9 Giải sách bài tập Vật Lý lớp 9 mới nhất

CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn


Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm


Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp


Bài 5. Đoạn mạch song song


Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm


Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn


Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn


Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


Bài 10. Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật


Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn


Bài 12. Công suất điện


Bài 13. Điện năng – Công của dòng điện


Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng


Bài 16-17. Định luật Jun – Len-xơ. Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ


Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện


CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu


Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường


Bài 23. Từ phổ – Đường sức từ


Bài 24.Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua


Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép, nam châm điện


Bài 26. Ứng dụng của nam châm


Bài 27. Lực điện từ


Bài 28. Động cơ điện một chiều


Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm bàn tay phải và quy tắc bàn tay trái


Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ


Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng


Bài 33. Dòng điện xoay chiều


Bài 34. Máy phát điện xoay chiều


Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiếu


Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa


Bài 37. Máy biến thế


Chương III. QUANG HỌC

Bài 40 – 41. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ


Bài 42 – 43. Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ


Bài 44 – 45. Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì


Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh


Bài 48. Mắt


Bài 49. Mắt cận và mắt lão


Bài 50. Kính lúp


Bài 51. Bài tập quang hình học


Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu


Bài 53 – 54. Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn các ánh sáng màu


Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu


Bài 56. Tác dụng của ánh sáng


CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng


Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng


Bài 61. Sản xuất Điện năng – Nhiệt điện và Thủy điện


Bài 62. Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân

Xem thêm