37 Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 – Tuần 01 – Năm học 2008-2009 mới nhất

Hoạt động của GV

– Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập của học sinh . Nhận xét/ đánh giá

1. Giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn h/s ôn tập.

Bài 1. Củng cố về số có một chữ số.

 H /s nêu miệng.

 ? Có mấy số có 1 chữ số.

Bài 2. Củng cố số có 2 chữ số.

– Bài y/c gì ?

– G/v đưa bảng phụ a.

– Có thể gọi vài h/s điền số do giáo viên chỉ.

– Có bao nhiêu số có 2 chữ số ?

*Bài 3. Củng cố số liền trước, số liền sau.

– G/v yêu cầu h/s làm bài.

– G/v yêu cầu học sinh đổi vở kiểm tra chéo.

– Quan sát uốn nắn.

 

doc
28 trang
Người đăng
phuongtranhp
Ngày đăng
25/08/2021
Lượt xem
336Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 2 – Tuần 01 – Năm học 2008-2009”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 : Thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2008 
 Tiết 1 : Chào cờ 
 Tiết 2 : Toán
Ôn tập các số đến 100
I. mục tiêu: Giúp HS:
Củng cố về: Viết các số từ 0 đến 100, thứ tự các số; 
Số có 1-2 chữ số, số liền trước, liền sau của một số.
II . Chuẩn bị: Một bảng các ô vuông ( Bài 2)
III. các hoạt động dạy – học:
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Bài cũ.
3’
- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập của học sinh . Nhận xét/ đánh giá
B. Bài mới.
*HĐ1. Giới thiệu bài
* HĐ2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
1’
30’
Giới thiệu bài.
Hướng dẫn h/s ôn tập.
Bài 1. Củng cố về số có một chữ số.
 H /s nêu miệng.
 ? Có mấy số có 1 chữ số.
Bài 2. Củng cố số có 2 chữ số.
Bài y/c gì ?
G/v đưa bảng phụ a.
Có thể gọi vài h/s điền số do giáo viên chỉ.
Có bao nhiêu số có 2 chữ số ?
*Bài 3. Củng cố số liền trước, số liền sau.
G/v yêu cầu h/s làm bài.
G/v yêu cầu học sinh đổi vở kiểm tra chéo.
 Quan sát uốn nắn.
Các số từ 0 –9; H/s làm phần a
Đọc bài làm; H/s làm phần b,c
Vài h/s đếm các số có 2 chữ số
H/s làm bài
H/s lên bảng làm bài
90 số ( đếm)
H/s làm bài.
H/s kiểm tra chéo
C. Củng cố – Dặn dò
5’
- Trò chơi: Viết nhanh số liền trước , liền sau của 1 số cho trước. Cách chơi: Chia 2 đội, mỗi đội 3 h/s, h/s ở dưới làm giám khảo => Cách tìm số liền trước, liền sau; cách tìm nhanh các số có 2 chữ số
- Về nhà tập đếm các số từ 0 – 100; Chuẩn bị bài 2.
- HS thực hiện
Tiết 3 : Toán
Ôn tập các số đến 100 ( tiếp)
I .Mục đích , yêu cầu : 
Kiến thức: giúp học sinh củng cố đọc, viết, so sánh các số có 2 chữ số
Kỹ năng: Phân tích số có 2 chữ số theo chục, đơn vị
II. đồ dùng dạy học : - GV: Bảng phụ ghi nội dung BT 1
III. các hoạt động dạy – học: 
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Bài cũ.
3’
- Gọi 2 HS Tìm số liền trước liền sau của số 97. Có ? số có 1 chữ số, 2 chữ số?
Nhận xét/ đánh giá ghi điểm.
2 HS thực hiện
B. Bài mới.
*HĐ1. Giới thiệu bài
* HĐ2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
1’
30’
Giới thiệu bài – Ghi bảng. Tổ chức ôn tập.
*Bài 1 : Viết (theo mẫu ) 
 Củng cố đọc – viết – phân tích số.
GV đưa bảng phụ.HDẫn cách làm
Gv ghi bảng số 78 .
H : Số 78 gồm mấy chục ,mấy đơn vị ? 
