Trắc nghiệm KTPL 10 Cánh diều Bài 21. Thực hiện pháp luật có đáp án

Rate this post
NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.

 

KTPL Trắc nghiệm KTPL 10 Bài 21. Thi hành pháp luật có đáp án

  • 124 lần thử

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Hình thức thực thi pháp luật khi cá nhân, tổ chức không làm những điều pháp luật cấm là gì?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Tuân thủ pháp luật: Một hình thức thực thi pháp luật trong đó các cá nhân và tổ chức không làm những gì bị pháp luật cấm (hành vi thụ động).


Câu 2:

Bạn gọi đó là gì khi các cá nhân và tổ chức thực hiện nghĩa vụ của mình bằng cách tích cực và chủ động thực hiện những gì pháp luật yêu cầu?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Thực thi pháp luật: Một hình thức thực thi pháp luật trong đó các cá nhân và tổ chức đáp ứng nghĩa vụ của họ bằng cách hành động và tích cực làm những gì pháp luật yêu cầu (hành vi tích cực).


Câu 3:

Chủ thể pháp luật có thể hoặc không thể thực hiện quyền hợp pháp theo ý chí, là đặc điểm của hình thức cưỡng chế?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Thực thi pháp luật: Một hình thức thực thi pháp luật nơi các cá nhân và tổ chức thực hiện đúng các quyền của mình và làm những gì pháp luật cho phép. Pháp nhân có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình mà không bị ép buộc.


Câu 4:

Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cần có trách nhiệm gì để pháp luật thực sự được sống?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, mỗi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội nhất định phải quyết định cách xử sự phù hợp với pháp luật và nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật. Mọi tổ chức, cá nhân phải chủ động, tự giác, tích cực thực hiện pháp luật và thấm nhuần khẩu hiệu “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” vào cuộc sống của các cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam.


Câu 5:

Luật thi hành pháp luật dưới hình thức tuân thủ pháp luật là gì?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Việc không sử dụng điện thoại khi đi xe máy là vi phạm pháp luật vì hành vi này không bị pháp luật cấm. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện ô tô phải hạn chế sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông và tuân thủ các quy định của pháp luật để tránh vi phạm dẫn đến bị phạt.

B – Áp dụng pháp luật

C – thực thi pháp luật

D – Áp dụng pháp luật


Câu 6:

Thế nào là hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Thi hành pháp luật là hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật, thông qua đó pháp luật đi vào đời sống xã hội.


Câu 7:

Hành vi pháp lý là gì?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Hành vi đúng pháp luật là hành vi không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với quy định của pháp luật, có lợi cho nhà nước, xã hội và công dân. Đây là hành vi:

+ Làm những gì pháp luật cho phép;

+ làm những gì pháp luật quy định;

Không làm những việc mà pháp luật cấm.


Câu 8:

Trường hợp nào sau đây không phải là án lệ?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Trong trường hợp anh K có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của anh Q là chưa tuân thủ các quy định của Luật Quyền cơ bản của con người. Anh K. phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.


Câu 9:

Tuân thủ pháp luật là công việc thường xuyên của cá nhân, tổ chức, cơ quan dưới hình thức nào?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Thi hành pháp luật là công việc thường xuyên của cá nhân, tổ chức, cơ quan bao gồm 4 hình thức sau:

– Tuân thủ pháp luật

– Truy tố

– Sử dụng pháp luật

– Áp dụng pháp luật


Câu 10:

Tên gọi của hình thức truy cứu trách nhiệm hình sự mà cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định dựa trên quy định của pháp luật làm phát sinh hoặc thay đổi?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Thực thi pháp luật: Một hình thức thực thi pháp luật trong đó các cơ quan và quan chức chính phủ thích hợp đưa ra quyết định dựa trên các quy định pháp luật nhằm thiết lập, sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt các mối quan hệ pháp lý cụ thể.


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương

NHẬP CODE ĐỂ TẢI FULL - LINK GOOGLE DRIVE TỐC ĐỘ CAO
Xem hướng dẫn lấy code: TẠI ĐÂY
X

Bước 1: Copy từ khóa:

Bước 2: Mở Google.com.vn (Nhấn vào đây mở cho nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

Bước 3: Tìm và vào kết quả như hình.