Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 11 có đáp án (Mới nhất 2023)

Rate this post
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

 

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 11 có đáp án (Mới nhất 2023) (Đề 11)

  • 2455 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mọi từ trường đều phát sinh từ

Xem đáp án

Đáp án  D


Câu 2:

Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lực lên

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Dùng nam châm thử ta có thể biết được

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 6:

Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 7:

Các đường sức từ của dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài có dạng là các đường

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 8:

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn tại tâm O của vòng dây có độ lớn giảm khi

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 9:

Phát biểu nào sau đây sai? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 10:

Tính chất cơ bản của từ trường là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 11:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 12:

Phát biểu nào sau đây sai? Từ trường đều là từ trường có

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 13:

Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 14:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Lực Lo-ren-xơ là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 16:

Phương của lực Lorenxơ

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 17:

Cảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ ở bên trong lòng ống dây có độ lớn tăng lên khi

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 18:

Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động với vận tốc không đổi trong từ trường đều đạt độ lớn cực đại khi

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 19:

Cảm ứng từ bên trong ống dây dài không phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 20:

Khi một lỏi sắt từ được luồn vào trong ống dây dẫn diện, cảm ứng từ bên trong lòng ống dây

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 21:

Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo song song với các đường sức từ, thì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 22:

Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo vuông góc với các đường sức từ, thì

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 23:

Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ lớn nhất tác dụng lên đoạn dây dẫn khi

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 24:

Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào là tương tác từ

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 25:

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 26:

Chọn câu trả lời sai.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 27:

Chọn câu phát biểu sai khi nói về từ trường

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 28:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 29:

Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ. Khi đó

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 30:

Phát biểu nào sau đây sai? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.