 Số 78 được viết như thế nào ? 
*Bài 2. Tương tự như bài 1. 
 - So sánh từng hàng.
 - Gv yêu cầu HS nêu cách so sánh 
 - Gv củng cố cách ss 
*Bài 3. Sắp xếp các số theo thứ tự 
 a, Từ bé đến lớn : 
 b, Từ bé đến lớn : 
H : Muốn sắp xếp các số theo thứ tự . Ta dựa vào đâu ? 
*Bài 4. Nối số thích hợp vào ô trống. ( Dựa vào cách so sánh 2 số)
HS nêu cách làm=> làm bài.
Vài HS lên bảng làm bài. HS khác nhận xét
Dựa vào thứ tự số TN
HS thảo luận”
+ 38,42,59,70.
+70,59,42,38.
- HS phải biết so sánh các số ( Phần a: 1 ô trống có rhể nối với 2 trường hợp).
- HS đọc bài làm.
- HS đổi vở kiểm tra chéo lẫn nhau
C. Củng cố – Dặn dò
5’
HS đọc các số từ 1 – 100. 
Số nhỏ nhất có 1, 2 chữ số. 
Số lớn nhất có 1 – 2 chữ số? 
Về nhà đọc trước bài sau 
- HS thực hiện
Tiết 2: Toán
Số hạng – Tổng
I . Mục đích yêu cầu
Kiến thức: Bước đầu biết tên gọi và thành phần của phép cộng ( không nhớ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn
II . Chuẩn bị:: G/V: Bảng phụ chép các bài tập
III. các hoạt động dạy – học..
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Bài cũ.
3’
1 HS đọc bài 3 SGK
 HS thực hiện
B. Bài mới.
*HĐ1. Giới thiệu số hạng và tổng 
* HĐ2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
1’
10’
20’
Giới thiệu bài.
* Giới thiệu phép cộng
35 + 24 = 59. ( Như SGK).
GV chỉ vào các thành phần phép tính.
Giới thiệu phép tính theo hàng dọc (SHK).
Chú ý: 35 + 24 cũng gọi là tổng
VD: 36 + 43 ( tiến hành như trên)
- 36 ,43 được gọi là gì ? 
- Kết quả của phép cộng đó là bao nhiêu ? Được gọi là gì ? 
* Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống. 
GV đưa bảng phụ và hướng dẫn HS cách làm.
* Bài 2. Viết phép cộng rồi tính tổng.
? cách đặt tính và tính.
* Bài 3. Phân tích đầu bài:
Cam: 20 cây. ? cây H dẫn HS làm bài
Quít: 30 cây
- HS nắm được các tên gọi, thành phần của phép tính đó.
- HS nắm được các tên gọi, thành phần của phép tính đó.
 HS nêu cách tính, tính miệng rồi viết tổng vào ô trống mỗi cột
- 2HS lên bảng làm theo mẫu.
- HS đọc đầu bài. Nêu cách làm.
- HS làm bài: Khu vườn có số cây Cam và cây Quít là: 
20 + 30 = 50 ( cây)
C. Củng cố – Dặn dò
5’
Trò chơi Ai thắng cuộc. Luật chơi: Thi viết phép cộng và tính tổng nhanh. 
Ví dụ: Viết phép cộng đều có số HS là 13 và tính tổng: 13 + 13 = 26.
Nhận xét giờ học. Dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
- HS thực hiện
Tiết 3 : Toán
Luyện tập
I. Mục đích yêu cầu
Kiến thức: Giúp HS củng cố về phép cộng không nhớ, tính nhẩm và tính viết, tên gọi – thành phần của phép cộng
Kỹ năng: Giải toán có lời văn
II. Chuẩn bị: G/V: Bảng phụ ghi các bài luyện tập 
III. các hoạt động dạy – học..
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Bài cũ.
3’
-GV nêu phép cộng 42 +36 =78. HS nêu tên gọi và các thành phần của phép cộng.
- Nhận xét/ đánh giá ghi điểm.
2 HS thực hiện
B. Bài mới.
*HĐ1. Giới thiệu bài
* HĐ2. Hướng dẫn HS làm bài tập.
1’
30’
Giới thiệu – ghi bài.
*Bài 1. Tính
Yêu cầu HS nhắc lậi cách cộng, tên, thành phần phép cộng
GV : Yêu cầu HS nêu 
*Bải 2. Tính nhẩm
