37 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 – Tuần 25 đến 28 mới nhất

*Hoạt động 1 : Quan sát cây cối ở sân trường, vườn trường và xung quanh trường.

 Mục tiêu: Hs hình thành kỹ năng quan sát, mô tả, nhận xét.

-Gv cho hs quan sát ngoài hiện trường.

-Phân công nhóm quan sát theo khu vực

-Gv ra hiệu lệnh cho hs vào lớp khi hết thời gian quan sát.

-Gv khen ngợi nhóm quan sát tốt

*Hoạt động 2 : Làm việc với SGK

Mục tiêu : Hs nhận biết một số loài cây sống trên cạn và lợi ích của chúng.

-Gv yêu cầu hs quan sát tranh và trả lời các câu hỏi SGK.

 

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
54Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 – Tuần 25 đến 28”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 25 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Nhận dạng và nói tên được một số loài cây sông trên cạn.
1.2. Kỹ năng: Nêu được lợi ích của loài cây đó.
1.3. Thái độ: Hình thành và rèn luyện kỹ năng quan sát, mô tả.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Sưu tầm một số cay sống trên cạn
- Nhĩm học tập: Thảo luận nĩi lợi ích của cây.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
3.1. Giới thiệu bài mới : “Một số loài cây sống trên cạn ?”
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1 : Quan sát cây cối ở sân trường, vườn trường và xung quanh trường.. 
 Mục tiêu: Hs hình thành kỹ năng quan sát, mô tả, nhận xét.
-Gv cho hs quan sát ngoài hiện trường.
-Phân công nhóm quan sát theo khu vực
-Gv ra hiệu lệnh cho hs vào lớp khi hết thời gian quan sát.
-Gv khen ngợi nhóm quan sát tốt
*Hoạt động 2 : Làm việc với SGK
Mục tiêu : Hs nhận biết một số loài cây sống trên cạn và lợi ích của chúng..
-Gv yêu cầu hs quan sát tranh và trả lời các câu hỏi SGK.
-Gv gọi một số hs chỉ và nói tên từng cây trong hình.
-Gv yêu càu hs phân loại các loài cây theo nhóm.
Kết luận : Có rất nhiều cây sống trên cạn, Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho người, động vật và ngoài ra chúng còn nhiều lợi ích khác.
-Hs chia nhóm quan sát.
-Ghi lại vào phiếu hướng dẫn quan sát.
-Đại diện nhóm mô tả lại các điểm quan sát được.
-Thảo luận theo nhóm
-Đại diện một số nhóm trình bày nội dung và trả lời câu hỏi.
-Hs trả lời các nhân.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Nhận dạng và biết tên của cây sống trên cạn.
- Nêu được lợi ích.
- GV khen ngợi HS tích cực làm bài tốt đồng thời nhắc nhở HS chưa tích cực.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố: 
- Cho hs nêu lại một số loại cây sống trên cạn và lợi ích của chúng.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
Cá nhân: Xem bài Một số lồi cây sống dưới nước
Nhĩm học tập: Sưu tầm thêm một số loài cây sống dưới nước để tiết sau tìm hiểu.
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 26 : MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Nêu được tên và ích lợi của một số loại cay sống dưới nước. Phân biệt được nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và nhóm cây có rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước.
1.2. Kỹ năng: Hình thành và phát triển kỹ năng quan sát, nhận xét mô tả.
1.3. Thái độ: Thích sưu tầm, yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ cây cối
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Sưu tầm một số cây sống dưới nước.
- Nhĩm học tập: Sưu tầm tranh ảnh một sơ cây sống dưới nước.
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Một số loài cây sống dưới nước ?” 
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1 : Làm việc với SGK.. 
 Mục tiêu: Hs nói tên và lợi ích của một số loài cây sống dưới nước. Nhận biết được nhóm cây sống,
-Gv cho hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi SGK.
-Gv hướng dẫn hs tự đặt câu hỏi với nhau.
 -Gv đặt câu hỏi cho cả lớp.
-Gv kết luận : Trong số những loài cây được giới thiệu trong SGK, thì.
*Hoạt động 2 : Làm việc với vật thật và tranh ảnh được sưu tầm.
Mục tiêu : Hình thành kỹ năng quan sát, mô tả, nhận xét. Thích sưu tầm và bảo vệ cây.
-Gv yêu cầu chia nhóim nhỏ quan sát.
-Gv hướng dẫn hs phân loại các loại cây : cây sống trôi nổi, cây mọc sâu xuống đáy hồ, ao,
-Gv nhận xét tuyên dương.
-Hs thảo luận nhóm đôi.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Hs nêu.
-Thảo luận theo nhóm
-Ghi lại những điều quan sát được vào phiếu hướng dẫn.
-Đại diện nhóm trình bày..
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Nhận dạng và biết tên của cây sống dưới nước.
- Nêu được lợi ích.
