9 Tiếng anh lớp 9 . Unit 5. Wonders of Viet Nam. Looking back mới nhất

1. Match adjectives (1-5) in column A to definitions (a-e) in column B.
 
(Nối các tính từ (1-5) ở cột A với các định nghĩa (a-e) ở cột B) 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 5. Wonders of Viet Nam. Looking back
 
Hướng dẫn giải: 
 
1.b   2.d   3.a   4.e   5.c
 
Tạm dịch:
 
1. được đặt ở vị trí: ở một ví trí hoặc đặc điểm cụ thể
 
2. đẹp như tranh vẽ : đẹp và không thay đổi theo thời gian
 
3. đáng kinh ngạc: đáng ngạc nhiên thật khó tin
 
4. địa chất học : liên quan đến những tảng đá tạo nên bề mặt trái đất
 
5. hành chính: liên quan đến công việc quản lý một quốc gia hoặc một tổ chức
 
2. Underline the correct word in each sentence.
 
(Gạch chân từ đúng trong câu )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 5. Wonders of Viet Nam. Looking back
 
Hướng dẫn giải:
 
1. fortress 
 
2. limestone 
 
3. cavern 
 
4. tombs 
 
Tạm dịch:
 
1. Pháo đài là một tòa nhà đã được làm mạnh mẽ hơn và được bảo vệ ngăn chặn các cuộc tấn công.
 
2. Từ Cảng EYNON, những vách núi đá vôi kéo dài năm hoặc sáu dặm tới Worms Head.
 
3. Một hang lớn là một hang động đủ rộng để con người vào trong.
 
4. Điểm nổi bật nhất của Huế là những lăng mộ hoàng gia.
 
3. Use the words from the box to complete the sentences.
 
(Sử dụng những từ trong bảng hoàn câu )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 5. Wonders of Viet Nam. Looking back
Hướng dẫn giải: 
1. complex 
 
2. measures 
 
3. recognition 
 
4. setting 
 
5. structure 
 
Tạm dịch:
 
1. Khu phức hợp giải trí mới này bao gồm hồ bơi, phòng xông hơi và phòng tập thể dục.
 
2. Có nhiều biện pháp để giảm thiệt hại cho những kỳ quan nhân tạo.
 
3. Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1999.
 
4. Chùa nằm ở khu vực nông thôn.
 
5. Kiến trúc đã được khôi phục qua nhiều năm.
 
4. Rewrite the following sentences using impersonal passive.
 
(Viết lại những câu sau sử dụng bị động khách quan )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 5. Wonders of Viet Nam. Looking back
Hướng dẫn giải: 
1. It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year.
 
2. It has been reported thatThien Duong is the longest cave in Viet Nam.
 
3. It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.
 
4. It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.
 
5. It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders.
 
Tạm dịch:
 
1. Họ hy vọng hơn 100.000 người sẽ tham dự các lễ hội tại chùa Hương trong năm nay.
 
Người ta hy vọng hơn 100.000 người sẽ tham dự các lễ hội tại chùa Hương năm nay.
 
2. Người ta đã báo cáo rằng Thiên Đường là hang động dài nhất ở Việt Nam.
 
Đã có báo cáo rằng Thiên Đường là hang động dài nhất ở Việt Nam.
 
3. Mọi người tin rằng Chùa Hương được xây dựng dưới triều Lê Thánh Tông vào thế kỷ 15.
 
Người ta tin rằng chùa Hương được xây dựng dưới triều Lê Thánh Tông vào thế kỷ 15.
 
4. Mọi người nói Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy.
 
Người ta nói rằng vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy.
 
5. Mọi người hy vọng nhiều biện pháp bảo vệ sẽ được thực hiện để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan nhân tạo của chúng ta.
 
Người ta hy vọng rằng có nhiều biện pháp phòng vệ sẽ được thực hiện để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan nhân tạo của chúng ta.
 
5. Imagine four bad things that happened you yesterday, and ask your partner what should do in each situation.
 
(Tưởng tượng 4 điều tồi tệ đã xảy ra với bạn ngày hôm qua và hỏi bạn cặp của bạn nên làm gì trong mỗi tình huống đó. )
 
Hướng dẫn giải: 
 
A: I failed the English test. What should I do?
 
B: I suggest you should watch more TV in English.
 
Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 
 
Tạm dịch: 
 
A. Tôi trượt bài thi tiếng Anh. Tôi nên làm gì?
 
B. Tôi khuyên bạn nên xem nhiều chương trình tiếng Anh.
 
6. In pairs, make travel suggestions using the prompts and respond to them 
 
(Làm việc theo cặp, đưa ra các gợi ý du lịch sử dụng các câu gợi ý và trả lời lại. )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 5. Wonders of Viet Nam. Looking back
 
Hướng dẫn giải:
 
A: It’s well worth going to the Perfume Pagoda. It’s very picturesque.
 
B: Yes, that’s what I’ve heard.
 
Tạm dịch:
 
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 5. Wonders of Viet Nam. Looking back
 
A: Rất giá trị khi đến Chùa Hương. Nó đẹp như tranh vẽ.
 
B: Đúng vậy, đó là những gì tôi đã nghe được.
 
7. Choose A-F to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.
(Choọn A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Thực hành với bạn cặp của mình )
 
Tiếng anh lớp 9 . Unit 5. Wonders of Viet Nam. Looking back
 
Hướng dẫn giải: 
 
1.E   2.D   3.F   4.A  5.C   6.B 
 
Tạm dịch:
 
Phong: Mi, bạn đã đến Delhi, phải không?
 
Mi: Vâng, tôi đã đến, thực sự. Đó là một nơi tuyệt vời.
 
Phong: Oh, tốt. Tôi sẽ đến đó vào tuần tới. Có lẽ bạn có thể cho tôi một số lời khuyên.
 
Mi: Chắc chắn rồi. Bạn muốn biết gì? 
 
Phong: Vâng, trước tiên, bạn có biết bất cứ nơi nào tốt để ở trong không?
 
Mi: Có rất nhiều khách sạn tốt ở Connaught Place – ngay tại trung tâm của New Delhi. Nơi tôi ở thường xuyên được gọi là Khách sạn The Raj . Tôi có thể cho bạn địa chỉ nếu bạn thích.
 
Phong: Rất cám ơn. Và cách tốt nhất để đi vòng quanh là gì?
 
Mi: Tại Delhi có lẽ tốt nhất là dùng xích lô. Chúng nhanh hơn taxi, và khá rẻ.
 
Phong: OK.
 
Mi: Và để đi du lịch đến các thành phố khác, tôi khuyên bạn nên đi tàu hỏa. Chúng an toàn hơn nhiều so với xe buýt, đặc biệt là vào ban đêm.
 
Phong: Hmm, thật tuyệt vời khi biết điều đó. Vậy tôi không nên bỏ lỡ cái gì – Có bảo tàng nào tuyệt vời không?
 
Mi: Ơ không, đừng quan tâm đến bảo tàng. Có nhiều thứ tuyệt vời đáng để xem hơn ở Delhi. Bạn chắc chắn nên đến  Pháo đài Đỏ, ở Delhi Cũ – nó rất rộng.
 
Phong: Vâng. Còn nơi nào đáng để đến tham quan không?
 
 
 

Xem thêm