Y/c HS nêu cách tính nhẩm; Cho HS quan sát các phép tính trong một cột.VD:6chục + 2 chục = 8 chục
 8 chục + 1 chục = 9 chục
 60+20+10=90
 60+ 30 =90
KL : Tính từ trái sang phải 
* Bài 3. đặt tính rồi tính tổng , biết các số hạng
Y/c HS nhắc lại cách đặt tính rồi tính
+
VD: 23
 42
 65
YC HS nêu lại cách đặt tính và tính .
* Bài 4. HS đọc yêu cầu, HD phân tích đầu bài
 Gà: 22 con
 Vịt 10 con ? con
YC HS chỉ ra số hạng , tổng của phếp tính trên .
HS làm bài
1 HS khác chữa bài
-HS làm bài
3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
HS trình bày:
Mẹ nuôi tất cả số Gà và Vịt là:
22 + 10 = 32 ( con)
 Đáp số: 32 con
C. Củng cố – Dặn dò
5’
3 HS nêu thành phần của phép cộng.
Nhận xét giờ học. BTVN: 5, 6.
- HS thực hiện
Tiết 2 : Toán
Đề – xi - mét
I. Mục đích yêu cầu
Kiến thức: HS nắm được qui định về 1 dm
Kỹ năng: Làm các phép tính cộng trừ có liên quan đến đơn vị 1 dm. So sánh dm & cm
II. đồ dùng dạy học: H/S :Thước dm. G/V: Thước dm
III. các hoạt động dạy – học..
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Bài cũ.
3’
- Gọi 2 HS Nêu thành phần của phép tính sau: 72 + 12 = 84
Nhận xét/ đánh giá ghi điểm.
2 HS thực hiện
B. Bài mới.
*HĐ1. Giới thiệu bài
* HĐ2. Hướng dẫn HS Tìm hiểu bài.
* HĐ3. Hướng dẫn HS làm bài tập.
1’
10’
20’
Giới thiệu – ghi bài.
 Gọi 1 Hs lên bảng vẽ đoạn thẳng dài 10 cm 
Gv đưa băng giấy đã chuẩn bị dài 10 cm 
Cho HS kiểm tra lại bằng cách đặt băng giấy chồng khít lên đoạn thẳng 
. Giới thiệu đề xi mét, giới thiệu cái thước.
Giới thiệu đoạn 1 dm/ 10cm =>1 dm.
Cách viết dm; Cách đọc => 1dm = 10cm, 10cm=1dm
GV hướng dẫn HS nhận biết các đoạn thẳng có độ dài 1dm ,2dm ,3dm 
Bài 1. Xem hình vẽ.
YC HS quan sát kĩ 2 đoạn thẳg AB và CD so sánh với độ dài của đoạn thẳngmẫu 
Bài 2. Tính ( Chú ý kèm theo đơn vị sau kết ).
Bài 3. Vẽ đoạn thẳng.
- GV quan sát HS vẽ/ yêu cầu chính xác
H : Muốn vẽ 1 đoạn thẳng dài 1dm ta làm thế nào ? 
HS quan sát
HS đọc.
-
HS đọc đầu bài/ làm bài và đọc kết quả.
HS đọc đầu bài; làm bài và đọc kết quả.
HS thực hành vẽ ( dùng thước có cm)
C. Củng cố – Dặn dò
5’
- GV nêu VD: 7dm; 15 dm; 6 dm. 1dm = ? cm. HS đọc đồng thanh, đọc cá nhân.
- Nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ trong giờ học.
- HS thực hiện
Tiết 2 : Tập đọc.
Có công mài sắt có ngày nên kim
I. mục tiêu
Kiến thức: Rèn kỹ năg đọc thành tiếng, đọc trơn toàn bài; Đọc đúng các từ “ Nắn nót, quyển, nguệch ngoạc”. Biết nghỉ hơi giữa các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. Biết đọc phân biệt giữa lời kể chuyện và lời nhân vật.
Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc hiểu nghĩa các từ mới, câu tục ngữ.
Thái độ: Biết kiên trì nhẫn nại mới thành công
II/ Chuẩn bị: Tranh theo SGK; Bảng phụ viết câu, viết đoạn HD h/s đọc: “Mỗi khirồi bỏ dở ”, “ Bà ơi..gì thế?, thỏi sắt..kim được”
II. đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung cần hướng dẫn HS luyện đọc ( ). 
Tranh minh hoạ truyện kể ( SGK)
III. các hoạt động dạy – học.. Tiết 1
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
A. Bài cũ.
1’
- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập của học sinh
