75 Đạo Đức Lối Sống Là Gì mới nhất

Phẩmchất chính trịtư tưởng,đạođức,lốisốngcó ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đảng viên. Đây là nhân tố có ý nghĩa nền tảng, căn bản, quyết định đếnchấtlượng, hiệu quả công táccủa mỗi Đảng viên.

Bạn đang xem: đạo đức lối sống là gì

Việc xác định phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người đảng viên cần đúng đắn, tránh suy nghĩ sai lệch. Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người đảng viên ra sao sẽ được chúng tôi giải đáp ở nội dung bài viết.

Đảng viên là gì?

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 thì:

1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, cá nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Phẩm chất là gì?

Phẩm chất được hiểu là khái niệm sinh lý học, chỉ đặc điểm sẵn có của cơ thể như hệ thần kinh, các giác quan và cơ quan vận động, đặc điểm sẵn có là cơ sở tự nhiên để con người tiếp nhận những hiện tượng tâm lý và thuộc tính tâm lý, định nghĩa này được hiểu theo nghĩa hẹp.

Ngoài ra theo nghĩa rộng thì phẩm chất mang các đặc điểm tâm lý như: tính cách, ý chí, phong cách của con người hãy rộng hơn là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Phẩm chất của người lãnh đạo không chỉ là những đặc trưng đơn giản có sẵn của sinh lý học mà là tổng hòa các yếu tố bên trong, trên cơ sở các phẩm chất sinh lý, hình thành các phẩm chất tâm lý thông qua hoạt động, quan hệ giao lưu trong thực tiễn đời sống và trong công tác của con người.

Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người đảng viên

Từ xưa đến nay Đảng và Nhà nước trong quá trình lãnh đạo cách mạng luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ có sự quan tâm đó, đa số cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, động viên, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới ở nước ta đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh đó vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện nay có một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang diễn ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây nhũng nhiễu người dân, ảnh hưởng xấu đến bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Xem thêm: Top Đội Hình Dtcl Mùa 3 Mạnh Nhất 10, Top 6 Đội Hình Mạnh Nhất Đtcl Mùa 3 Phiên Bản 10

Có thể thấy phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người đảng viên là hết sức quan trọng và cần được quan tâm. Nếu không sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác xây dựng Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ, sự ổn định và phát triển của đất nước.

Để đánh giá, xây dựng và phát huy đượcphẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người đảng viên chúng ta cần dựa vào các tiêu chí cụ thể, tuân thủ thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau, mời quý vị tham khảo nội dung sau đây của chúng tôi để nắm rõ vấn đề này:

Thứ nhất: Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống abcxyz cho cán bộ, đảng viên. Đảng và Nhà nước đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về nguy cơ nguy hiểm của những suy thoái, yếu kém. Đồng thời bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai: Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt. Đảng đề cao ý thức trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, học tập, rèn luyện, xây dựng phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của CB, ĐV; đề cao tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trước hết là cấp trung ương và người đứng đầu các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị.

Thứ ba: Kiên quyết, ráo riết trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũngở từng cơ quan, đơn vị.

Thứ tư: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp Nhà nước đối với đảng viên. Khi phát hiện các hành vi, lối sống vi phạm phẩm chất chính trị lối sống đạo đức của người đảng viên thì cần có biện pháp xử lý nghiêm minh, khai trừ khỏi Đảng nếu cần thiết.

Xem thêm: ” Máy Chơi Game Cầm Tay Mới Nhất ” Giá Tốt Tháng 9, 2021, Top Máy Chơi Game Cầm Tay Tốt Nhất 2021

Trên đây là những giải đáp của chúng tôi về vấn đề phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người đảng viên đến bạn đọc. Mong rằng những thông tin sẽ giúp ích cho độc giả quan tâm tìm hiểu.


CV88.CO | https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/
Kubet