45 Danh sách các Huyện của An Giang mới nhất

[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã8 huyện.

Danh sách các huyện của An Giang

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh An Giang được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Cấp Huyện
1 Thành phố Châu Đốc
2 Thành phố Long Xuyên
3 Thị xã Tân Châu
4 Huyện An Phú
5 Huyện Châu Phú
6 Huyện Châu Thành
7 Huyện Chợ Mới
8 Huyện Phú Tân
9 Huyện Thoại Sơn
10 Huyện Tịnh Biên
11 Huyện Tri Tôn

An Giang có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • An Giang có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • An Giang có 1 thị xã
  • An Giang có 8 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của An Giang mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của An Giang là gì?

  • Trung tâm của An Giang là Thành phố Long Xuyên (tỉnh lỵ).
Xem thêm
  • Danh sách các tỉnh thành ở Việt Nam
  • Danh sách các tỉnh lỵ ở Việt Nam