Trắc nghiệm KTPL 10 Cánh diều Bài 15. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về chế độ chính trị có đáp án

Rate this post
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

 

Trắc nghiệm KTPL 10 Cánh diều Bài 15. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam về Hệ thống chính trị có đáp án

  • 171 cuộc thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Nghề nào sau đây thể hiện nội dung sống và làm việc hợp hiến, hợp pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Những ngành nghề cấu thành nội dung sống và làm việc theo ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật là:

– Điều chỉnh mọi hành động của mình cho phù hợp với nội dung của Hiến pháp và pháp luật.

– Luôn lấy các quy định của Hiến pháp và pháp luật làm chuẩn mực cho mọi suy nghĩ và hành động của mình.

– Thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước, luôn ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình.


Câu 2:

Hành vi nào sau đây là không thực hiện đúng nghĩa vụ tuân theo hiến pháp về chế độ chính trị?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Việc ông C. có hành vi thường xuyên chia sẻ, đăng tải các nội dung xuyên tạc chính trị Việt Nam là không tuân thủ nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp về chế độ chính trị. Đây là hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần phải nghiêm trị, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.


Câu 3:

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước theo phương thức cơ bản nào?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Điều 6 Hiến pháp 2013 quy định: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước.


Câu 4:

Nội dung nào sau đây được dùng để thể hiện quyền lực nhà nước?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Quyền lực nhà nước là sự thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.


Câu 5:

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.


Câu 6:

Nội dung hiến pháp quy định về chế độ chính trị như thế nào?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Nội dung Hiến pháp về chế độ chính trị:

Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh là bông lúa, nửa dưới có bánh xe răng cưa và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

– Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.


Câu 7:

Nghiêm cấm mọi hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Hiến pháp 2013 khẳng định nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Vì vậy, mọi hành vi trái với độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ bị nghiêm trị, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển bền vững.


Câu 8:

Các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam được thành lập trên cơ sở nào?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Các tổ chức chính trị – xã hội cụ thể được xác định tại Khoản 2 Điều 9 của Hiến pháp gồm: “Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam”; “Được thành lập trên cơ sở tự nguyện”.


Câu 9:

Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội là gì?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội của Mặt trận có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.


Câu 10:

Vì sao nội dung đường lối đối ngoại được quy định trong Hiến pháp 2013?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Đường lối đối ngoại được quy định trong Hiến pháp năm 2013 là: tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình. độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.