37 Giáo án Thủ công 2 – Tuần 9 đến 12 mới nhất

1 Kiểm tra bài cũ

– Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

2 Bài mới

a Hoạt động 1 : HD HS quan sát, nhận xét

– GV cho HS quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy có mui

+ Thuyền có hình gì ?

+ Mũi thuyền như thế nào ?

+ Đáy thuyền như thế nào ?

+ Nhận xét về 2 bên mạn thuyền ?

+ Thuyền có tác dụng gì ?

+ Trong thực tế thuyền được làm bằng gì ?

– Nhận xét về sự giống và khác nhau giữa thuyền phẳng đáy không mui và thuyền phẳng đáy có mui

– GV mở dần thuyền phẳng đáy có mui đến khi trở về HCN ban đầu

– Gấp lại theo nếp gấp

b GV HD mẫu

* B 1 : gấp tạo mui thuyền

– Đặt ngang tờ giấy HCN trên bàn

– Gấp 2 đầu tờ giấy vào khoảng 2, 3 ô, miết cho phẳng

– Các bước tiếp theo như gấp thuyền phẳng đáy không mui

* B 2 : Gấp các nếp gấp cách đều

– Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu gấp hình 2 được hình 3

– Gấp dôi mặt trước của hình 3 đực hình 4

– Lật H4 ra mặt sau, gấp đôi như mặy trước được H5

* B3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền

– Gấp theo đường dấu gấp cạnh ngắn trùng với cạnh dài được H6.