B. Bài mới.
1. Giới thiệu bài.
2.Luyện đọc.
2.1- GV đọc mẫu.
2.2- HDẫn HS đọc
a-Đọc từng câu.
b-Đọc đoạn trước lớp.
c- Đọc đoạn trong nhóm.
d- Thi đọc giữa các nhóm
e- Đọc đồng thanh
1’
30’
- Giới thiệu bài dạy
- Nêu cách đọc - Đọc mẫu cả bài.
Nêu yêu cầu đọc
Chú ý các từ ngữ khó đọc đối với HS
Chia đoạn ( 4 đoạn ). Y/c HS đọc đoạn
 - Đưa phần cần luyện đọc 
- Đọc theo đoạn lần 2. giải nghĩa từ.
Y/cầu HS đọc theo nhóm 2. GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm đọc đúng
- Y/c đại diện các nhóm thi đọc đoạn
Y/c HS đọc đồng thanh 
Nhắc lại tên bài
Chú ý lắng nghe.
Đọc nối tiếp hết bài ( lần).
Nối tiếp nhau đọc từng đoạn.
- Tìm cách luyện đọc.
Luyện đọc trong nhóm 
HS đọc
- Cả lớp đọc
C. Củng cố – Dặn dò
3’
Qua câu chuyện em thích nhân vật nào nhất, vì sao? Câu chuyện khuyên các em điều gì?
 - Nhận xét giờ học, khen ngợi.
Chuẩn bị bài sau
Tiết 4 : Tập đọc.
Có công mài sắt có ngày nên kim (Tiết 2)
I. mục tiêu
Kiến thức: Rèn kỹ năg đọc thành tiếng, đọc trơn toàn bài; Đọc đúng các từ “ Nắn nót, quyển, nguệch ngoạc”. Biết nghỉ hơi giữa các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. Biết đọc phân biệt giữa lời kể chuyện và lời nhân vật.
Kỹ năng: Rèn kỹ năng đọc hiểu nghĩa các từ mới, câu tục ngữ.
Thái độ: Biết kiên trì nhẫn nại mới thành công
II/ Chuẩn bị: Tranh theo SGK; Bảng phụ viết câu, viết đoạn HD h/s đọc: “Mỗi khirồi bỏ dở ”, “ Bà ơi..gì thế?, thỏi sắt..kim được”
II. đồ dùng dạy học
GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung cần hướng dẫn HS luyện đọc ( ). 
Tranh minh hoạ truyện kể ( SGK)
III. các hoạt động dạy – học.. 
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
3. Tìm hiểu bài.
4. Luyện đọc lại
30’
10’
* Hướng dẫn tìm hiểu các đoạn 1, 2.
- ? câu1.
GV nêu câu 1. => từ Nguệch ngoạc=> Ghi bảng.
GV nêu câu 2. => từ Mải miết=> Ghi bảng.
? Bà cụ mài  ... ểm tra sự chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập của học sinh
- Nhận xét
B. Bài mới.
1/ Hoạt động 1. Bài 1.
2/ Hoạt động 2. Bài 2
3/ Hoạt động 3. Bài 3.
30’
10’
10’
10’
Bày tỏ ý kiến: 
G/v đưa tranh, giới thiệu tình huống 1,2
Kết luận: Bạn..đã không làm tròn bổn phận của người h/s, ảnh hưởng xấu đến học tập.
. G/v đưa tranh 
-Giới thiệu tình huống 1.
Giới thiệu tình huống 2: Trịnh và Lan đi học muộn.
 Tịnh rủ bạn đi mua bi. 
Yêu cầu h/s chọn giúp bạn cách ứng xử hay nhất.
H/s hoạt động theo nhóm. 
G/v giao nhiệm vụ cho từng nhóm
Kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để có thời gian dành cho học tập và vui chơi. 
G/v ghi bảng câu KL trong SGK
- H/s quan sát tranh, thảo luận theo nhóm 4, đại diện từng nhóm trình bày
- Xử lý tình huống: H/s quan sát tranh, thảo luận theo nhóm 4, đại diện từng nhóm trình bày
 Giờ nào việc nấy
-Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ, thảo luận theo nhóm 4, 
đại diện từng nhóm trình bày.
H/s đọc
C. Củng cố – Dặn dò
2’
Cả lớp đọc đồng thanh câu KL;
 G/V nhận xét giờ học;
 Dặn dò chuẩn bị bài sau ( Thời gian biểu)
HS thực hiện
Tiết 3 : Thủ công 
Gấp tên lửa ( tiết 1)
I. Mục tiêu
Kiến thức: HS biết cách gấp tên lửa
