9 Soạn bài Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập) mới nhất

Câu 1:
 
a.
 
– Phép lặp: từ “trường học” được lặp lại hai lần trong câu 1 và 2 (liên kết câu).
 
– Phép thế: từ “như thế” thay cho câu “Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải…” (liên kết đoạn văn).
 
b.
 
– Phép lặp: lặp các từ “văn nghệ”, “tâm hồn”, “sự sống” (vừa liên kết câu, vừa liên kết đoạn văn).
 
– Phép thế: từ “ấy” ở câu 2 thay cho ý ở đoạn trước: “văn nghệ là sự sống” (liên kết đoạn văn).
 
c. Phép lặp: lặp các từ “thời gian”, “con người” (liên kết câu).
 
d. Phép trái nghĩa: “yếu đuối” – “mạnh”; “hiền lành” – “ác” (liên kết câu).
 
Câu 2: Những cặp từ trái nghĩa được dùng để liên kết đoạn văn:
 
– thời gian vật lí – thời gian tâm lí.
 
– vô hình – hữu hình 
 
– giá lạnh – nóng bỏng
 
– thẳng tắp – hình tròn
 
– đều đặn – lúc nhanh lúc chậm 
 
Câu 3: Các lỗi liên kết nội dung:
 
a. Mỗi câu ở đây thuộc về các chủ đề khác nhau.
 
b. Các câu cùng hướng về một chủ đề nhưng chưa rõ quan hệ thời gian. 
 
Câu 4:
 
a. Từ thay thế dùng tùy tiện, lúc “nó”, lúc “chúng”. Nên dùng thống nhất từ “nó” hoặc “chúng”.
 
b. Cả hai câu đều nói về cuộc gặp gỡ giữa vị abcxyz và bà con nông dân nhưng câu trước nói địa điểm là “văn phòng”, câu sau lại là “hội trường”.
 

Xem thêm