45 Danh sách các Huyện của Quảng Nam mới nhất

[CPP] Đơn vị hành chính Việt Nam hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp ). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 2 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã 15 huyện.

Danh sách các huyện của Quảng Nam

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Quảng Nam được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

STT Danh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Quảng Nam
1 Thành phố Hội An
2 Thành phố Tam Kỳ
3 Thị xã Điện Bàn
4 Huyện Bắc Trà My
5 Huyện Đại Lộc
6 Huyện Đông Giang
7 Huyện Duy Xuyên
8 Huyện Hiệp Đức
9 Huyện Nam Giang
10 Huyện Nam Trà My
11 Huyện Nông Sơn
12 Huyện Núi Thành
13 Huyện Phú Ninh
14 Huyện Phước Sơn
15 Huyện Quế Sơn
16 Huyện Tây Giang
17 Huyện Thăng Bình
18 Huyện Tiên Phước

Quảng Nam có bao nhiêu đơn vị cấp huyện?

  • Quảng Nam có 2 thành phố thuộc tỉnh
  • Quảng Nam có 1 thị xã
  • Quảng Nam có 15 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Quảng Nam mời các bạn xem lại phần trên!

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Quảng Nam là gì?

  • Trung tâm của Quảng Nam là Thành phố Tam Kỳ (tỉnh lỵ).
Xem thêm
  • Danh sách các tỉnh thành ở Việt Nam
  • Danh sách các tỉnh lỵ ở Việt Nam