Kỹ năng: Gấp được tên lửa. Hứng thú và yêu thích gấp hình
II. đồ dùng dạy học 
 H/S: Giấy thủ công , G/V: Mẫu tên lửa hoàn chỉnh; Hình vẽ qui trình gấp tên lửa 
III. các hoạt động dạy – học.. 
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Bài cũ.
1’
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
HS chuẩn bị
B. Bài mới.
 Giới thiệu bài.
* HĐ1. Quan sát – nhận xét.
* HĐ2. Hướng dẫn mẫu.
30’
10’
20’
 Giới thiệu – Ghi bài.
GV đưa mẫu, hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: Hình dáng;Các bộ phận, mầu sắc..
GV mở dần mẫu gấp, gấp lại từ bước 1 ( mẫu 1) đồng thời nêu câu hỏi cho HS nhận biết cách gấp.
Gấp tạo mũi và thân tên lửa( GV vừa thao tác vừa nêu cách làm theo tranh qui trình từ H1, H2, H3, H4 ).
Tạo Tên lửa và sử dụng: Bẻ các nếp gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa ta được tên lửa ( H5)
Cầm vào nếp gấp giữa cho 2 cánh tên lửa ngang ra và phóng theo hướng chếch lên không trung ( H6)
Gọi vài HS lên bảng thao tác các bước gấp tên lửa cho cả lớp quan sát.
T/c cho HS tập gấp tên lửa bằng giấy nháp
HS quan sát vật mẫu.
HS trả lời câu hỏi
HS quan sát/ ghi nhớ cách làm
HS quan sát/ ghi nhớ cách làm
HS quan sát/ ghi nhớ cách làm
Vài HS thực hiện
Cả lớp thực hiện.
C. Củng cố – Dặn dò
2’
Nhận xét : Sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập của HS.
Giờ sau thực hành
HS nghe, ghi nhớ thực hiện
Tiết 4 : Thể dục (GVchuyên dạy ) 
 Tiết 4: Hoạt động tập thể 
Đọc sách ở thư viện 
I. Mục tiêu
Kiến thức: HS biết đọc để tìm hiểu nội dung ý nghĩa của cuốn sách mình đọc 
Kỹ năng: Rèn cách đọc dúng ,đọc nhanh cho học sinh . 
Giáo dục học sinh lòng say mê ,tìm tòi các mảng nội dung mà mình yêu thích . 
II. đồ dùng dạy học 
 Sách , truyện ở thư viện 
III. các hoạt động dạy – học.. 
Thời gian 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
A. Bài cũ : - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
HS chuẩn bị
2
*HĐ1: GV đưa học sinh vào thư viện , nêu nội qui vào thư viện .
7’ * 
HĐ3: 
Hướng đẫn học sinh để truyện vào nơi qui định 
 B. Bài mới : 
1. Giới thiệu – Chia nhóm học sinh 
2. Các HĐ : 
GV chỉ cho học sinh từng ngăn để truyện và nhắc nhở các em phải giữ trật tự ,vệ sinh trong giờ đọc 
* HĐ2 : 
Giáo viên phát truyện cho từng học sinh .
 - Học sinh đọc truyện 
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc song truyện của mình 
Thảo luận về nội dung ,ý nghĩa của câu truyện theo nhóm .
Thảo luận truyện cả lớp .
GV sắp xếp lại giúp học sinh cho thật ngay ngắn ,gọn gàng .
HS quan sát 
HS nhận truyện 
Cả lớp thực hiện.
HS thực hiện 
3’
Nhận xét : Tinh thần , thái độ học tập của HS.
HS nghe, ghi nhớ thực hiện
 Tiết 7: Hướng dẫn học 
I. Mục tiêu
Giúp học sinh : Hoàn thiện các bài học trong ngày 
Bổ sung kiến thức cho học sinh ở các nhóm đối tượng học sinh: Giỏi ,Khá ,Trung bình . 
Giáo dục học sinh lòng say mê học tập . 
II. đồ dùng dạy học 
 Phiếu học tập 
III. các hoạt động dạy – học.. 
Thời gian 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
A. - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
