9 Soạn bài Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ mới nhất

– Lập dàn ý:
 
+ Mở bài: Giới thiệu khái quát về bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt và nội dung cảm xúc của bài thơ.
 
+ Thân bài:
 
. Những kỉ niệm về tình bà cháu.
 
. Nhắc đến bếp lửa là cháu nhớ đến bà và ngược lại: bếp lửa là hiện thân của tình thương, đức hi sinh của bà.
 
. Lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà cũng là đối với gia đình, quê hương, đất nước.
 
. Bếp lửa trở thành điểm tựa, theo cháu đi suốt cuộc đời.
 
+ Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của bài thơ: bếp lửa sưởi ấm một đời; liên tưởng đến tình cảm gia đình của bản thân.
 

Xem thêm