37 Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 – Tuần 5 đến 8 mới nhất

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:

 1.1. Kiến thức:

 – Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ.

 1.2. Kĩ năng:

 – Chỉ và nói tên một số tuyến tiêu hoá và dịch tiêu hoá.

 1.3. Thái độ:

 -Hs có ý thức bảo vệ cơ thể.

2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiu:

 C nhn: – Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ.

3. Tổ chức dạy học trn lớp:

 3.1. Giới thiệu bài: “Cơ quan vận động”

 3.2. Các hoạt động dạy học:

docx
8 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
07/06/2022
Lượt xem
76Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tự nhiên và Xã hội 2 – Tuần 5 đến 8”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tù nhiªn vµ x· héi
CƠ QUAN TIÊU HOÁ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
	- Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ.
 1.2. Kĩ năng:
	 - Chỉ và nói tên một số tuyến tiêu hoá và dịch tiêu hoá.
 1.3. Thái độ: 
 -Hs có ý thức bảo vệ cơ thể.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: - Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Cơ quan vận động” 
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
TG
HOẠT ĐỘNG DẠY 
HOẠT ĐỘNG HỌC
5 ph
8 ph
8 ph
4 ph
* Khởi động: Trò chơi “Chế biến thức ăn”.
Mục tiêu : Giúp hs hình dung sơ bộ đường đi của thức ăn từ miệng xuống dạ dày, ruột non.
-Gv hướng dẫn cách chơi..
- Gv cho hs thực hành.
*Hoạt động 1 : Quan sát và chỉ đường đi của thức ăn trên sơ đồ ống tiêu hoá
 Mục tiêu: Nhận biết đường đi của thức ăn trong ống tiêu hoá
-GV đính tranh.
-Gv phát phiếu rời có viết tên các cơ quan ống tiêu hoá. Y/C hs lên gắn.
Kết luận : Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày,
*Hoạt động 2 : Quan sát nhận biết các cơ quan tiêu hoá trên sơ đồ.
Mục tiêu : Nhận biết trên sơ đồ và nói têncác cơ quan tiêu hoá .
-GV đính tranh và nêu câu hỏi. 
*Kết luận: Cơ quan tiêu hoá gồm có miệng, thực quản, dạ dày, ruột non,
*Hoạt động 3 : Trò chơi “Ghép chữ vào hình”
Mục tiêu : Nhận biết và nhớ vị trí các cơ quan tiêu hoá.
-Gv phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh vẽ và phiếu ghi tên các cơ quan tiêu hoá.
-Y/C các nhóm đính tên cơ quan tiêu hoá vào tranh. 
-Nhận xét tuyên dương.
-Hs quan sát.
-Hs làm theo. Cả lớp cùng chơi.
-Hs quan sát tranh.
-Hs lên gắn các nhân.
-Hs quan sát tranh và trả lời cá nhân.
-HS nhắc lại
-Các nhóm thi đính.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: Cơ quan tiêu hoá gồm có những bộ phận nào ?
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài “Tiêu hoá thức ăn”
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
tù nhiªn vµ x· héi
TIÊU HOÁ THỨC ĂN
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Nói sơ lược về sự biến đổi của thức ăn trong khoan miệng, dạ dày, ruột non, ruột già.
 1.2. Kĩ năng:
 -Hiểu được ăn chậm nhai kỹ sẽ giúp thức ăn được tiêu hoá dễ dàng hơn.
 -Hiểu được rằng chạy nhảy sau khi ăn no sẽ có hại cho sự tiêu hoá.
 1.3. Thái độ: 
 - Cĩ trách nhiệm với bản thân trong việc thực hiện ăn uống
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: - Nói sơ lược về sự biến đổi của thức ăn trong khoan miệng, dạ dày, ruột non, ruột già.
 - Hiểu được ăn chậm nhai kỹ sẽ giúp thức ăn được tiêu hoá dễ dàng hơn.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Cơ quan vận động” 
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
TG
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
4 ph
8 ph
8 ph
5 ph
* Khởi động: Trò chơi “Chế biến thức ăn”.
-Gv hướng dẫn nư tuần 5.
*Hoạt động 1 : Thực hành và thảo luận .
 Mục tiêu: Hs nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoan miệng và dạ dày.
-GV phát bánh mì và ngô cho hs nhai và nêu câu hỏi.
-Nhận xét kết luận : Ở miệng thức ăn được nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn,
*Hoạt động 2 : Làm việc với SGK 
Mục tiêu : Hs nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở ruột non và ruột già .
