37 Kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 2 – Năm học 2018-2019 (Đề 3) mới nhất

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1/ (1 điểm): Số 95 đọc là:

A. Chín mươi năm B. Chín lăm C. Chín mươi lăm

Câu 2/ (1 điểm): 38 + 2 – 10 = . Kết quả của phép tính là:

A. 10 B. 20 C. 30

Câu 3/ (1 điểm): Tìm x, biết: x – 45 = 13

 A. x = 32 B. x = 58 C. x = 68

Câu 4/(1 điểm): Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

 A. 15 B. 33 C. 38

Câu 5/(1 điểm): 90cm = .dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 9 B. 90 C. 900

 

doc
3 trang
Người đăng
haibinhnt91
Ngày đăng
06/06/2022
Lượt xem
57Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 2 – Năm học 2018-2019 (Đề 3)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra HK I - Năm học: 2018 - 2019
Môn: Toán lớp 2
Thời gian: 40 phút
A/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1/ (1 điểm): Số 95 đọc là:
A. Chín mươi năm 	B. Chín lăm C. Chín mươi lăm
Câu 2/ (1 điểm): 38 + 2 - 10 = ... Kết quả của phép tính là:
A. 10 B. 20 	C. 30 
Câu 3/ (1 điểm): Tìm x, biết: x - 45 = 13
 	A. x = 32 B. x = 58 C. x = 68 
Câu 4/(1 điểm): Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:
 	 A. 15 B. 33 C. 38 
Câu 5/(1 điểm): 90cm = .......dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:
 	 A. 9	B. 90	C. 900 
Câu 6/(1 điểm): Trong hình vẽ bên có:
3 hình chữ nhật
4 hình chữ nhật
5 hình chữ nhật
B/ Tự luận : (4 điểm)
Câu 7/ (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính: 
 a) 65 + 26 b) 46 + 54 c) 93 – 37 d) 100 - 28
 .... .. ..................... .................... 
 ....................	 ......................	 .....................	 ....................
 .................... 	 ......................	 .....................	 .................... 
Câu 8/(2,0 điểm): Đàn bò thứ nhất có 46 con, đàn bò thứ hai có 38 con. Hỏi hai đàn bò có bao nhiêu con?
Bài giải
.............................................
.............................................
.............................................
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
A. Trắc nghiệm:(6 điểm)
 Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm
 Câu 1: C 
 Câu 2: C
 Câu 3: B
 Câu 4: B
 Câu 5: A
 Câu 6: C
 II- PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):
 Câu 7 (2,0 điểm) : Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:
 a) 91 b) 100 c) 56 d) 72 
 Câu 8 (2,0 điểm) : - Ghi lời giải, phép tính, đơn vị đúng được 1,5 điểm;
 - Ghi đáp số đúng được 0,5 điểm
 Giải :
Cả hai đàn bò có tất cả:
46 + 38 = 84 (con bò)
Đáp số: 84 con bò
Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100.
Số câu
1
1
1
1
1
4
1
Số điểm
1đ
1đ
2đ
1đ
1đ
4đ
2đ
Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét ; ki-lô-gam; lít.
Xem đồng hồ.
Số câu
1
1
Số điểm
1đ
1đ
Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác.
Số câu
1
1
Số điểm
1đ
1đ
Giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn.
Số câu
1
1
Số điểm
2đ
2đ
Tổng
Số câu
1
2
1
2
1
1
6
2
Số điểm
1đ
2đ
2đ
2đ
2đ
1đ
6đ
4đ

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_2_nam_hoc_2018_2019_de_3.doc