37 Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Việt Lớp 2 – Năm học 2011-2012 mới nhất

A. Phần I:

 Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số liền sau của 479 là :

a. 478 b.480 c.489 d.579

Câu 2: Số hình tứ giác trong hình bên là :

a.4

b.5

c.8

d.9

Câu 3: Trong các số 468 ; 864 ;648; 846, số lớn nhất là:

a.468

b.864

c.846

d.648

Câu 4: Số cần điền vào chỗ chấm của 1 km = m là :

 

doc
3 trang
Người đăng
phuongtranhp
Ngày đăng
28/08/2021
Lượt xem
261Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Kiểm tra định kì cuối học kì II môn Tiếng Việt Lớp 2 – Năm học 2011-2012”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:...
Học sinh lớp...
Trường TH:
SỐ BÁO DANH
KTĐK- CUỐI HK II- NĂM HỌC 2011- 2012
Môn: TIẾNG VIỆT- LỚP 2
Kiểm tra TOÁN- Ngày kiểm tra: 11/ 5/ 2012
Giám thị 1
Giám thị 2
Số MM
Số TT
 %-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM
NHẬN XÉT
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số MM
Số TT
 /3đ
A. Phần I: 
 Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 /0.5đ
Câu 1: Số liền sau của 479 là :
a. 478
b.480
c.489
d.579
 /1đ
Câu 2: Số hình tứ giác trong hình bên là :
a.4
b.5
c.8
d.9
 /1đ
Câu 3: Trong các số 468 ; 864 ;648; 846, số lớn nhất là:
a.468
b.864
c.846
d.648
 ./0.5d
Câu 4: Số cần điền vào chỗ chấm của 1 km = m là :
a.10
b.20
c.1000
d.100
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
 ./7đ
B. Phần II:
 ./2đ
Câu 1. Tính nhẩm: 
4 x 8 =.
5 x 10 =.
3 x 9 =.
2 x 7 =
32 : 4=
50 : 10 =.
36 : 4 =
45 : 5 =
 ./2đ
Câu 2. Đặt tính rồi tính:
59 + 37
.
.
.
75 – 39
.
.
.
 268 + 121
.
.
.
 379 -262
.
.
.
 ./1đ
Câu 3. Tìm y:
 5 x y = 40
 .
 .
 .
 ./2đ
Câu 4. Giải bài toán sau:
 Ngày thứ nhất ôtô đi được 264 km, ngày thứ 2 ôtô đó đi đươc 442km. Hỏi cả hai ngày ôtô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài giải
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN LỚP 2
KTĐK CUỐI HỌC KỲ II– NĂM HỌC 2011 – 2012
3 điểm	PHẦN I
	Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1 – câu 4)
0,5 điểm 	Câu 1: 	ý b ( 480)
0,5 điểm 	Câu 2: 	ý d (9 hình)
1 điểm 	Câu 3: 	ý b(486)	
1 điểm 	Câu 4: ý c (1000)
7 điểm	PHẦN II
2 điểm	Câu 1: 	Tính nhẩm
	Mỗi phép tính đúng đạt 0,25đ (0,25đ x 8 = 2đ)
2 điểm	Câu 2:	Đặt tính đúng, tính kết quả
Đúng mỗi phép tính đạt (0,5đ x 4 = 2đ)
1 điểm	Câu 3: Tìm y 
5 x y =40
 	 y = 40 : 5 (0,5đ)
 y = 8 (0,5đ)
2 điểm	Câu 4: 	Bài toán:
Bài giải
Cả hai ngày ôtô đi được số ki-lô-mét là: 
( hoặc Số ki-lô-mét cả hai ngày ôtô đi được là ) (0,5 điểm)
	246 + 442 = 688 (km) (1 điểm)
	Đáp số: 43 kg (0,5 điểm)
Giám khảo cần thảo luận thêm, vận dụng thống nhất các yêu cầu để việc cho điểm chính xác, công bằng.

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_ii_mon_tieng_viet_lop_2_nam_hoc.doc