7 Giải bài tập Sinh Học lớp 8 sgk mới nhất

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Bài 1: Mở đầu


Bài 2: Cấu tạo cơ thể người


Bài 3: Tế bào


Bài 4: Mô


Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô


Bài 6: Phản xạ


Bài 1: Bài mở đầu


CHƯƠNG II: VẬN ĐỘNG

Bài 7: Bộ xương


Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương


Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ


Bài 10: Hoạt động của cơ


Bài 11: Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động


Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương


CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN

Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể


Bài 14: Bạch cầu, miễn dịch


Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu


Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết


Bài 17: Tim và mạch máu


Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn


Bài 19: Thực hành: Sơ cứu cầm máu


CHƯƠNG IV: HÔ HẤP

Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp


Bài 21: Hoạt động hô hấp


Bài 22: Vệ sinh hô hấp


Bài 23: Thực hành: Hô hấp nhân tạo


CHƯƠNG V: TIÊU HÓA

Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa


Bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng


Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt


Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày


Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non


Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân


Bài 30: Vệ sinh tiêu hóa


CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bài 31: Trao đổi chất


Bài 32: Chuyển hóa


Bài 33: Thân nhiệt


Bài 34: Vitamin và muối khoáng


Bài 35: Ôn tập học kì I


Bài 36: Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu phần


Bài 37: Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước


CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT

Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu


Bài 39: Bài tiết nước tiểu


Bài 40: Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu


CHƯƠNG VIII: DA

Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da


Bài 42: Vệ sinh da


CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Bài 43: Giới thiệu chung hệ thần kinh


Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống


Bài 45: Dây thần kinh tủy


Bài 46: Trụ não, tiểu não, não trung gian


Bài 47: Đại não


Bài 48: Hệ thần kinh sinh dưỡng


Bài 49: Cơ quan phân tích thị giác


Bài 50. Vệ sinh mắt


Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác


Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện


Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người


Bài 54: Vệ sinh hệ thần kinh


CHƯƠNG X: NỘI TIẾT

Bài 55: Giới thiệu chung hệ nội tiết


Bài 56: Tuyến yên, tuyến giáp


Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận


Bài 58: Tuyến sinh dục


Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động


CHƯƠNG XI: SINH SẢN

Bài 60: Cơ quan sinh dục nam


Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ


Bài 62: Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai


Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai


Bài 64: Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (bệnh tình dục)


Bài 65: Đại dịch AIDS – Thảm họa của loài người


Bài 66: Ôn tập – Tổng kết

Xem thêm