Từ năm 2022 – 2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM sẽ thực hiện tự chủ về bộ máy và nhân sự; về cơ sở vật chất và tài chính và về mức học phí.

Sinh viên một số trường Đại Học có thể đến trường làm khoá luận

Sinh viên một số trường Đại Học có thể đến trường làm khoá luận

Cân nhắc tình hình dịch COVID-19, một số trường Đại Học cho phép sinh viên đến trường với các học phần thực hành, những môn lý thuyết tiếp tục duy trì học online.

Theo đó, trường được tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính. Học phí sẽ có sự thay đổi từ năm học 2022-2023. Học phí được xác định theo nguyên tắc tính đúng chi phí đào tạo.

Trong đó học phí nhóm ngành khoa học xã hội bậc đại học chương trình chuẩn từ 16 đến 20 triệu đồng/năm học, nhóm ngành du lịch và ngôn ngữ từ 21 đến 24 triệu đồng.

Học phí chương trình chất lượng cao gấp 3 lần mức trần học phí chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học, dự kiến 60 triệu đồng/sinh viên/năm.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thực hiện tự chủ tài chính - Ảnh 1

Cơ sở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn tại Thành phố Thủ Đức

Học phí hệ văn bằng 2 chính quy, văn bằng 1 vừa làm vừa học… không vượt quá 1,5 lần. Học phí bậc thạc sĩ không vượt quá 1,5 lần mức trần học phí chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học theo từng nhóm ngành, bậc tiến sĩ không vượt quá 2,5 lần.

Học phí bậc đại học chương trình chuẩn hiện nay của trường trung bình khoảng 10 triệu đồng/năm học. Như vậy, từ năm học tới, học phí đại học chuẩn của trường sẽ tăng từ 6 đến 14 triệu đồng/năm so với năm học này.

Bên cạnh việc thực hiện cơ chế học phí mới, trường cũng sẽ thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người học và các ngành khó tuyển, đặc thù.

TP.HCM: Các trường Đại Học chuẩn bị đón sinh viên trở lại

TP.HCM: Các trường Đại Học chuẩn bị đón sinh viên trở lại

Nhiều trường Đại học tại TP.HCM cho phép sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có khả năng đến trường, được học trực tiếp các học phần thực hành, thí nghiệm.

Theo Tuổi Trẻ