9 Tiếng anh lớp 9 . Unit 3. Teen stress and pressure. Project mới nhất

Teen support group 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 3. Teen stress and pressure. Project
 
Tạm dịch:
 
Làm việc theo nhóm. Chuẩn bị các ý tưởng 
 
Hỗ trợ nhóm ở trường: 
 
Kĩ năng học nhóm 
 
Kĩ năng sống 
 
Kĩ năng xã hội 
 
Kĩ năng kiểm soát cảm xúc
 
Kĩ năng lên kế hoạch nghề nghiệp 
 
Chọn 1 ý tưởng và nghĩ xem làm thế nào để thiết lập nên nhóm hỗ trợ, tập trung vào các cau hỏi sau. 
 
Tên nhóm hỗ trợ là gì? 
 
Nhóm được tổ chức như thế nào? 
 
Nó có giúp các bạn thanh thiếu niên không? 
 
Thuyết trình kế hoạch với cả lớp và nhân những góp ý của các bạn
 
 
 

Xem thêm