các em làm dây xúc xích dài
b. HĐ2 : Trưng bày sản phẩm 
- GV đánh giá sản phẩm của HS
- Giấy thủ công hoặc giấy màu, giấy trắng, kéo, hồ dán
+ HS nhắc lại quy trình làm dây xúc xích bằng giấy thủ công
- Bước 1 : cắt thành các nan giấy
- Bước 2 Dán nan giấy thành dây xúc xích
+ HS thực hành làm dây xúc xích bằng giấy thủ công
+ HS trưng bày sản phẩm củ mình
4.Kiểm tra, đỏnh giỏ
- Nhớ cỏc bước gấp, cắt, dỏn dõy xớch trang trớ.
- Phối hợp gấp ,cắt, dỏn được sản phẩm đó học.
- GV nhận xột sản phẩm của HS. Khen ngợi những HS cú sản phẩm đẹp, động viờn, khuyến khớch HS cú sản phẩm chưa đẹp cần cố gắng hơn.
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tọ̃p củng cụ́:
Nờu cỏc bước gấp, cắt, dỏn dõy xớch trang trớ.
5.2 .Cỏc nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Cỏ nhõn: Giấy thủ công, bút chì, bút màu, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài : Làm đồng hồ đeo tay
Thủ công
Làm đồng hồ đeo tay ( tiết 1)
1. Mục tiờu: Sau tiết học, HS cú khả năng
1.1. Kiến thức: - HS biết cách làm đồng hồ đeo tay bằng giấy.
1.2. Kỹ năng: - Làm được đồng hồ đeo tay.
1.3. Thỏi độ: - Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm của mình.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu
- Cỏ nhõn: Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, bút màu, thước kẻ
3. Tổ chức dạy học trờn lớp
3.1. Giụựi thieọu baứi mụựi: Làm đồng hồ đeo tay.
3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới
a. HĐ1 : GV HD HS quan sát và nhận xét
- Đồng hồ được làm bằng gì ?
- Mặt đồng hồ, dây đeo, đai cài dây đồng hồ được làm bằng gì ?
- Ngoài giấy thủ công ta còn có thể sử dụng vật liệu gì làm đồng hồ đeo tay ?
- Liên hệ về hình dáng và màu sắc, vật liệu làm mặt và dây đồng hồ đeo tay
b. HĐ2 : GV HD mẫu
+ Bước 1 : Cắt thành các nan giấy
- Cắt 1 nan giấy dài 24 ô, rộng 3 ô làm mặt
- Cắt 1 nan khác dài khoảng 30 - 35 ô, rộng gần 3 ô, cắt vát hai bên của hai đầu làm dây đồng hồ
- Cắt 1 nan dài 8 ô, rộng 1 ô làm đai cài dây đồng hồ 
+ Bước 2 : làm mặt đồng hồ
- Gấp 1 đầu nan giấy làm mặt đồng hồ vào 3 ô ( H1 ). Gấp tiếp như H2 được H3
+ Bước 3 : Gài dây đeo đồng hồ
- gài 1 đầu vào khe giữa của các nếp gấp mặt đồng hồ. Gấp nan này đè lên nếp gấp cuối rồi luồn đầu nan qua 1 khe khác, kéo đầu nan cho nếp gấp khít chặt để giữ mặt đồng hồ và dây đeo. Dán nối hai đầu của nan giấy làm đai để giữ dây đồng hồ.
+ Bước 4 : Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ.
- HD lấy 4 điểm chính để ghi số 12, 3, 6, 9, chấm các điểm chỉ giờ khác. Vẽ kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Gài dây đeo vào mặt đồng hồ, gài đầu dây thừa qua đai, ta được chiếc đồng hồ đeo tay hoàn chỉnh
- Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, bút màu, thước kẻ
+ HS quan sát đồng hồ mẫu
- Bằng giấy thủ công
- Bằng giấy
- Lá chuối, lá dừa, ....
- HS liên hệ
+ HS quan sát
+ HS tập làm đồng hồ đeo tay bằng giấy
4.Kiểm tra, đỏnh giỏ
- Nhớ cỏc bước cỏch làm đồng hồ đeo tay.
- GV nhận xột sản phẩm của HS. Khen ngợi những HS cú sản phẩm đẹp, động viờn, khuyến khớch HS cú sản phẩm chưa đẹp cần cố gắng hơn.
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tọ̃p củng cụ́:
Nờu cỏc bước làm đồng hồ đeo tay.
5.2 .Cỏc nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Cỏ nhõn: Giấy thủ công, bút chì, bút màu, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài : Làm đồng hồ đeo tay (tiết 2)
Thủ công
Làm đồng hồ đeo tay( tiết 2)
1. Mục tiờu: Sau tiết học, HS cú khả năng
1.1. Kiến thức: - HS biết cách làm đồng hồ đeo tay bằng giấy.
1.2. Kỹ năng: - Làm được đồng hồ đeo tay.
1.3. Thỏi độ: - Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm của mình.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiờu
- Cỏ nhõn: Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, bút màu, thước kẻ
3. Tổ chức dạy học trờn lớp
3.1. Giụựi thieọu baứi mụựi: Làm đồng hồ đeo tay.
3.2. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 a. HĐ1: HS thực hành làm đồng hồ đeo tay
- Chuẩn bị đồ dựng.
- HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ đeo tay qua 4 bước
- GV nhắc HS : nếp gấp phải sát, miết kĩ. Khi gài dây đeo có thể bóp nhẹ hình mặt đồng hồ để gài dây đeo cho dễ
- GV QS giúp đỡ những em còn lúng túng
b. HĐ2 : Trưng bày sản phẩm
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
- Giấy thủ công hoặc giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, bút màu, thước kẻ
+ B1 : Cắt thành các nan giấy
+ B2 : Làm mặt đồng hồ
+ B3 : Gài dây đeo đồng hồ
+ B4 : Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ
- HS thực hành làm đồng hồ đeo tay
+ HS trưng bày sản phẩm của mình
4.Kiểm tra, đỏnh giỏ
- Nhớ cỏc bước cỏch làm đồng hồ đeo tay.
- Trỡnh bày sản phẩm đẹp.
- GV nhận xột sản phẩm của HS. Khen ngợi những HS cú sản phẩm đẹp, động viờn, khuyến khớch HS cú sản phẩm chưa đẹp cần cố gắng hơn.
5.Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tọ̃p củng cụ́:
Nờu cỏc bước làm đồng hồ đeo tay.
5.2 .Cỏc nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau
Cỏ nhõn: Giấy thủ công, bút chì, bút màu, thước kẻ, kéo, hồ dán để học bài : Làm vũng đeo tay (tiết 1)

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_thu_cong_2_tuan_25_den_28.docx