9 Soạn bài Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi mới nhất

Thư (điện) gửi đến người bác vừa được phong hàm giáo sư
Hôm nay, cháu nhận tin bác được phong hàm Giáo sư Sử học. Cháu rất vui mừng và tự hào. Cháu xin chúc mừng bác, kính chúc bác cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Người nhận: Bác Nguyễn Ngọc Thiên An, khu Trung tâm Thương mại Thanh Trì, Hà Nội
Thưa bác kính yêu! Hôm nay, cháu nhận tin bác được phong hàm Giáo sư Sử học. Cháu rất vui mừng và tự hào. Cháu xin chúc mừng bác, kính chúc bác cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc; riêng bác sẽ tiếp tục giành được những thành công mới trong công việc nghiên cứu.
Người gửi: Nguyễn Văn Quyền, khu đô thị Trung Yên, cầu Giấy, Hà Nội.

Xem thêm