HS chuẩn bị
30’
B. Bài mới : 
1. Giới thiệu 
 2. HD hoàn thiện các bài trong ngày : 
GV yêu cầu học sinh nêu các môn đã học trong ngày .
GV yêu cầu các em nêu những điều chưa hiểu hoặc những thắc mắc khi học các môn đó. 
 - Giáo viên giải đáp những ý kiến của học sinh
Tổ chức cho hoc sinh tự hoàn thiện bài của mình .
 - Giáo viên quan sát ,giúp đỡ học sinh 
3. HD học sinh làm phiếu ( nếu còn thời gian ) 
Giáo viên Đưa ra lượng kiến thức cho học sinh thực hiện 
GV quan sát ,giúp đỡ các em .
4. Tổng kết 
Giúp học sinh cùng chữa những bài tập đã làm .
 - GV gọi một số học sinh lên bảng để chữa bài 
.
HS nêu cá nhân 
HS nêu 
HS thực hiện 
Cả lớp thực hiện.
HS thực hiện 
3’
C. Củng cố – Dặn dò : 
Nhận xét : Tinh thần , thái độ học tập của HS.
-Về nhà làm tiếp bài (Nếu chưa hoàn thiện ) 
HS nghe, ghi nhớ thực hiện
 Tiết 7 : Thể dục (GV chuyên dạy ) 
 Tiết 6: Hướng dẫn học 
I. Mục tiêu
Giúp học sinh : Hoàn thiện các bài học trong ngày 
Bổ sung kiến thức cho học sinh ở các nhóm đối tượng học sinh: Giỏi ,Khá ,Trung bình . 
Giáo dục học sinh lòng say mê học tập . 
II. đồ dùng dạy học 
 Phiếu học tập 
III. các hoạt động dạy – học.. 
Các hoạt động
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Bài cũ.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
HS chuẩn bị
B. Bài mới.
 Giới thiệu bài.
* HĐ1. Hướng dẫn HS hoàn thiện các bài tập trong ngày .
* HĐ2. Hướng dẫn học sinh làm phiếu bài tập (Nếu còn thời gian ) 
* HĐ3. Tổng kết 
 Giới thiệu 
GV yêu cầu học sinh nêu các môn đã học trong ngày .
GV yêu cầu các em nêu những điều chưa hiểu hoặc những thắc mắc khi học các môn đó. 
 - Giáo viên giải đáp những ý kiến của học sinh
Tổ chức cho hoc sinh tự hoàn thiện bài của mình .
 - Giáo viên quan sát ,giúp đỡ học sinh 
Giáo viên Đưa ra lượng kiến thức cho học sinh thực hiện 
GV quan sát ,giúp đỡ các em .
Giúp học sinh cùng chữa những bài tập đã làm .
 - GV gọi một số học sinh lên bảng để chữa bài 
.
HS nêu cá nhân 
HS nêu 
HS thực hiện 
Cả lớp thực hiện.
HS thực hiện 
C. Củng cố – Dặn dò
Nhận xét : Tinh thần , thái độ học tập của HS.
-Về nhà làm tiếp bài (Nếu chưa hoàn thiện ) 
HS nghe, ghi nhớ thực hiện
 Tiết 7 : Thể dục (GV chuyên dạy ) 
 Tiết 6: Sinh hoạt sao 
I. Mục tiêu
Giúp học sinh : Hoàn thiện các bài học trong ngày 
Bổ sung kiến thức cho học sinh ở các nhóm đối tượng học sinh: Giỏi ,Khá ,Trung bình . 
Giáo dục học sinh lòng say mê học tập . 
II. đồ dùng dạy học 
 Phiếu học tập 
III. các hoạt động dạy – học.. 
Các hoạt động
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Bài cũ.
1’
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
HS chuẩn bị
B. Bài mới.
 Giới thiệu bài.
* HĐ1. Hướng dẫn HS hoàn thiện các bài tập trong ngày .
* HĐ2. Hướng dẫn học sinh làm phiếu bài tập (Nếu còn thời gian ) 
* HĐ3. Tổng kết 
30’
10’
20’
5’
 Giới thiệu 
GV yêu cầu học sinh nêu các môn đã học trong ngày .
GV yêu cầu các em nêu những điều chưa hiểu hoặc những thắc mắc khi học các môn đó. 
 - Giáo viên giải đáp những ý kiến của học sinh
Tổ chức cho hoc sinh tự hoàn thiện bài của mình .
