Theo Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ giáo dục của đại học, dự kiến nhiều ngành học mới sẽ được bổ sung.

hoạt động giảng dạy

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thực hành trong phòng thí nghiệm

Theo thông tư quy định danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH, một số ngành và chuyên ngành học mới dự kiến được bổ sung trong danh mục các lĩnh vực đào tạo.

Ở bậc đào tạo ĐH, ngành sư phạm khoa học xã hội (mã ngành 7140249) là ngành mới trong lĩnh vực đào tạo khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

Lĩnh vực đào tạo kinh doanh và quản lý cũng bổ sung thêm ngành mới công nghệ tài chính (mã ngành 7340205).

Lĩnh vực toán và thống kê có ngành mới khoa học dữ liệu (mã ngành 7460108).

Trong khi đó, lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin có ngành mới trí tuệ nhân tạo (mã ngành 7480107).

Còn ở lĩnh vực kỹ thuật có ngành kỹ thuật hàng hải (mã ngành 7520138).

Ở bậc đào tạo thạc sĩ, một số ngành mới được bổ sung vào danh mục thống kê các ngành đào tạo bậc học này như: giáo dục và phát triển cộng đồng, tâm lý học lâm sàng, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, kỹ thuật hàng hải, an ninh phi truyền thống.

Một số chuyên ngành mới bậc đào tạo tiến sĩ như: khoa học quản lý, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật hàng hải.

Theo dự thảo này, Bộ GD-ĐT có một mục riêng về việc bổ sung ngành mới vào danh mục. Theo đó, một ngành mới có thể hình thành trên cơ sở tách ra từ một ngành hoặc lai ghép một số ngành theo yêu cầu phát triển của khoa học, công nghệ và thực tiễn nghề nghiệp. Cụ thể, ngành mới này được bổ sung vào danh mục khi có sự khác biệt đủ lớn về kiến thức và kỹ năng chuyên môn so với các ngành đã có.

Đáng chú ý, các ngành học mới trước khi được đề xuất bổ sung vào danh mục chính thức đều là những ngành đã được phát triển chương trình, tổ chức đào tạo, đánh giá và kiểm định đạt chuẩn chất lượng chương trình tại ít nhất 3 cơ sở đào tạo trong nước và được các trường đó cùng để xuất bổ sung vào danh mục.

Từ đề xuất của các trường đào tạo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thành lập hội đồng tư vấn để xem xét, ban hành quyết định bổ sung các ngành mới vào danh mục. Hội đồng này có tối thiểu 9 thành viên, trong đó có đại diện Bộ GD-ĐT, trường ĐH, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp và cơ quan quản lý nhân lực, chuyên gia…

Thông tư này dự kiến sẽ thay thế cho thông tư 24/2017 và thông tư 25/2017 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành danh mục ngành đào tạo các bậc học ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ.

> Bộ GD-ĐT: Các trường văn hóa nghệ thuật được dạy kiến thức phổ thông cho học viên

> Trường ĐH Thương mại thiết lập chương trình đào tạo mới để nâng cao chất lượng giảng dạy

Theo Thanh Niên