9 Soạn bài Tổng kết về ngữ pháp mới nhất

A. TỪ LOẠI
 
I. DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ
 
1. Trong số các từ in đậm sau đây, từ nào là danh từ, từ nào là động từ, từ nào là tính từ?
 
a) Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được.
 
(Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ)
 
b) Mà ông, thì ông không thích nghĩ ngợi như thế một tí nào.
 
(Kim Lân, Làng)
 
c) Xây cái lăng ấy cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch, đập đá, làm phu hồ cho nó.
 
(Kim Lân, Làng)
 
d) Đối với cháu, thật là đột ngột […].
 
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
 
e) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.
 
(Nam Cao, Lão Hạc)
 
Trả lời: 
 
Các danh từ: lần (a), lãng (b), làng (c) ;
 
Các động từ: đọc (a), nghĩ ngợi (b), phục dịch, đập (c);
 
Các tính từ: hay (a), đột ngột (d), phải, sung sướng (e).
 
2. Hãy thêm các từ cho sau đây vào trước những từ thích hợp với chúng trong ba cột bên dưới. Cho biết mỗi từ trong ba cột đó thuộc từ loại nào.
 
Trả lời:
 
Gợi ý: Từ kết quả BT1, HS tự thêm.
 
–     Các từ nhóm (b) là các phó từ có thể kết hợp với các động từ.
 
Ví dụ: hãy đọc, hãy đập…
 
–     Các từ nhóm (c) là các phó từ có thể kết hợp với các tính từ.
 
Ví dụ: rất hay, rất dột ngột…
 
3. Từ những kết quả đạt được ở bài tập 1 và bài tập 2, hãy cho biết danh từ có thể đứng sau những từ nào, động từ đứng sau các từ nào và tính từ đứng sau những từ nào trong số những từ nêu trên.
 
Trả lời:
 
– Danh từ có thể đứng sau: những, các, một, …
 
– Động từ có thể đứng sau: hãy, đã, vừa, …
 
– Tính từ có thể đứng sau: rất, hơi, quá, …
 
4. Kẻ bảng theo mẫu cho dưới đây và điền các từ có thể kết hợp với danh từ, động từ, tính từ vào những cột trống.
 
Trả lời: 
 
Bảng tổng kết về khả năng kết hợp của các danh từ, động từ, tính từ
 
7(17)
 
Câu 5:
 
(a): tròn vốn là tính từ, ở đây được dùng như động từ.
 
(b): lí tưởng vốn là danh từ, ở đây được dùng như tính từ.
 
(c): băn khoăn vốn là tính từ, ở đây được dùng như danh từ.
 
II. Các từ loại khác
 
Câu 1: Bảng tổng kết các từ loại khác.
 
8(4)
 
Câu 2: Các tình thái từ chuyên dùng ở cuối câu để tạo câu nghi vấn: à, ư, hử, hở, hả,…
 
B – CỤM TỪ
 
Câu 1: Trung tâm của các cụm danh từ:
 
(a): ảnh hưởng, nhân cách, lối sống. Các dấu hiệu là những lượng từ đứng trước: những, một, một.
 
(b): ngày (khởi nghĩa). Dấu hiệu là những.
 
(c): Tiếng (cười nói). Dấu hiệu là có thể thêm những vào trước.
 
Câu 2:
 
(a): đến, chạy, ôm. Dấu hiệu là đã, sẽ, sẽ.
 
(b): lên (cải chính). Dấu hiệu là vừa.
 
Câu 3:
 
– Trung tâm của các cụm từ:
 
(a): Việt Nam (vốn là danh từ, được dùng như tính từ), bình dị, Việt Nam (vốn là danh từ, được dùng như tính từ), phương Đông (vốn là cụm danh từ, được dùng như tính từ), mới, hiện đại.
 
(b): êm ả
 
(c): phức tạp, phong phú, sâu sắc
 
– Dấu hiệu nhận biết các cụm từ này là cụm tính từ: rất (a), có thể thêm rất vào trước phần trung tâm (b, c).
 

Xem thêm