7 Tiếng anh lớp 8. Unit 2. Life in the countryside. Communication mới nhất

1. Read the posts on “Holidays in the Countryside”.
 
(Đọc những bài về “Những kỳ nghỉ ở miền quê”)
 
Tiếng anh lớp 8. Unit 2. Life in the countryside. Communication
Tiếng anh lớp 8. Unit 2. Life in the countryside. Communication
 
Tạm dịch:
 
Có thật nhiều không gian! Chúng ta có thể chạy quanh những cánh đồng và hét lớn mà không gây phiền hà ai.
 
Dennis từ Luân Đôn
 
Bơi lội ở sông, hái quả mâm xôi (dâu đen), thu mật ong từ tổ ong… tôi không bao giờ có một kỳ nghỉ nào thú vị hơn.
 
Julie từ Paris
 
Không nước. Không điện. Và chỉ có trung tâm giải trí cách đó mấy dặm. Không thể ở đây lâu hơn nữa.
 
Phirun từ Phnom Penh
 
Tôi yêu không gian mở bao la, không khí trong lành và cảm giác tự do ở miền quê. Chúng là những trải nghiệm mà tôi có thể không bao giờ có ở Seoul.
 
Yumi từ Seoul
 
Tôi không phiền khi thăm những chợ trời đó nơi mà những người địa phương bán những sản phẩm tự làm. Tuy nhiên, cuộc sống thành phố này hào hứng hơn.
 
Emi từ Tokyo
 
Tuần rồi tôi đi đến miền quê và có trải nghiệm đầu tiên về công việc làm nông; đào hố, trồng rau và thu hoạch cà chua. Không thể nào quên được!
 
Lan từ Hà Nội
 
Cuộc sống miền quê không hào hứng chút nào. Thật chán và bất tiện.
 
Bob từ Hồng Kông
 
2. What are the attitudes of these people towards their experiences? Tick (✓) the appropriate box
 
(Thái độ của những người này đối với những trải nghiệm của họ là gì? Đánh dấu chọn (✓) vào khung thích hợp.)
 
Tiếng anh lớp 8. Unit 2. Life in the countryside. Communication
 
Hướng dẫn giải:
 
Tiếng anh lớp 8. Unit 2. Life in the countryside. Communication
 
3. Work in groups. Reply to the posts in 1. Write down your replies.
 
(Làm theo nhóm. Trả lời những bài đăng trong phần 1. Viết xuống câu trả lời của bạn.)
 
Hướng dẫn giải:
 
Bob: In my opinion, the countryside has benefits that a boring person would never discover.
 
Helen from Devonshire
 
Bob: I think this is one of the reasons for urbanization.
 
Vu from Da Nang
 
Tạm dịch:
 
Bob: Theo ý kiến tôi, miền quê có nhiều lợi ích mà một người nhàm chán không bao giờ khám phá được.
 
Helen từ Devonshire 
 
Bob: Tôi nghĩ đây là một trong những lý do cho việc đô thị hóa.
 
 
 
 

Xem thêm