7 Soạn bài Nói giảm nói tránh mới nhất

I. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh
 
1. Các phần in đậm trong ba câu trích đều nói đến cái chết.
 
Cách nói trên đây là để giảm nhẹ, để tránh đi phần nào sự đau buồn. 
 
2. Tác giả dùng từ ngữ “bầu sữa” trong câu văn để tránh nói những từ thô tục.
 
3. So sánh hai cách nói, cách nói thứ hai tế nhị hơn, có tính chất nhẹ nhàng, người nghe dễ tiếp nhận.
 
– Lười lắm ⟶ không được chăm chỉ lắm!
 
II. Luyện tập
 
 1.
 
a. Khuya lắm rồi mời bà đi nghỉ.
 
b. Cha mẹ em chia tay nhau từ ngày em còn rất bé.
 
c. Đây ần học của trẻ em khiếm thị.
 
d. Mẹ nó đã có tuổi rồi, nên chú ý giữ gìn sức khỏe
 
e. Cha nó mất, mẹ nó đi bước nữa nên chú nó rất thương nó.
 
 2.
 
A2) Anh nên hòa nhã với bạn bè.
 
B2) Anh không nên ở đây nữa.
 
C1) Xin đừng hút thuốc là trong phòng.
 
D1) Nó nói như thế là thiếu thiện chí.
 
E2) Hôm qua em có lỗi với anh, em xin anh thứ lỗi.
 
3
 
a.Cậu hôm nay mặc áo quần lòe loẹt quá.
 
 Hôm nay cậu mặc quần áo hơi màu mè đấy.
 
b.Cái xe của cậu như đồ nhôm nhựa.
 
Cái xe của cậu nước sơn hơi bị mờ.
 
c.Bài tập làm văn của cậu viết dở lắm.
 
 văn của cậu viết chưa đạt được như mong muốn.
 
d. Cậu cút đi!
 
 Cậu xem có nên ở đây nữa không?
 
e. Thái độ của anh bất lịch sự quá! Ư
 
Thái độ của anh hơi quá mức đấy
 
4.
 
Những tình huống giao tiếp cần nói đúng, nói thật thì không nên dùng lời nói giảm, nói tránh. Ví dụ như khi người nhà gặp tai nản giao thong, khi mắc lỗi…
 

Xem thêm