Trắc nghiệm KTPL 10 Cánh diều Bài 16. Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân có đáp án

Rate this post
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

 

KTPL Trắc nghiệm 10 Cánh diều Bài 16. Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản và nghĩa vụ công dân có đáp án

  • 177 lần thử

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Các quyền con người được ghi trong hiến pháp có nghĩa là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Quyền con người được ghi trong hiến pháp, thể hiện sự tôn trọng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với công dân.


Câu 2:

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được chia thành những nhóm pháp luật nào?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cũng được chia thành 3 nhóm:

– Quyền dân sự (tự do cá nhân), quyền chính trị.

– Các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa.

– Nghĩa vụ cơ bản của công dân.


Câu 3:

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là quyền và nghĩa vụ quan trọng nhất, thiết yếu nhất của công dân, thể hiện rõ nhất mối quan hệ pháp lý có đi có lại, bình đẳng giữa nhà nước và công dân, các quyền và tự do cơ bản của công dân. các quyền tự do của con người của các nhà nước tiến bộ và dân chủ, được quy định và thể chế hóa trong hiến pháp.


Câu 4:

Nhân quyền được chia thành bao nhiêu nhóm chính?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Quyền con người được chia thành 3 nhóm:

– Các quyền dân sự, chính trị.

– Các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa.

– Quyền của các nhóm dễ bị tổn thương.


Câu 5:

Việt Nam đã đạt được những thành tựu gì trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của người dân?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Việt Nam đã đạt được những thành tựu trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của người dân, như:

– Hiến pháp 2013 có một chương riêng về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân”.

– Ban hành 96 văn bản quy phạm pháp luật, quy định bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

– Báo chí không ngừng phát triển và trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã hội và nhân dân.


Câu 6:

Nội dung nào sau đây thuộc quyền cơ bản của con người, quyền và nghĩa vụ của công dân về chính trị được quy định trong Hiến pháp 2013?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về chính trị được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, bao gồm:

– Quyền bình đẳng trước pháp luật; không bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

– Quyền chủ động và bị động bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

– Quyền tham gia quản lý chính quyền và xã hội ở cơ sở, địa phương và cả nước.


Câu 7:

Mỗi người phải có trách nhiệm gì đối với quyền con người, quyền công dân và nghĩa vụ đối với Hiến pháp?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Để quyền con người, quyền cơ bản và nghĩa vụ của công dân đi vào cuộc sống, mỗi người phải tích cực nghiên cứu Hiến pháp để nhận thức đầy đủ về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Công dân ngoài việc tôn trọng quyền của mình, còn phải tôn trọng quyền của người khác; Tuyên truyền, phản đối các hành vi vi phạm Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân.


Câu 8:

Điều gì không tuân thủ quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Ông D. đã vi phạm quyền bí mật, quyền được giữ bí mật thư tín, điện thoại, điện tín vì hiến pháp quy định mọi người có quyền trao đổi thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức thông tin riêng tư khác. Không ai được mở, kiểm soát, thu giữ trái pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.


Câu 9:

Quyền bình đẳng trước pháp luật; không bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội trên bất kỳ lĩnh vực nào và theo quy định của hiến pháp, pháp luật?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về chính trị được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, bao gồm: quyền bình đẳng trước pháp luật; không bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.


Câu 10:

Nhân quyền là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Quyền con người: là những quyền tự nhiên, bẩm sinh và khách quan của con người mà bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng không thể tước đoạt được.


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.