45 Danh sách các Huyện của Hà Giang mới nhất

[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh 10 huyện.

Danh sách các huyện của Hà Giang

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Hà Giang được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Hà Giang
1 Thành phố Hà Giang
2 Huyện Bắc Mê
3 Huyện Bắc Quang
4 Huyện Đồng Văn
5 Huyện Hoàng Su Phì
6 Huyện Mèo Vạc
7 Huyện Quản Bạ
8 Huyện Quang Bình
9 Huyện Vị Xuyên
10 Huyện Xín Mần
11 Huyện Yên Minh

Hà Giang có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Hà Giang có 1 thành phố thuộc tỉnh
  • Hà Giang có 10 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Hà Giang mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Hà Giang là gì?

  • Trung tâm của Hà Giang là Thành phố Hà Giang (tỉnh lỵ).
Xem thêm
  • Danh sách các tỉnh thành ở Việt Nam
  • Danh sách các tỉnh lỵ ở Việt Nam