– Gấp theo đường đấu gấp H6 được H7

– Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống như H5, H6 được H 8

– Gấp theo dấu gấp H8 được H9

– Lật H9 ra mặt sau. được H10

* B4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui

– Lách 2 ngón tay vào trong 2 mép giấy

– Các ngón còn lại cầm 2 bên phía ngoài

– Lộn các nếp gấp vào trong lòng thuyền

– Dùng ngón trỏ nâng phần giấy gấp ở 2 đầu thuyền được thuyền phẳng đáy có mui

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
109Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Thủ công 2 – Tuần 9 đến 12”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ công
Bài 5 : Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 1 )
I. Mục tiêu
- HS biết vận dụng cách gấp thuyền phẳng đáy không mui để gấp thuyền phẳng đáy có mui
	- HS gấp được thuyền phẳng đáy có mui
	- HS hứng thú gấp thuyền
II. Đồ dùng
 -GV : Mẫu thuyền phẳng đáy có mui. Mẫu thuyền phẳng đáy không mui của bài 4
 - Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, hình vẽ minh hoạ từng bước
 - Giấy thủ công, giấy nháp
 -HS : Giấy thủ công, giấy nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a Hoạt động 1 : HD HS quan sát, nhận xét
- GV cho HS quan sát mẫu gấp thuyền phẳng đáy có mui
+ Thuyền có hình gì ?
+ Mũi thuyền như thế nào ?
+ Đáy thuyền như thế nào ?
+ Nhận xét về 2 bên mạn thuyền ?
+ Thuyền có tác dụng gì ?
+ Trong thực tế thuyền được làm bằng gì ?
- Nhận xét về sự giống và khác nhau giữa thuyền phẳng đáy không mui và thuyền phẳng đáy có mui
- GV mở dần thuyền phẳng đáy có mui đến khi trở về HCN ban đầu
- Gấp lại theo nếp gấp
b GV HD mẫu
* B 1 : gấp tạo mui thuyền
- Đặt ngang tờ giấy HCN trên bàn
- Gấp 2 đầu tờ giấy vào khoảng 2, 3 ô, miết cho phẳng
- Các bước tiếp theo như gấp thuyền phẳng đáy không mui
* B 2 : Gấp các nếp gấp cách đều
- Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu gấp hình 2 được hình 3
- Gấp dôi mặt trước của hình 3 đực hình 4
- Lật H4 ra mặt sau, gấp đôi như mặy trước được H5
* B3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền
- Gấp theo đường dấu gấp cạnh ngắn trùng với cạnh dài được H6. 
- Gấp theo đường đấu gấp H6 được H7
- Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống như H5, H6 được H 8
- Gấp theo dấu gấp H8 được H9
- Lật H9 ra mặt sau.... được H10
* B4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui
- Lách 2 ngón tay vào trong 2 mép giấy
- Các ngón còn lại cầm 2 bên phía ngoài
- Lộn các nếp gấp vào trong lòng thuyền
- Dùng ngón trỏ nâng phần giấy gấp ở 2 đầu thuyền được thuyền phẳng đáy có mui
- Giấy thủ công, giấy mầu
+ HS quan sát
- HS trả lời
- HS nhận xét
- HS quan sát biết được sơ bộ cách gấp
- HS quan sát
- HS lên bảng thao tác tiếp
- 1, 2 HS lên thao tác lại các bức gấp thuyền phẳng đáy có mui
- HS quan sát và nhận xét
- HS tập gấp thuyền phẳng đáy có mui bằng giấy nháp
IV. Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét chung giờ học
	- Về nhà tập gấp lại thuyền phẳng đáy có mui
Tuần 10
Thủ công
Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( tiết 2 )
I. Mục tiêu
- HS biết vận dụng cách gấp thuyền phẳng đáy không mui để gấp thuyền phẳng đáy có mui
	- HS gấp được thuyền phẳng đáy có mui
	- HS hứng thú gấp thuyền
II. Đồ dùng
GV : Mẫu thuyền phẳng đáy có mui. Mẫu thuyền phẳng đáy không mui của bài 4
 Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, hình vẽ minh hoạ từng bước
 Giấy thủ công, giấy nháp
	HS : Giấy thủ công, giấy nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 : HS thực hành gấp thuền phẳng đáy có mui
- GV quan sát uốn nắn cho HS
- Chú ý miết kĩ các đường mới gấp cho phẳng và lộn thuyền cẩn thận
b HĐ 2 : Trưng bày sản phẩm
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm
- Đánh giá kết quả học tập của HS 
- Giấy nháp, giấy thủ công
+ 1, 2 HS nhắc lại các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui và thao tác gấp thuyền
- B1 : Gấp tạo mui thuyền
- B2 : Gấp các nếp gấp cách đều 
- B3 : Gấp tạo thân và mũi thuyền
- B4 : Tạo thuyền phẳng đáy có mui
+ HS thực hành theo nhóm 
+ HS trưng bày sản phẩm
IV. Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét chung giờ học
	- Về nhà ôn lại các bài đã học, giờ sau chuẩn bị giấy nháp, giấy thủ công để làm bài kiểm tra chương I - Kĩ thuật gấp hình
Tuần 11
Thủ công
Ôn tập chương I - Kĩ thuật gấp hình
I.Mục tiêu
	- Ôn tập kiến thức và kĩ năng gấp các hình đã học
	- HS nắm vững quy trình gấp máy bay phản lực, gấp máy bay đuôi rời, gấp tên lửa
	- Rèn cho HS kĩ năng gấp hình
II. Đồ dùng
	GV : Mẫu các quy trình gấp : máy bay phản lực, máy bay đuôi rời, tên lửa
	HS : Giấy nháp, giấy thủ công
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Nêu các hình đã gấp trong chương I
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 : Ôn tập kĩ năng gấp hình
+ GV đưa ra các mẫu gấp và quy trình gấp các hình đã học
- Máy bay phản lực
- Tên lửa
- Máy bay đuôi rời
b HĐ 2 : HS thực hành
- GV giúp đỡ những em còn lúng túng
- HS nêu
- Giấy nháp, giấy thủ công
+ HS nêu lại quy trình gấp từng hình
+ HS thực hành gấp từng hình
IV. Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét chung giờ học
	- Về nhà chuẩn bị giấy giờ sau ôn tập tiếp
Tuần 12
Thủ công
Ôn tập chương I - kĩ thuật gấp hình
I. Mục tiêu
	- Ôn tập kiến thức và kĩ năng gấp các hình đã học
	- Giúp HS nắm vững quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui, thuyền phẳng đáy có mui
	- Rèn cho HS kĩ năng gấp hình
II. Đồ dùng
GV : Mẫu và quy trình gấp : Thuyền phẳng đáy có mui, thuyền phẳng đáy không mui
HS : Giấy thủ công, giấy nháp
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
- Nêu các bài đã học trong chương I
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2 Bài mới
a HĐ 1 : Ôn tập kĩ năng gấp hình
+ GV đưa ra mẫu gấp và quy trình gấp các hình đã học
- Thuyền phẳng đáy có mui
- Thuyền phẳng đáy không mui
- GV gợi ý giúp đỡ nếu HS còn lúng túng
b HĐ 2 : HS thực hành
- GV quan sát, giúp đỡ những em còn chậm
- HS nêu
- Giấy nháp, giấy thủ công
- HS quan sát và nhắc lại quy trình gấp từng hình
+ HS lần lượt thực hành gấp từng hình
IV.CủNG Cố, DặN Dò
	- GV nhận xét chung giờ học
	- Về nhà ôn lại bài

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_thu_cong_2_tuan_9_den_12.docx