- GV khen ngợi HS tích cực làm bài tốt đồng thời nhắc nhở HS chưa tích cực.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố: 
- Cho hs nêu lại một số loại cây sống dưới nước và lợi ích của chúng.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
Cá nhân: Xem bài Lồi vật sống ở đâu.
Nhĩm học tập: Sưu tầm một số loài vật để tiết sau tìm hiểu.
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 27 : LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU ?
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: - Loài vật có thể sống ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không.
1.2. Kỹ năng: - Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét và mô tả.
1.3. Thái độ: - Biết yêu quý và bảo vệ động vật.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Sưu tầm tranh ảnh các con vật.
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Loài vật sống ở đâu ?” 
3.2. Các hoạt động dạy học :
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
*Hoạt động 1 : Làm việc SGK. 
 Mục tiêu: Hs nhận ra loài vật có thể sống được ở khắp nơi : trên cạn, dươí nước, trên không.
-Gv đính tranh, yêu cầu hs nêu nội dung của từng tranh và trả lời câu hỏi theo nhóm.
-Gv nêu câu hỏi : Loài vật có thể sống ở đâu ?
*Nhận xét kết luận : Loài vật có thể sống được khắp nơi : trên cạn, dưới nươc, trên không.
*Hoạt động 2 : Triển lãm
Mục tiêu : Hs củng cố lại những kiến thức đã học về nơi sống của loài vật.Thích sưu tầm và bảo vệ loài vật.
-Gv yêu cầu hs nói tên và nơi sống của các loài vật đã sưu tầm.
-Gv hướng dẫn hs trưng bày sản phẩm đã sưu tầm.
Kết luận : Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể sống được ở khắp mọi nơi : trên cạn, dưới nước, trên không,
-Hs thảo luận nhóm.
-Đại diện nhóm trình bày
-Hs nhận xét về bạn.
-Hs nêu nối tiếp
-Thảo luận theo nhóm
-Đại diện một số nhóm trình bày nội dung đã thảo luân.
-Các nhóm trưng bày và xem sản phẩm của nhóm bạn.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Nhận ra loài vật có thể sống được ở khắp nơi : trên cạn, dươí nước, trên không.
- GV khen ngợi HS tích cực làm bài tốt đồng thời nhắc nhở HS chưa tích cực.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố: 
Cho hs nêu lại một số loại vật sống trên cạn, dưới nước, trên không 
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
Cá nhân: Xem bài Một số lồi vật sống trên cạn.
Nhĩm học tập: Sưu tầm tranh ảnh các con vật sống trên cạn để tiết sau tìm hiểu.
tù nhiªn vµ x· héi
BÀI 28 : MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG TRÊN CẠN
1. Mục tiêu: Sau tiết học, HS cĩ khả năng
1.1. Kiến thức: Nêu tên và lợi ích 1 số loài vật sống trên cạn. 
1.2. Kỹ năng: Có kỹ năng quan sát, nhận xét, mô tả.
1.3. Thái độ: Yêu quí và bảo vệ các con vật, đặc biệt là những động vật quý hiếm.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu
- Cá nhân: Sưu tầm tranh ảnh các con vật.
3. Tổ chức dạy học trên lớp
3.1. Giới thiệu bài mới: “Một số loài vật sống trên cạn ?”
3.2. Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1 : Làm việc với SGK 
 Mục tiêu: Nói tên và nêu lợi ích của một số con vật sống trên cạn. Phân biệt được vật nuôi và vật sống hoang dã..
-Gv cho hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi SGK.
-Gv yêu cầu hs tự đặt câu hỏi trong lúc thảo luận.
Kết luận : Có rất nhiều loài vật sống trên cạn, trong đó,
*Hoạt động 2 : Làm việc với tranh ảnh
Mục tiêu : Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét mô tả.
-Gv yêu cầu các nhóm trình bày tranh ảnh đã sưu tầm được
-Gv nhận xét.
*Hoạt động 3: Trò chơi “Đố bạn con gì”
Mục tiêu : Nhớ lại đặc điểm chính của con vật. Đặt câu hỏi.
-Gv hướng dẫn cách chơi.
-Cho hs chơi thử.
-Gv chia nhóm cho hs tự đặt câu hỏi.
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs thảo luận nhóm đôi.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Các nhóm trình bày sản phẩm của mình.
-Xem sản phảm của nhóm bạn.
-Các nhóm tự đánh giá lẫn nhau.
-Hs thực hành chơi.
-Trả lời cá nhân
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
- Nói tên và nêu lợi ích của một số con vật sống trên cạn. Phân biệt được vật nuôi và vật sống hoang dã..
- GV khen ngợi HS tích cực làm bài tốt đồng thời nhắc nhở HS chưa tích cực.
5. Định hướng học tập tiếp theo
5.1. Bài tập củng cố: 
Cho hs nêu lại một số loại vật sống trên cạn và lợi ích của chúng.
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
Cá nhân: Xem bài Một số loài vật sống dưới nước ?.
Nhĩm học tập: Sưu tầm tranh ảnh một số loài vật sống dưới nước để tiết sau tìm hiểu.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_2_tuan_25_den_28.docx