7 Những bài văn mẫu lớp 8: Văn mẫu mới nhất


Cảm nhận về dòng cảm xúc của nhân vật tôi trong tôi đi học


Phân tích tâm trạng của nhân vật Tôi trong bài Tôi đi học

 


Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ

 


Phân tích nhân vật người cô trong truyện ngắn Trong lòng mẹ

 


Phân tích diễn biến tâm trạng chú bé Hồng trong Trong lòng mẹ

 


Cảm nhận về nhân vật bé Hồng trong đoạn trích trong lòng mẹ

 


Chứng minh tình yêu thương mẹ sâu sắc của cậu bé hồng

 


Qua đoạn trích Trong lòng mẹ, hãy chứng minh nhận định: Nguyên Hồng nhà văn của phụ nữ và nhi đồng

 


Phân tích đoạn trích Tức nước vỡ bờ

 


Phân tích diễn biến tâm lý của chị Dậu trong tức nước vỡ bờ

 


Cảm nghĩ về nhân vật chị dậu trong đoạn trích tức nước vỡ bờ

 


Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng, với tác phẩm tắt đèn, Ngô tất tố đã xui người nông dân nổi luạn. Em hiểu thế nào nhận định đó

 


Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn Lão Hạc 

 


Phân tích nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc

 


Phân tích truyện ngắn Lão Hạc

 


Phân tích diễn biến tâm trạng của lão Hạc xung quanh việc bán chó

 


Qua đoạn trích tức nước vỡ bờ và truyện ngắn lão Hạc, em hiểu thế nào về cuộc đời và tính cách của người nông dân trong xã hội cũ

 


Phân tích truyện ngắn Cô bé bán diêm của An-đéc-xen

 


Cảm nghĩ về truyện cô bé bán diêm nói chung và đoạn kết của truyện nói riêng

 


Phân tích đoạn trích Đánh nhau với côi xay gió của Xéc-van-tét

 


Cảm nghĩ về nhân vật xan-chô pan-xa

 


Cảm nghĩ về nhân vật donkihote

 


Cảm nhận về tình yêu thương con người trong chiếc lá cuối cùng

 


Phân tích truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O. Hen-ri

 


Phân tích cảm nhận về hình tượng Chiếc lá cuối cùng của O-hen-ri 

 


Phân tích giá trị nhân đạo qua 2 văn bản chiếc lá cuối cùng và cô bé bán diêm

 


Phân tích nghệ thuật đặc sắc của truyện Chiếc lá cuối cùng

 


Phân tích cảm nhận về đoạn trích hai cây phong

 


Nghị luận về Thông tin về ngày trái đất năm 2000

 


Nghị luận về tác hại của thuốc lá

 


Nghị luận xã hội về hiện tượng hút thuốc lá của học sinh hiện nay

 


Nghị luận hãy nói không với thuốc lá

 


Nghị luận về gia tăng dân số

 


Nghị luận trình bày tác hại của việc gia tăng dân số

 


Cảm nhận về bài thơ vào nhà ngục quảng đông cảm tác

 


Phân tích bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

 


Phân tích bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh

 


Cảm nhận về hình tượng người chí sĩ yêu nước trong đập đá ở côn lôn

 


Chứng minh tình yêu nước qua 2 tác phẩm vào ngục quảng đông cảm tác và đập đá côn lôn

 


Phân tích bài thơ Muốn làm thằng Cuội của Tản Đà

 


Cảm nghĩ về bài thơ Muốn làm thằng cuội của Tản Đà

 


Phân tích bài thơ Ông đồ

 


Cảm nhận khổ thơ 1 2 bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên

 


Cảm nhận khổ thơ 3 4 bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên

 


Cảm nhận về khổ thơ cuối của bài thơ ông đồ

 


Cảm nhận về hình ảnh nhân vật ông đồ già trong bài thơ ông đồ

 


Phân tích cái hay của 4 câu thơ: giấy đỏ buồn không thắm, mực đọng trên nghiên sầu – Lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay

 


Phân tích bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ

 


Cảm nhận về khổ đầu bài thơ nhớ rừng

 


Cảm nhận về khổ 2 bài thơ nhớ rừng

 


Cảm nhận về khổ 3 bài thơ nhớ rừng

 


Phân tích về hình tượng và tâm trạng con Hổ trong Nhớ rừng

 


Hoài Thanh nhận xét về bài thơ nhớ rừng: đọc đôi bài, nhất là bài nhớ rừng, tường chừng thấy những chữ bị xổ đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường…

 


Phân tích bài thơ Quê hương của Tế Hanh

 


Cảm nhận vẻ đẹp bức tranh làng quê trong bài quê hương

 


Cảm nhận về khổ 2 3 bài thơ quê hương

 


Phân tích đặc sắc nghệ thuật của bài thơ quê hương

 


Phân tích 4 câu cuối bài thơ quê hương của tế hanh

 


Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu

 


Phân tích cảm nhận 6 câu thơ đầu bài thơ khi con tu hú

 


Phân tích cảm nhận 4 câu thơ cuối bài thơ khi con tu hú để thấy tâm trạng của người tù cách mạng

 


Cảm nhận bức tranh thiên nhiên mùa hè trong tâm tưởng người tù cách mạng qua bài thơ khi con tu hú

 


Phân tích bài thơ Tức cảnh Pác Bó

 


Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của hồ chí minh qua bài thơtức cảnh pác bó

 


Phân tích bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh 

 


Hoài thanh nhận xét: Thơ Bác đầy trăng. Em hãy chứng minh ý kiến đó qua những bài thơ của Bác

 


Chứng minh tình yêu thiên nhiên của bác qua bài thơ ngắm trăng

 


Nghị luận về văn bản chiếu dời đô

 


Chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn bởi có sự kết hợp giữa lí và tình

 


Chứng minh chiếu dời đô có kết cấu chặt chẽ lập luận giàu sức thuyết phục

 


Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn 

 


Cảm nhận về lòng yêu nước và căm thù giặc trong Hịch tướng sĩ của trần quốc tuấn

 


Chứng minh bài hịch tướng sĩ vừa có lập luận chặt chẽ sắc bén vừa giàu hình tượng cảm xúc

 


Phân tích đặc sắc nghệ thuật tạo nên sức thuyết phục của Hịch tướng sĩ

 


Phân Tích Đoạn Nước Đại Việt Ta Của Nguyễn Trãi

 


Chứng minh văn bản nước đại việt ta là một áng văn tràn đầy lòng tự hào dân tộc

 


Chứng minh nước đại việt ta được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2

 


Phân tích bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phù Tử Nguyễn Thiếp

 


Từ  bàn luận về phép học em có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa học và hành

 


Từ văn bản bàn luận về phép học em có suy nghĩ gì về mục đích và phương pháp học của bản thân

 


Nghị luận về văn bản Thuế Máu

 


Cảm nhận của em về số phận của người dân thuộc địa trong Thuế Máu

 


Phân tích tội ác của thực dân pháp trong thuế máu

 


Phân tích bài Đi bộ ngao du của Ru-xô

 


Phân tích trích đoạn kịch ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

 

 

Xem thêm