-GV cho hs đọc thông tin SGK và hỏi. 
-Gv nhận xét.
*Kết luận: Vào đến ruột non phần lớn thức ăn biến thành chất bổ dưỡng,
*Hoạt động 3 : Vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
Mục tiêu : Giúp hs hiểu được lợi ích của ăn chậm nhai kĩ.
-Gv nêu vấn đề và gợi ý cho hs trả lời.
-Nhận xét chốt ý.
-Hs thực hành nhóm đôi.
-Đại diện trình bày.
-Hs theo dõi và trả lời cá nhân.
-Hs thảo luận nhóm đôi.
-Đại diện trình bày trước lớp
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: -Tại sao chúng ta cần ăn chậm nhai kĩ ?
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài “Aên uống đầy đủ”
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
tù nhiªn vµ x· héi
ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Hiểu ăn đủ, uống đủ sẽ giúp cho cơ thể chóng lớn, khoẻ mạnh.
 1.2. Kĩ năng:
- Có ý thức ăn đủ 3 bữa chính, uống đủ nước và ăn thêm hoa quả.
 1.3. Thái độ: 
 - Hs có ý thức trong việc ăn uống.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: - Hiểu ăn đủ, uống đủ sẽ giúp cho cơ thể chóng lớn, khoẻ mạnh.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Aên uống đầy đủ”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm.
 Mục tiêu: Hs kể về các bữa ăn vànhững thức ăn mà các em thường ăn hằng ngày. Hs hiểu thế nào là ăn đủ.
-GV đính tranh SGK.
-Y/C hs trả lời câu hỏi.
-Nhận xét kết luận : Aên uống đầy đủ là chúng ta ăn đủ về số lượng và chất lượng,..
*Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm về lợi ích của việc ăn uống đầy đủ. 
Mục tiêu : Hiểu được tại sao cần ăn uống đầy đủ và có ý thức ăn uống đầy đủ .
-GV gợi ý và nêu câu hỏi dựa vào nội dung bài tuần 6. 
-Gv nhận xét tuyên dương.
*Hoạt động 3 : Trò chơi “Đi chợ”
Mục tiêu : Biết kựa chon thức ăn cho các bữa ăn có lợi cho ức khoẻ.
-Gv hướng dẫn cách chơi.
-Gv treo tranh các loại thức ăn cho hs chọn
-Nhận xét chốt ý.
-Hs quan sát.
-Thảo luận nhóm.
-Đại diện trình bày.
-Thảo luận nhóm đôi.
-Phát biểu trước lớp.
-Hs theo dõi .
-Hs chơi cá nhân.
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: Aên uống đầy đủ có lợi gì cho cơ thể ?
5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài “Ăn uống sạch sẽ” 
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.
tù nhiªn vµ x· héi
ĂN UỐNG SẠCH SẼ
1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS cĩ khả năng:
 1.1. Kiến thức:
 - Hiểu được những việc cần làm để ăn uống sach sẽ.
 1.2. Kĩ năng:
- Aên uống sạch sẽ đề phòng được nhiều bệnh.
 1.3. Thái độ: 
 - Hs có ý thức trong việc ăn uống.
2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:
 Cá nhân: - Hiểu được những việc cần làm để ăn uống sach sẽ.
3. Tổ chức dạy học trên lớp:
 3.1. Giới thiệu bài: “Ăn uống sạch sẽ”
 3.2. Các hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
*Hoạt động 1 : Làm việc với SGK .
 Mục tiêu: Biết được những việc cần làm để bảo đảm ăn sạch.
-GV đính tranh SGK.
-Y/C hs trả lời câu hỏi.
-Nhận xét kết luận. 
*Hoạt động 2 : Làm việc với SGK
Mục tiêu : Biết được những việc cần làm để đảm bảo uống sạch .
-GV cho hs làm viêïc theo nhóm.
-Y/C hs nêu các loại thức ăn hợp vệ sinh và không hợp vệ sinh.
-Gv nhận xét chốt ý.
*Hoạt động 3 : Thảo luận về lợi ích của việc ăn uống sạch sẽ.
Mục tiêu : Hs giải thích được tại sao phải ăn uống sạch sẽ.
-Gv nêu câu hỏi ..
-Nhận xét kết luận : Aên uống sạch sẽ giúp chúng ta đề phòng được nhiều bệnh đường ruột...
-Hs quan sát.
-Thảo luận nhóm đôi
-Đại diện trình bày.
-Các nhóm thảo luận.
-Đại diện trình bày.
-Thảo luận nhóm đôi.
-Phát biểu trước lớp.
-Hs đọc lại .
4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập)
5. Định hướng học tập tiếp theo. 
5.1. Bài tập củng cố: Tại sao chúng ta cần ăn uống sạch sẽ ?
 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau
	- Cá nhân: HS xem trước bài “Đề phòng bệnh giun”
 - Nhận xét tiết học – Dặn dò.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tu_nhien_va_xa_hoi_2_tuan_5_den_8.docx