7 Những bài văn mẫu lớp 8: Nghị luận xã hội mới nhất


Câu nói của M. Go-rơ-ki “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”gợi cho em nhứng suy nghĩ gì

 


Nghị luận Sự bổ ích của những chuyến tham quan du lịch đối với học sinh

 


Nghị luận về lợi ích của việc đi bộ với việc mở rộng hiểu biết thực tế

 


Nghị luận xã hội về trang phục và văn hóa

 


Nghị luận xã hội về tuổi trẻ và tương lai đất nước

 


Nghị luận xã hội về văn học và tình thương

 


Nghị luận xã hội hãy nói không với tệ nạn ma túy

 


Nghị luận  về mối quan hệ giữa học đi đôi với hành

 


Nghị luận về vấn đề chúng ta không nên học vẹt và học tủ

 


Nghị luận xã hội về lợi ích của việc đọc sách

 


Chứng minh thiên nhiên là người bạn tốt của con người 

 


Vai trò của cây cối trong việc bảo vệ môi trường

 


Nghị luận xã hội về nói tục chửi bậy trong học sinh hiện nay

 


Nghị luận Đọc sách không cần nhiều, quan trọng nhất là đọc cho tinh, chọn cho kĩ

 


Nghị luận suy nghĩ về hiện tượng lãng phí thời gian của giới trẻ

 


Nghị luận câu tục ngữ: Đi cho biết đó biết đây Ở nhà với mẹ, biết ngày nào khôn

 


Giải thích câu Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

 


Nghị luận xã hội về bạo lực học đường

 


Nghị luận về câu nói: “Sách là người bạn hiền”

 


Em hiểu thế nào về câu tục ngữ: ” Có công mài sắt, có ngày nên kim

 

Em hiểu thế nào về câu ca dao:

” Cơm cha áo mẹ chữ thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao” ?


 

 

Xem thêm