 - Giáo viên quan sát ,giúp đỡ học sinh 
Giáo viên Đưa ra lượng kiến thức cho học sinh thực hiện 
GV quan sát ,giúp đỡ các em .
Giúp học sinh cùng chữa những bài tập đã làm .
 - GV gọi một số học sinh lên bảng để chữa bài 
.
HS nêu cá nhân 
HS nêu 
HS thực hiện 
Cả lớp thực hiện.
HS thực hiện 
C. Củng cố – Dặn dò
2’
Nhận xét : Tinh thần , thái độ học tập của HS.
-Về nhà làm tiếp bài (Nếu chưa hoàn thiện ) 
HS nghe, ghi nhớ thực hiện
Cộng hoà abcxyz Việt Nam 
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
Kế hoạch công tác 
Năm học 2008-2009 
Tên tôi là : Lê Hoàng Hà 
Nhiệm vụ được giao : Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A2 .
 Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 208-2009 của Phòng Giáo dục -Đào tạo Sóc sơn .
 Căn cứ vào nhiệm vụ năm học mới của trường Tiểu học Phù Lỗ A .
 Căn cứ vào tình hình thực tế lớp 2A2 năm học 2008 -2009 .
 Sau khi được nghe và nghiên cứu công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD -ĐT Sóc Sơn , tôi đặt ra kế hoạch năm học 2008 -2009 như sau : 
I . Về tư tưởng đạo đức : 
 + Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động : 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục 
Phấn đấu là tấm gưông sáng cho học sinh noi theo 
Xây dựng trường học thân thiện ,học sinh tích cực . 
 + Thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .
II .Công tác chủ nhiệm : 
Giáo dục học sinh biết nói lời hay , làm việc tốt .
Giáo dục để 100% học sinh thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh . 
Kết hợp với gia đình và các đoàn thể trong nhà trường để cùng giúp đỡ học sinh tiến bộ . 
III . Về công tác chuyên môn : 
Soạn giảng đúng qui định . Bài soạn đầy đủ các mục tiêu của giờ học .
Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học trong các tiết dạy .
Sử dụng đồ dùng dạy học chất lượng ,hiệu quả . 
Tích cực học hỏi , trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ thông qua các tiết chuyên dề , hội giảng , dự giờ . 
III. Các công tác khác : 
 Tham gia tốt các hoạt động của nhà trường , côngđoàn, chi bộ đề ra .
IV. Các chỉ tiêu phấn đấu : 
 + Giáo viên : Lao động giỏi cấp cơ sở .
 + Chất lượng giáo dục 3 mặt giáo dục : 
 Hạnh kiểm : 100% HS thực hiện đầy đủ .
 Học lực : 
 Giỏi : 
 Khá : 
 TB : 
 VSCĐ : 
 Loại A : 
 Loại B : 
 Để thực hiện các chỉ tiêu trên ,tôi đề ra các biện pháp thực hiện như sau : 
 Lên kế hoạch dạy học trước 1 tuần .
 Họp tổ để trao đổi chuyên môn .
 Có kế hoạch giáo dục , phụ đạo học sinh học yếu , bồi dưỡng học sinh giỏi .
 Thường xuyên rèn chữ viết cho học sinh trong các giờ học .
 Tích cực làm đồ dùng dạy học mới để phục vụ giảng dạy .
 Trên đây là toàn bộ kế hoạch năm học 2008 -2009 của tôi .Rất mong được sự quan tâm , giúp đỡ của Ban giám hiệu để tôi hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao . 
 Phù Lỗ ngày 10 tháng 9 năm 2008 
 Người viết 
 Lê Hoàng Hà 
Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2 008
Tiết 1 : Tập đọc 
 Mẩu giấy vụn 
III . Các hoạt động : 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_lop_2_tuan_01_nam_hoc_2008_2009.doc