7 Giải bài tập toán lớp 8 tập 1 đại số hình học đầy đủ mới nhất

TOÁN LỚP 8 TẬP 1

PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức


Bài 2. Nhân đa thức với đa thức


Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ


Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)


Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)


Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung


Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức


Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử


Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp


Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức


Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức


Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp


Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức


CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Phân thức đại số


Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức


Bài 3. Rút gọn phân thức


Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức


Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số


Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số


Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số


Bài 8. Phép chia các phân thức đại số


Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức


Ôn tập chương II: Phân thức đại số


PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

Bài 1. Tứ giác


Bài 2. Hình thang


Bài 3. Hình thang cân


Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang


Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang


Bài 6. Đối xứng trục


Bài 7. Hình bình hành


Bài 8. Đối xứng tâm


Bài 9. Hình chữ nhật


Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước


Bài 11. Hình thoi


Bài 12. Hình vuông


Ôn tập chương I: Tứ giác


CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bài 1. Đa giác. Đa giác đều


Bài 2. Diện tích hình chữ nhật


Bài 3. Diện tích tam giác


Bài 4. Diện tích hình thang


Bài 5. Diện tích hình thoi


Bài 6. Diện tích đa giác


Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác

Xem thêm